УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

V. V. Bobyl, A. S. Adamyan

Анотація


У статті розглядаються основні підходи до удосконалення організації обліку матеріального стимулювання працівників.

Ключові слова


заробітна плата; трудові ресурси; фонд заробітної плати; преміювання; матеріальне стимулювання; резерв премій

Повний текст:

PDF

Посилання


Солодченко, И. Надбавки и доплаты при сум-мированном учете рабочего времени / И. Соло-дченко // Бухгалтерия. – 2006.– № 31 (31 июля). – С. 66-68.

Лаптій, І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології / І. Лаптій // ПУ. – 2005. – № 7. – С. 81-84.

Руденко, А., Горбатов В., Михайлова В. Орга-низация производства на предприятии : учебное пособие / А. Руденко, В. Горбатов, В. Михайло-ва. – Симф. : Таврия-Плюс, 2004. – 172 с.

Хоскинг, А. Курс предпринимательства: Прак-тическое пособие: пер. с англ. / А. Хоскинг. – М. : Международные отношения, 1993. – 352 с.

Андрианова, В. Экономика труда и социально-трудовые отношения : учебное пособие / В. Ан-дрианова. – Симф. : Таврия, 2004. – 168 с.

Семко, Л. Совершенствование оплаты труда на промышленных предприятиях / Л. Семко // Пі-дприємство, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 135-136.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19308

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)