ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).198779

Ключові слова:

стратегія, розвиток, ефективність, оцінка, будівництво, будівельна галузь

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є встановлення основних невирішених завдань методичного забезпечення за вказаним напрямком та формулювання універсального підходу та визначення показників оцінки ефективності стратегій розвитку відносно застосування в будівельній галузі. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: емпірико-теоретичний метод аналізу та синтезу, метод логічного підходу, емпіричний метод порівняння та абстрактно-логічного узагальнення. Результати. Було здійснено систематизацію та аналіз джерельної бази дослідження проблеми оцінки ефективності стратегій розвитку в економічній думці. Визначено загальні наукові підходи, положення яких проаналізовано та враховано в авторських пропозиціях щодо методичного забезпечення даної проблематики. Доведено відсутність універсального підходу щодо оцінки зазначеного напрямку, зазначено основні переваги та дискусійні аспекти поглядів науковців. Визначено положення розглянутих наукових підходів, які використано та враховано при створенні авторських пропозицій. Наукова новизна. Представлений та обґрунтований в дослідженні авторський підхід включає універсальне методичне забезпечення оцінки ефективності стратегій розвитку суб’єктів будівельної галузі України, воно основане на застосуванні положень кількісного аналізу, передбачає дослідження загальних стратегічних орієнтирів, показників за основними сферами діяльності (фінансово-економічною, інвестиційною та інноваційною). Важливою характеристикою авторської методики є те, що її умовами передбачено розрахунок рівня відповідності стратегії розвитку реалізованому потенціалу, рівня ефективності впровадження планової (задекларованої) стратегії розвитку підприємства через використання таких вихідних оціночних параметрів, які відповідають особливостям економічної діяльності суб’єктів будівельної галузі. Практична значимість. Наведений в роботі авторський підхід, пов’язаний з методичним забезпеченням порядку прогнозної та фактичної оцінки ефективності впровадження стратегії коопетиції для інтегрованого об’єднання в сучасних умовах функціонування суб’єктів будівельної галузі України сформульований із застосуванням кількісних показників оцінювання, адаптованого показника синергетичного (додаткового) ефекту від реалізації зазначеного інтеграційного заходу. Визначено перелік основних індикативних показників, зміна яких демонструє отримання синергетичного ефекту від коопетиції, це, зокрема, показник росту виручки (доходу) від реалізації будівельної продукції (послуг), показник прибутку, показник скорочення витрат від об’єднання порівняно з аналогічними результатами функціонування структурних учасників окремо. Необхідно відмітити, що представлене обґрунтування має наукову новизну, оскільки хоча застосування стратегії коопетиції для суб’єктів будівельної галузі України і адаптовано з польського досвіду, в рамках даного дослідження вперше визначено методичне забезпечення оцінки його впровадження на різних рівнях.

Біографія автора

OLEKSANDRA KONONOVA, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу

Посилання

Boyko Yu.A. (2009) Metodika otsenki strategicheskogo planirovaniya na predpriyatii. Otsenka effektivnosti strategicheskogo planirovaniya na promyshlennom predpriyatii [Technique of strategic planning evaluation at the enterprise. Assessing the effectiveness of strategic planning in an industrial enterprise] Russian entrepreneurship, No. 5 (1), Pp. 32-41.

Ghudzj O.I., Musijovsjka O.B. (2018) Metodychnyj pidkhid do obghruntuvannja strateghiji rozvytku pidpryjemstva [Methodical approach to substantiation of enterprise development strategy]. Economics and enterprise management, №. 22, Pp. 334-340.

Gurkov I.B. (2004) Strategicheskiy menedzhment organizatsii [Strategic management of the organization]. M: TEIS, 239 p.

Dorzhieva E.L. (2014) Formirovanie i realizatsiya innovatsionnoy strategii razvitiya promyshlennykh korporatsiy [Formation and implementation of an innovative strategy for the development of industrial corporations]. diss. … Cand. econom. Sciences: 08.00.05. Irkutsk, 144 p.

Yefimichev Yu.I., Trofimov O.V. (2010) Kontseptualnye osnovy strategii innovatsionnogo razvitiya promyshlennykh predpriyatiy [Conceptual bases of strategy of innovative development of industrial enterprises]. N. Novgorod: Publishing House of the NNU them. NI Lobachevsky, 273 p.

Kazantsev A.K., Mindelli L.E. (2004) Osnovy innovatsionnogo menedzhmenta [Fundamentals of innovation management]. M.: Economics, 475 p.

Nikonova I.A. (2012) Proektnyy analiz i proektnoe finansirovanie [Project analysis and project financing]. M.: Alpina Publisher, 154 p.

Khodorovsky M.Ya., Aleksenko E.V. (2009) Podkhody k otsenke effektivnosti strategii organizatsii [Approaches to assessing the effectiveness of an organization's strategy]. UGTU-UPI Gazette, № 3. Pp. 4-21.

Horvat P. (2000) Sbalansirovannaya sistema pokazateley kak sredstvo upravleniya predpriyatiem [Balanced scorecard as a means of enterprise management]. Problems of management theory and practice, №4,Pp.118–122.

Shishkova E.A. (2012) Sposoby otsenki effektivnosti realizatsii strategii razvitiya kompanii [Ways to evaluate the effectiveness of implementing a company development strategy]. Economic Journal, № 26, Pp. 111-117.

Thompson AA, Strickland A. J. (2003) Strategic management concepts and cases. Boston McGraw-Hill / Irwin

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-18

Як цитувати

KONONOVA, O. (2020). ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).198779