DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19301

ІСТОРІЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

T. V. Teslenko

Анотація


Проаналізовано програмні документи щодо структурної реформи залізниць України, представлені до впровадження протягом 2006-2012 років, етапність, терміни проведення кожного етапу, заходи, передбачені кожним етапом.


Ключові слова


структурна реформа; корпоратизація; реструктуризація; реорганізація; інфраструктура; вертикально інтегрована виробничо-технологічна система; корпоративні права; вантажні компанії-оператори

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма реформування залізничного транспорту (Проект) / Лист Укрзалізниці від 23.04.2007р. №ЦЗ-1-Ф-11/260.

Програма реформування (ринкової трансформа-ції) залізничного транспорту, затверджена рі-шенням Колегії Мінтрансзв’язку від 25.07.2008р. №25.

Державна цільова програма реформуван¬ня залі-зничного транспорту на 2010-2015 роки, за-тверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1390.

Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки. Комітет з економічних ре¬форм при Президентові України щодо розвитку транспо-ртної інфраструктури «Багате суспільство, кон-курентоспроможна економіка, ефективна держава».

Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» від 23 лютого 2012 року № 4442- IV.

Кроки до майбутнього // Магістраль. – 2009. –

№ 85-86(1462-1463), 4-10 листоп.

Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспо-ртом країни: монографія / Ю. С. Бараш. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д. : Вид-во Дніпро-петр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-заряна, 2006. – 264 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)