DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.191195

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

М. БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ, Л. ЖИЛІНСЬКА, О. ТАРАСЕВИЧ

Анотація


Мета. Здійснити імітаційне моделювання плинності персоналу на підприємствах. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: імітаційне моделювання, узагальнення критичний аналіз, коефіцієнтний. Результати. Здійснено імітаційне моделювання плинності персоналу на підприємствах України, визначено тенденцію ключових показників. Наукова новизна. У роботі побудовано імітаційну модель, що на відміну від існуючих, враховує базові показники, а саме: коефіцієнт обороту по прийому, коефіцієнт обороту по вибуттю, коефіцієнт необхідного обороту персоналу, коефіцієнт надлишкового обороту зі звільнення, коефіцієнт загального обороту персоналу, коефіцієнт приросту персоналу, коефіцієнт змінюваності персоналу, повний період змінюваності персоналу, рівень стабільності кадрів та рівень продуктивності персоналу. Практична значимість. Використання побудованої моделі  дозволяє розраховувати показники плинності персоналу для конкретного підприємства, змінюючи відповідні вхідні дані, враховуючи власні потреби та наявні ресурси.


Ключові слова


плинність персоналу; імітаційне моделювання; продуктивність; оборот; звільнення; прийом

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Захарова О.В. Особливості оцінки руху персоналу підприємства. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. Т. 1. К.: КНЕУ, 2012. С.439-452.

REFERENCES

Balabanova L.V., Sardak A.V. Upravlenie personalom. Uchebnik. K .: Tsentr uchebnoy literatury, 2011. 468 s., Ukraine.

Gosudarstvennaya sluzhba statistiki Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Zakharova A.V. Osobennosti otsenki dvizheniya personala predpriyatiya. Formirovanie rynochnoy ekonomiki: sb. nauk. pr. Spets. vyp. Rabota v XXI veke: novye tendentsii, sotsialnoe izmerenie, innovatsionnoe razvitie: v 2 t. T. 1. M .: Finansy, 2012. S.439-452, Ukraine.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)