Трансформація інституціональних моделей міжнародних економічних відносин в контексті інституціональної парадигми

А. А. Ткаch

Анотація


Стаття присвячена дослідженню шляхів і форм трансформації моделей міжнародних економічних відносин через призму нової інституціональної парадигми економічного розвитку.


Ключові слова


інституціональна парадигма; інституціональні економічні моделі; міжнародні економічні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусов, Р. Новая парадигма экономической науки как отрацание отрицания / Р. Білоусов // Вопр. экономики. – 1993. – № 4.

Кун, Т. Структура научных революций : пер. с англ. / Т. Кун – 2-е изд. – М., 1977.

Норт, Д. К. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. К. Норт. – К. : Основи, 2000.

Тарасевич, В. Н. О философии и методологии фундаментальной экономической науки / В. Н. Тарасевич // Європейський вектор еконо-мічного розвитку: зб. наук. пр. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2007. – Вип.2(3).

Тарасевич, В. М. О предмете экономической теории / В. М. Тарасевич. – Д., 1997.

Ткач, А. А. Інституціональна парадигма теорії ринкової інфраструктури. Економіка розвитку / А. А. Ткач. – Х. : ХДЕУ, 2005. – № 1. – С. 89-93.

Ткач, А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. по-сіб / А. А. Ткач. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007.

Філіпенко, А. С. Цивілізаційний вимір економі-чного розвитку / А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2002.

Філософія / за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Ві-кар, 1997.

Чухно, А. А. Твори у 3 т. Т. 3: Становлення еволюційної парадигми економічної теорії / А. А. Чухно; НАН України. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України.– К., 2007.

Blaug, Mark. Metiodologia ekonomii / Mark Blaug; przekład B. Czarny. – Wydawnicztwo Naukowe PWN. – Warszawa, 1995.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19468

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)