СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210051

Ключові слова:

транспорт, вантажні перевезення, морський транспорт, вантажооборот

Анотація

Мета. Проаналізувати стан морських вантажних перевезень та визначити перспективи його розвитку в Україні. Методика. Для вирішення поставлених завдань автором застосовано системний аналіз, метод дедукції, порівняння, групування, абстрагування, узагальнення, методи економічного аналізу. Результати. Морський транспорт є надзвичайно важливим у забезпеченні вантажних перевезень, особливо міжнародного масштабу, на великі відстані, значними партіями та обсягами, для яких не властивий короткий термін придатності. Обсяги вантажних перевезень загалом і морським транспортом зокрема суттєво скоротився, що пов’язано з кризовими явищами в економіці, військовою агресією з боку РФ, анексією територій, розірванням господарських зв’язків. Показники вантажообороту морського транспорту також суттєво скорочуються, особливо у міжнародному сполученні, що пов’язано з несвоєчасним залученням інвесторів для оновлення й модернізації флоту та приведення його у відповідність до сучасних потреб ринку. У результаті флот фізично й морально застарів і конкурентоспроможність вітчизняних перевізників втрачено. Наукова новизна. На основі виявлених основних тенденцій вантажних морських перевезень запропоновано заходи для підтримки та забезпечення розвитку сучасного вантажного морського транспорту в Україні. Практична значимість. Охарактеризовано динаміку та структуру вантажних морських перевезень в Україні у взаємозв’язку з загальними показниками транспорту, економічною ситуацією в країні, представлені аналітичні розрахунки, які побудовано на основі статистичної інформації. Висновки та пропозиції можуть бути використані не тільки підприємствами морського транспорту, а й іншими учасниками ринку, дослідниками, які цікавляться даною темою

Біографія автора

О. I. PETRENKO, Державний університет інфраструктури та технологій

Каф. бізнес-логістики та транспортних технологій

Посилання

Statystyka. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Statistics. State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian]

Statistical Collection "Transport and Communication of Ukraine 2018". Edited I. Petrenko, answered, for the issue of O. Myslinsky. Kyiv, SSSU, 2019. 154 p. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf. [in Ukrainian]

Statistical collection "Ukraine in numbers 2018". Answer for the release of O.A. Vyshnevskaya. Kyiv: Issue of the State Statistics Service of Ukraine, 2019. 45 p. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/Ukr_cifra_2018_u.pdf. [in Ukrainian]

On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 30, 2018, No. 430-p. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku. [in Ukrainian]

Information on Water Transport of Ukraine: Ministry of Infrastructure of Ukraine. URL: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html. [in Ukrainian]

Nikolaeva, L.L. and Cymbal, N.N. (2005), Morskie perevozki [Shipping], Odesskaja nacional'naja morskaja akademija, Feniks, Odessa, Ukraine, P. 424. [in Ukrainian]

Advokatova, N. O. and Nikitenko, K. S. (2019), Logistic strategy of maritime reform the port area of Ukraine, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6970. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.36. [in Ukrainian]

Minakova, S.M. and Nienno I.M. (2018), Theoretical principles of realization of port business models in the state maritime policy, Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 30-1, pp. 47-51. [in Ukrainian]

Fediai, N. (2018), Features of the integration of ukrainian transport infrastructure into the trans-european network transport”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6764. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.93. [in Ukrainian]

Zhikhareva V.V. (2012), Sea Commercial Transport Economics. Kharkov. [in Ukrainian]

Bogomolova, N.I., Kravchenko, O.O., Andreeva, O.V., Sokolova, E.A., Talavira, E.V., Pinchuk, S.S. and Savitka, G.P. (2017), Financial Security Management of Transport Enterprises: A Monograph. For the title. ed. N.O. Bolomolova and O.O. Kravchenko. Kyiv: View of the State Economic-Technolog. University of Transport, 327 p. [in Ukrainian]

Semenova, S. M. and Shpyrko, O. M. (2015), Cash Flow Management at Water Transport Enterprises: Accounting and Analytical Aspect. Kyiv: TSUL, ISBN 978-611-01-0752-5 [in Ukrainian]

Babina, O.A. and Karpenko, O.O. (2012), Financial Management at Water Transport Enterprises: Tutorial. pos. Recommended by M-education and science, youth and sports of Ukraine for students of higher educational establishments. The Kiev state. Hetman Academy of Water named after Peter Konashevich-Sahaidachny. Kyiv: Issue of SIC GROUP UKRAINE, 2012. 326 p. [in Ukrainian]

Petrenko, O.I. and Derevpovskaya, T.V. (2017), Problems of development of multimodal transportations in Ukraine and ways of their solution. Effective Economy, No. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5582. [in Ukrainian]

Popel, S.A., Nelipovich, O.V. and Motiuk, K.D. (2013), International sea freight transportation: current state and prospects of Ukraine's participation in them. Uzhgorod University Scientific Bulletin. Economy series. Uzhgorod, Issue 4 (41), P. 200-204. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1215/1/International%20Sea%20Freight%20Transportation%20%20Modern%20STAN%20TA.pdf. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-10

Як цитувати

PETRENKO О. I. (2020). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210051