ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

A. A. Nechay, V. V. Kassіr

Анотація


Статтю присвячено питанню залученню іноземних інвестицій в транспорт України на прикладі створення сприятливих умов і реальних можливостей для розвитку транспортно-транзитного потенціалу. Зауважено на важливості проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку, висвітлення пропозицій для розв’язання цієї проблеми.


Ключові слова


іноземні інвестиції; модернізація транспортної галузі; перевезення на залізниці; державно-приватне партнерство у транспортній галузі; законодавство з питань іноземних інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань, В. Л. Забезпечення ефективності інно-ваційної діяльності підприємств залізничного транспорту : монографія / В. Л. Дикань,

В. О. Зубенко. – Х. : УкрДазт, 2008. – 194 с.

Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / за ред. Сича Є. М. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

Сич, Є. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту / Є. М. Сич, В. П. Іль-чук. – К. : Логос, 2002. – 256 с.

Цвєтов, Ю. М. Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту Украї-ни / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко,

М. Ю. Цвєтов та ін. – К. : КУЕТ, 2007. – 222 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. –2002. – № 36.

Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті : навчальний посібник / Є. І. Балака, О. І. Зоріна, Н. М. Колесникова, І. М. Писаревський. – Х. : УкрДАЗТ, 2005. – 210 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19309

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)