ПОВЕДІНКОВІ МЕХАНІЗМИ ГІБРІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІЙНИ В НАДІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ РОЗВИТКУ СВІТУ

Автор(и)

  • A. SHEVIAKOV Дніпровський гуманітарний університет http://orcid.org/0000-0001-8348-1935
  • K. HANNOUF Класичний приватний університет

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210826

Ключові слова:

забезпечення, розвиток, соціотехнічні системи, діяльність, вдосконалення, фахівці, поведінка

Анотація

Мета. Метою статті є теоретичне узагальнення  сучасних механізмів гібридної соціально-економічної війни з позицій поведінкової економіки. Обґрунтовано поведінкове підґрунтя гібридної соціально-економічної війни в якості об’єкта заходів впливу на сучасний розвиток соціотехнічних систем. Методика. Запропоновано концепцію розвитку соціотехнічних систем, яка детермінована об’єктивною залученістю поведінкової економіки до процесу проектування таких систем. Результати. Створено підхід зовнішньої поведінкової взаємодії з соціумом, забезпечення розвитку соціотехнічних систем та інтегральної регуляції такого розвитку в надіндустріальну епоху. Наукова новизна. Новим є узагальнення поглядів на забезпечення розвитку та супровід соціотехнчних систем с точки зору проведення та використання результатів дослідницьких, проектувальних та експертних робіт на всіх стадіях життєвого циклу таких систем. Практична значимість. Нові уявлення про поведінкові механізми гібридної соціально-економічної війни містять навички роботи потоками неперервної поведінкової інформації про економічний розвиток. Трактування змістовної, процедурної та результативної інформації доведено до рівня підходу до теоретичної оцінки надійності соціотехнічної системи діяльності.

Біографії авторів

A. SHEVIAKOV, Дніпровський гуманітарний університет

д.псих.н., проф., завідувач кафедри загальної психології

K. HANNOUF, Класичний приватний університет

магістр

Посилання

Sheviakov O.V. (2012) Psyhоlоgychеskjе оbеspеchеnyjе razvytyja sоzyоtеchnychеskych syctem dejatel’nosty cheloveka nа transporte. [Psychological support for the development of socio-technical systems of human activity in transport] Materials of the second international scientific-practical conference "Man and Transport (Psychology. Economics. Technology)". (pp. 104 –107). St. Petersburg. [in Russian]

Sheviakov О.V., Hоlоvkоvа L.S. (2018) Rozvytok sоzіоtеhnіchнih systеm dіjal’nоsty v kоntеkstі pоvеdіnkоvоji еkоnоmіki: mоdеl’uvаnn’ja lіdеrs’kоgо pоtенzіаlu. European vector of contemporary psychology, prdagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograf. [Development of sociotechnical systems of activity in the context of behavioral economics: modeling of leadership potential]. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.Vol.2. pp. 431–449. [in Ukrainian].

Chapanis A. (2012) Researcg techniques in human engineering. Baltimore: J. Hopkins University Press.

Thu G. (2013) The bases of psychology intensification of high-automatical processes under the condition of metalical production (for instance Ukraine, Russia and China). Experimentele Psichologie: Abstract der 45. Tagung experimentell arbeitender Psychologen. Kiel.

Sheviakov O. (2017) Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China. Scientific bulletin of National Minning University. Vol. 1(157). pp. 134 – 143.

##submission.downloads##

Як цитувати

SHEVIAKOV, A., & HANNOUF, K. (2020). ПОВЕДІНКОВІ МЕХАНІЗМИ ГІБРІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІЙНИ В НАДІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ РОЗВИТКУ СВІТУ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210826