НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗАЛІЗНИЦІ

N. P. Snachov, Yu. S. Abakumova

Анотація


У статті розглядаються основні підходи до нормування виробничих запасів на залізниці.


Ключові слова


виробничі запаси; нормування; норма; транспортний запас; підготовчий запас; технологічний запас; поточний запас; страховий запас; евристичний метод; техніко-економічний метод; економіко-математичний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р.

Кузьменко О. М. Сутність виробничих запасів та їх класифікація [Електронний ресурс] / О. М. Кузьменко / НБУ ім. Вернадського. – 2008. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ Soc_Gum/Foa/ 2008_12/12_31.pdf. – Бібліотека Вернадського.

Огієнко, С. О. Логістика / С. О. Огієнко, І. П. Дзьобко. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 96 с.

Сліпачук, О. Управління запасами / О. Сліпачук. – 2006. - № 6. – С. 73–76.

Серединська В. М. Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Т. : Астон, 2010.

Борман, Д. Менеджмент: Предпринимательская деятельность в рыночной экономике. / Дитер Борман, Людмила Воронина, Рудольф Федер-ман. – Гамбург : S + W. Steuer-und Wirtschaftsverlag, 1992. – 906 с.

Методические рекомендации о порядке опреде-ления нормативов собственных оборотных средств. Выпущены Государственным Комите-том Промышленной Политики Украины. – 2000.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19310

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)