ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210821

Ключові слова:

структурно-функціональна підготовка, управлінський персонал, професіоналізація, управлінський процес, управлінська освіта

Анотація

Анотація. Стабільність соціально-економічних систем нерозривно пов’язана з розвитком менеджменту та професійним навчанням управлінських кадрів. На сьогоднішній день не тільки Україна, але й весь світ переживає не тільки глобальну економічну кризу, але й методологічний занепад менеджменту. Однією з причин цього виявилось те, що власне що класичні підходи та методи менеджменту не забезпечують достовірного функціонування і становлення. Мета. Розглянути  проблеми розвитку освіти в області управлінської освіти (менеджменту) і фактори, що впливають на цей процес. Проблема. Ускладнення системи менеджмент-освіти потенційно знижує її стабільність і вимагає від менеджменту нових принципів та інструментів. Головним елементом фінансового становлення є взаємозалежність членів бізнесу, і це вимагає нових підходів до менеджменту. Тобто, потрібно управління, яке гарантує еластичність підприємства до чинників зовнішнього середовища, своєчасну адаптацію до мінливих умов ведення господарської діяльності. Методика. Для вирішення проблем при підготовці управлінців було проаналізовано дослідження закордонних та вітчизняних науковців, запропоновано низку рекомендацій, що можуть бути використані для виведення вітчизняної управлінської освіти на достатньо високий рівень. Особливу увагу приділено підходам до формування профілів за цим напрямком підготовки, застосування інноваційних технологій в підготовці менеджера. У статті наголошується, що освітня ситуація з підготовки менеджерів сьогодні залишається невизначеною. Результат. У статті було розглянуто те, що освітня ситуація при підготовці управлінських кадрів сьогодні залишається невизначеною, в українському суспільстві соціальне замовлення на управлінців не відбувається. При всій очевидності на практиці саме тут виникає чимала кількість проблем. Тому менеджмент як наука і практика змушений постійно вдосконалюватися. Для вирішення питання та покращення професійної підготовки управлінських кадрів доцільно було би забезпечити наукове співробітництво з професійними асоціаціями, науково-виробничими організаціями та освітніми установами щодо формування державної моделі підготовки менеджерів з урахуванням галузевих потреб.

Біографія автора

O. K. BAIRACHNA, ОНУ ім. І.І. Мечникова

аспірант кафедри «Менеджменту та інновацій», Економіко-правовий факультет

Посилання

Budzan, B.P., (2011). Menedzhment v Ukraini: suchasnist i perspektyvy [Management in Ukraine: present and prospects]. Kyiv: Osnovy. (in Ukrainian)

Kolesnikov, H.O., (2018). Kontseptualni osnovy formuvannia orhanizatsiinoi kultury ukrainskoho menedzhmentu [Conceptual bases of formation of organizational culture of Ukrainian management]. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva, issue 7/4, pp .23 - 26. (in Ukrainian)

Marmaza, O.I., (2019). Innovatsiinyi menedzhment v osviti: sutnist, funktsii, zasoby [Innovative management in education: essence, functions, means]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, issue 36, pp. 309-316. (in Ukrainian)

Pevzner, M.N., Petriakov, P.A., Stadnyk, V. V., Alhermyssen U., (2016). Menedzhment mnogoobraziya v geterogennyh organizaciyah [Diversity management in heterogeneous organizations]. Khmelnitsky: FOP A.C.Gonta. [online] Available at: https://tinyurl.com/txjouqu [Accessed 18 March 2020]. (in Ukrainian)

Mulyk, T.O., (2018). Specializations of the financial security of Ukraine. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. [online] no. 1(12). 2018. Type 1 (12). Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16781.pdf [Accessed 18 March 2020]. (in Ukrainian)

Kharchenko, T.B., (2013). Zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv yak zasib rynkovoho reformuvannia ekonomiky [Ensuring the competitiveness of enterprises as a means of market reforming of the economy]. Aktualni problemy ekonomiky, issue 2, pp. 70–73. (in Ukrainian)

Khmil, F.I., (2017). Stanovlennia suchasnoho menedzhmentu v Ukraini: problemy teorii ta praktyky [Formation of modern management in Ukraine: problems of theory and practice]. Kiyv: IZMN. (inUkrainian)

Shnypko, O.S., (2016). Polityka pidvyshchennia konkurentospromozhnosti: dosvid rozvynenykh krain ta Ukrainy [Competitiveness Policy: Experience of Developed Countries and Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka, issue 8, pp. 44–48. (in Ukrainian)

Shchokin, G.V., (2015). Praktychna psykholohiia menedzhmentu: Yak zrobyty karieru. Yak buduvaty orhanizatsiiu [Practical management psychology: How to make a career. How to Build an Organization]. Kyiv: Ukraine. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Як цитувати

BAIRACHNA, O. K. (2020). ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210821