Соціальний розвиток персоналу транспортних підприємств

V. V. Vertel

Анотація


Вступ. Проблематика формування сприятливих стосунків у трудовому колективі хвилює багатьох вчених та керівників транспортних підприємств, оскільки в сучасних умовах відбувається стрімкий розвиток людських ресурсів: працівник самовдосконалюється, прагне розширити власний кругозір, реалізуватися в житті. Мета. Обґрунтування необхідності створення моделі управління соціальним розвитком персоналу транспортних підприємств. Методи. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі методи: логічного узагальнення для побудови системи планування соціального розвитку персоналу, визначення – для виокремлення особливостей соціального розвитку колективу транспортних підприємств, графічної інтерпретації – для зображення соціальної інфраструктури транспортних підприємств та її складових. Результати. Узагальнено систему планування соціального розвитку персоналу, виокремлено особливості соціального розвитку колективу транспортних підприємств, фактори забезпечення його прогресивного розвитку. Графічно зображено соціальну інфраструктуру, її складові. Висновки: Запропоновано загальну модель системи управління соціальними процесами на підприємстві та виділено особливості функціонування цієї системи в організаціях транспортної галузі. Також розглянуто питання пошуку оптимальної стратегії управління соціальним розвитком персоналу, використання якої, за рахунок дії соціальних чинників, дасть змогу підвищити конкурентоспроможність підприємства на ринку транспортних послуг.


Ключові слова


соціальний розвиток; персонал транспортного підприємства; фактори забезпечення прогресивного розвитку; соціальна інфраструктура; управління персоналом

Повний текст:

PDF

Посилання


Пшеничная, Е. Основные тенденции социального развития коллектива в экономически развитых странах / Е. Пшеничная //Світова економічна ін-теграція: Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. «Управління розвитком» – Х. : ХДЕУ, 2003. – № 2. – С. 53-55.

Боровик, М. В. Управління соціальним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / М. В. Боровик. – Х., 2005. – 17 с.

Іваницька, Н. Б. Складові соціального розвитку машинобудівних підприємств / Н. Б. Іваницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Л. : НУЛП, 2009. – Вип. 657. – С. 222-226.

Snyder, Kristen. The Digital Culture and Commu-nication: More than just Clas-sroom Learning / K. Snyder // Intern. J. of media, technology and life-long learning. – Härnö-sand. : Mid Sweden Univer-sity. – 2005. – Vol. 1, Iss. 2. – 78 p.

Лямец, В. И. Системный анализ / В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. – Х. : ХНУРЭ, 2004. – 448 с.

Василюк, С. В. Сутність соціально-економіч-ного розвитку персоналу підприємств залізничного транспорту в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності діяльності галузі / С. В. Василюк //Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – О. : ОНМУ, 2011. – № 34. – С. 158-171.

Вертель, В. В. Соціально-психологічний клімат колективу / В. В. Вертель, А. О. Комашня, І. В. Федорчук //Вісн. економіки транспорту і промисловості. – Х.: ХІІТ, 2012. – № 40. – С. 292-295.

Щекин, Г. В. Психология работы с людьми: Сове-ты руководителю / Г. В. Щекин, Н. Н. Обозов. – К. : МАУП, 2007. – 591 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19471

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)