Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті

V. Kopytko, O. Orlovs’ka

Анотація


Вступ. У статті розглядається питання застосування логістики та її інструментарію при здійсненні вантажних та комерційних перевезень залізницею. Мета статті полягає в розкритті ролі, функцій і принципів логістики під час планування вантажних перевезень залізничним транспортом. Результати. Основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів з метою підвищення рівня надання комерційних послуг потенційним клієнтам. Висновки. Запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.


Ключові слова


: транспорт; залізниця; комерційні перевезення; логістика; вантажні перевезення; ринкова економіка; конкурентоспроможність; послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Горяїнов, О. М. Практика вантажних перевезень і логістики : навч. посіб. / О. М. Горяїнов. –Х.: Вид-во «Кортес-2001», 2008. – 323 с.

Крикавська, Є. Логістика – нова філософія управління / Є. Крикавська // Податкове плану-вання. – 2002. – № 5. – С. 28-31

Основи економіки транспорту : підручник /

В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Л. Г. Зайончик та ін. – К. : Кондор, 2011. – 392 с.

Орловська, О. В. Комплексний розвиток проду-ктивних сил Карпатського регіону (на прикладі Львівської залізниці) / дис. … канд. ек. наук: 08.00.05 – К., 2007. – 148 с.

Таньков, К. М. Виробнича логістика : навч. по-сіб. / К. М. Таньков, О. М. Тридід, Т. О. Коло-дязєва. – X. : ВД «ІНЖЕК», 2004.

Николаева, M. A. Товароведение потребительс-ких товаров. Теоретические основы : учеб. для вузов / М. А. Николаева. – М. : НОРМА, 2000. – 283 с.

Транспорт і зв'язок України -2012 : статистич-ний зб. – К., 2013.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19469

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)