DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19472

Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфрастру-ктури залізничного транспорту

T. N. Bliznyuk

Анотація


Вступ. Галузь залізничних перевезень в Україні перебуває на етапі реформування. Згідно з Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки та з метою підвищення економічної ефективності у сфері залізничних перевезень, підвищення соціального добробуту, вирішення екологічних питань, удосконалення регіональних та державних фінансів, досягнення конкуренції між компаніями-перевізниками важливим є вдосконалення тарифної системи залізничного транспорту. Мета. У зв’язку з організаційно-структурними перетвореннями, виокремленням послуг інфраструктури зі сфери послуг з перевезень важливим є вивчення зарубіжного досвіду з проблем ціноутворення на послуги інфраструктури. Результати. Були охарактеризовані та проаналізовані існуючі методи ціноутворення, які застосовуються в різних країнах світу, висвітлені їх переваги та недоліки. Висновки. У результаті виконаного аналізу було виявлено, що жодна із систем не є ідеальною, а тому в цій сфері важливим є удосконалення та створення нових підходів щодо встановлення плати за користування інфраструктурою залізниць.


Ключові слова


: ціноутворення; інфраструктура; граничні витрати; природна монополія; тариф

Повний текст:

PDF

Посилання


Осадчая, И. М. Экономический толковый сло-варь / И. М. Осадчая. – М. : «ИНФА-М» : «Ве-сьМир», 2000.

Peter, B. Railway Reform in Germany: Restructur-ing, Service Contracts, and Infrastructure Charges. Doctoral Thesis /Benedikt Peter// Technische Uni-versität Berlin. – 2008. 23 May. – 236 p. – Mode of access: http://opus4.kobv.de/opus4-tuberlin/

frontdoor/index/index/docId/1783

Rail infrastructure pricing: principles and practice. Report 109, BTRE, Bureau of Transport and Regional Economics [BTRE]. - 2003, Canberra ACT. Available at: http://bitre.gov.au/publications

/2003/files/report_109.pdf

Productivity Commission 2006, Road and Rail Freight Infrastructure Pricing. Report № 41ю – 2006. – December 22. – Available at: http://www.ecotransit.org.au/ets/files/freight_productivitycomm_dec2006.pdf
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)