ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210853

Ключові слова:

збалансований розвиток, туристична галузь, потенціал, економічна збалансованість, соціальна збалансованість, екологічна збалансованість

Анотація

Мета. Розробка теоретичних та практичних положень та рекомендацій, які направлені на формування моделі збалансованого розвитку потенціалу національної туристичної галузі. Методологічну основу дослідження склали системний підхід, метод економічного аналізу та економічного моделювання, методи, які прийняті в теорії прийняття рішень. Результати. В роботі проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «збалансований розвиток потенціалу національної туристичної галузі» та виділені основні характерні риси  та фактори впливу на формування збалансованості розвитку потенціалу туристичної галузі; запропоновано концептуальну модель збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі України та її регіонів. Наукова новизна. Уточнена дефініція «збалансований розвиток потенціалу національної туристичної галузі», визначено взаємозв’язок між її компонентами на основі багатокритеріального підходу, що дозволило визначити перспективи збалансованості розвитку потенціалу туристичної галузі країни та її регіонів та шляхи їх досягнення. Сформовано концептуальну модель збалансованого розвитку потенціалу національної туристичної галузі, яка базується на реалізації трьох логічно взаємопов’язаних блоків: підготовчого, пов’язаного з розробкою стратегічної Дорожньої карти збалансованого розвитку, блока формування складу індикаторів збалансованості та блоку функціонування, який направлений на вибір оптимального інструментарію збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі. Практична значимість. Використання наведених пропозицій дозволить владі країни та керівництву туристичних підприємств приймати науково-обґрунтовані та організаційні рішення щодо збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі України на перспективу та сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України, сприяти соціально-економічному збалансованому розвитку територій і водночас відіграти значну роль у подальшому збалансованому розвитку туристичної галузі.

Біографія автора

Y. O. YUKHNOVSKAYA, The Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, doctoral student Department of Finance and Economic Security

Посилання

Vorobjova, O.A., Dyshlovyj, I.M. and Kharichkov, S.K. (2009), Problemy pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku v rekreatsijno-turystychnij sferi [Problems of nature use and sustainable development in the recreational and tourist area], IPREED, Odesa, Ukraine.

Halushkina, T.P. and Hranovs'ka, L.M. (2009), Ekoloho-zbalansovani priorytety rozvytku terytorij: kontseptual'ni zasady ta orhanizatsijnyj mekhanizm [Ecologically-balanced priorities for the development of territories: conceptual foundations and organizational mechanism], IPREED, Odesa, Ukraine.

Жигула Л. Д. Экологический туризм: предпосылки зарождения, формирование, понятия и современные тенденции развития. Вологдинские чтения. 2008. № 8. С. 12-13.

Казарян А. А. Привлечение прямых иностранных инвестиций в российские туристско-рекреационные особые экономические зоны: автореф… канд. экон. наук. М., 2010. 22 с.

Коробейникова Я. С. Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій. Екологічна безпека та збалансоване природокористування: науково-технічний журнал. №1 (7), 2013. С. 91 – 94.

Коптюг В. А. Будущее цивилизации и проблемы развития. URL: http : // www.prometeus.nsc.ru/koptyug/library/1994-01.ssi.

Makarov, M.Ju. (2015), “Objective necessity of transition to sustainable development of tourist territories”, V mire nauchnyh otkrytij. Nauchnyj zhurnal, vol. 9.1, no. 69, рр. 352–364.

Максарова Е. М. Основные направления реализации принципов устойчивого развития в туризме. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 85. С. 345-350.

Мошняга Е. В. Основные тенденции развития туризма в современном мире. Вестник РМАТ. 2013. № 3 (9). С. 20-33.

Пономарева И. Ю. Устойчивое развитие туризма и его влияние на социальные процессы. Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 209-215.

Khvesyk, M. and Bystriakov, I. (2012), “Paradigmatic view on the concept of sustainable development of Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 6, рр. 4–12.

Шимова О. С. Основные положение концепции устойчивого развития туризма. Устойчивый туризм: учеб.-метод. пособие. Минск: РИПО, 2014. 158 с.

Shkuratov, O.I. (2012), “Investment policy for balanced development of the agrarian sector of the economy”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1, рр. 30–35.

World Commission on Environment and Development (2012),“The Future we want”, New York, USA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-08

Як цитувати

YUKHNOVSKAYA, Y. O. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210853