Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні

N. A. Bozhok

Анотація


Вступ. Сучасні тенденції на ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів полягають у відносному зменшенні ролі залізничного та підвищенні значення автомобільного та повітряного транспорту. Тому необхідні заходи на рівні держави стосовно посилення привабливості саме залізничних перевезень для населення. Цього можна досягти через впровадження швидкісних магістралей. Мета. Основною метою статті є аналіз впровадження та розвитку швидкісних перевезень в Україні. Результати та обговорення. Останні 10 років в Україні здійснювалися заходи з впровадження швидкісних залізничних перевезень. Для цього було ухвалено низку нормативно-правових документів. Проведення в країні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році значно прискорило цей процес. У ході підготовки до ЄВРО-2012 було придбано новий рухомий склад та реконструйовано значну частину інфраструктури. Усі ці дії привели до створення ДП «Українська залізнична швидкісна компанія», яке є новим потужним гравцем на ринку пасажирських перевезень в Україні. Висновки. На сьогоднішній день денні швидкісні поїзди не можуть скласти конкуренцію нічним швидкісним поїздам на деяких напрямках. Основними причинами цього є висока тривалість руху, незручний графік курсування та недешеві квитки на перевезення. Проте поступовий розвиток швидкісного руху та підвищення швидкостей поїздів дозволить цьому виду пасажирських перевезень зайняти своє місце на ринку транспортних послуг.


Ключові слова


пасажирські перевезення; швидкісні магістралі; залізничний транспорт; інфраструктура; денні пасажирські поїзди; населеність поїзда; пасажиропотік; час подорожі; графік руху; ціна квитків

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція Державної цільової програми впро-вадження на залізницях швидкісного руху па-сажирських поїздів на 2005-2015 роки [Елект-ронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Мі-ністрів України від 31 грудня 2004 р. № 979-р – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/979-2004-р

Анисимов, П. С. Высокоскоростные железно-дорожные магистрали и пассажирские поезда / П. С. Анисимов, А. А. Иванов. – М. : Учебно-методический центр по образованию на ж. д. трансп., 2011 – 542 с.

Підтримка інтеграції України до Транс-європейської транспортної мережі ТЄМ-Т: РК.2 Швидкісний залізничний транспорт. Заключний звіт 2.1, 2010 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ten-t.org.ua/ua/

Розробка концепції пасажирського руху на залі-зницях України в 2008-2015 роках (3 етап): 44-24 / Дніпропетровський національний універси-тет залізничного транспорту ім. акад. В. Лаза-ряна; кер. Бараш Ю. С. – Д., 2007 – 62 с. –

– № держреєстрації 0107U010380;

Транспортна стратегія України на період до 2020 ро [Електронний ресурс] / Розпоря-дження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174-р – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-р

Офіційний веб-сайт газети «Магістраль» [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://magistral-uz.com.ua

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua

Офіційний веб-сайт Міністерства інфраструкту-ри України [Електронний ресурс] – Режим дос-тупу: http://www.mtu.gov.ua

Службовий розклад руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки / Головне пасажирське управління Укрзалізниці – К., 2012.

Вихідні дані Укрзалізниці
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19473

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)