СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210872

Ключові слова:

соціальні інновації, підприємницький університет, інноваційно-цифровий простір, соціальне підприємництво

Анотація

Мета. У статті проаналізовано сучасні тенденції впровадження соціальних інновацій та їх ефективних інструментів у діяльності підприємницького університету. Показано, якою мірою проєктні інновації підприємницького університету спрямовані на соціальні інновації які призводять до вдосконалення, або появи нового освітнього продукту/послуги чи технології в умовах розширення інформаційно-цифрового простору. Методика. Для досягнення поставленої мети використано сукупність наукових методів, які забезпечили концептуальну цілісність дослідження, зокрема: структурно-логічний аналіз та узагальнення (дали можливість, з одного боку, з’ясувати місце соціальних інновацій в економічній системі, а з іншого – розглянути підприємницький університет як складну структуру інститутів, організацій чи установ, що продукують нові знання і технології). Завдяки методу аналізу й синтезу зроблено висновки щодо необхідності та можливості практичного застосування результатів дослідження. Результати. У статті розкрито та систематизовано на основі аналізу наукових поглядів і творчого осмислення існуючих точок зору щодо розуміння поняття «інновація» в цілому і «соціальні інновації» зокрема. Ідентифіковано соціально-економічні та інституціональні умови формування підприємницького університету який повинен виступати одночасно в якості і науково-освітньої установи, і консалтингової компанії, і власником/засновником суб’єктів інноваційної інфраструктури. Наукова новизна. Теоретично сформульовано й обґрунтовано поняття «соціальні інновації підприємницького інституту» як синтез сукупності інституційних елементів, які перебувають у певних взаємозв’язках і  відносинах між собою, утворюють динамічну систему, що сприятиме впровадженню соціальних інноваційних змін крізь соціальне підприємництво, новітні моделі навчання та інклюзивні інновації. Практична значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані для адаптації дослідницьких і навчальних можливостей університету до соціальних інновацій та орієнтація їх на обслуговування приватного підприємництва шляхом комерціалізації результатів дослідження.

Біографії авторів

VALERII L. OSETSKYI, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

д.е.н., професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки

NATALIIA M. KRAUS, Київський університет імені Бориса Грінченка

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки

KATERYNA M. KRAUS, Київський університет імені Бориса Грінченка

к.е.н., доцент кафедри управління

DIANA V. OSETSKA, Бориспільський Інститут муніципального менеджменту при МАУП

к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів

Посилання

Deliia, V. P. (2011). Innovative economics and sustainable development: monograph. Balashykha: De-Po.

Kharun, O. A. (2018). Social innovations as a factor in increasing the development of labour potential of enterprises. Problems of Systematic Approach in Economics, 3(65), 12–18.

Nabatova, O. O. (2011). Sources and features of institutionalization of social innovations in transformational economy. Bulletin of Donetsk National University of Economics and Trade by Michael Tugan-Baranovskyi. Series: Economic Sciences, 3(51), pp. 234-240.

Azriliyan, A. N. (2010). Big economic dictionary (Vol. 7). Moscow: Institute of New Economy.

Tviss, B. (1989). Scientific and technological innovation management. Moscow: Economy.

Varnalii, Z. S., Harmashova, O. P. (2013). Competitiveness of national economy: problems and priorities of innovation support. Kyiv: Knowledge of Ukraine.

Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2020). Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump”. Efectyvna ekonomika, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Accessed 02 March 2020).

Volkov, O. I., Denysenko, M. P., Hrechan, A. P. (2007). Economics and organization of innovation (3nd ed). Kyiv: Center of Educational Literature.

Zaslavskaya, T. I. (2002). Social reform results and social policy objectives. The social transformation of Russian society. Moscow: Delo.

Basov, N. V. (2008). Innovation as a factor of social self-organization: procedural and spatial modelling. Journal of Sociology and Social Anthropology, XI, No. 4. pp. 185–203.

Nabatova, O. O. (2011). Social innovation: concepts, species, subjects. Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, 6. pp. 58–66.

Barneva, A. Yu. (2007). Innovation as an economic category. Innovations, 9 (107). pp. 61–63.

Kolyvanov, V. Yu., Magomedov, M. B., Gamidov, G. S. (2007). Main directions of enhancing innovation in the formation of an innovative economy. Innovation, 4 (102). pp. 51-54.

Stepanenko, D. M. (2009). Innovation process and innovation: concept, essence, characteristics. Problems of the modern economy, 4. pp. 34–36.

Tyshchenko, O. M. (2010). Clusters as a vector of economic development: organization, essence and concepts. Theoretical and applied issues of economics, Iss. 21. pp. 74–80. Retrieved from http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2010_21/Zb21_10.pdf (Accessed 7 Aug 2014).

Zaremskyi, B. V. (2010). Cluster strategy for regional innovation in the context of the global economy. ІІІ International scientific-practical Conference “Investment priorities of the globalization era: impact on national economy and individual business”, 7–8 October. Retrieved from http://www.confcontact.com/20101008/2_zarem.htm (Accessed 10 Aug 2014).

Dombrovskyi, M. A. (2011). Methodological problems of economic clustering. Problems of the modern economy, 2. pp. 241–245.

Katukov, D. D., Malygin, V. E., Smorodinskaya, N. V. (2012). Institutional environment of a globalized economy: the development of network interactions. Moscow: Institute of Economics, RAS.

Togunov, I. A. (2009). New in organization theory: fractal facet models: a monograph. Vladimir: Cathedral.

Orev, I. (2011). Innovative development of Western region. CCST News. Business Issue, Jul 8, pp. 6–8.

Andriichuk, V. H. (2010). Innovative modernization of domestic economy: strategic guidelines and mechanism for their implementation. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 1. P. 4–8.

Gorzka, G. (2012). Knowledge Transfer. The New Core Responsibility of Higher Education Institutions Practice and Perspectives in Russia and Germany. UniKasselTransfer, Ost-West-Wissenschaftszentrum. Kassel: Kassel university press GmbH.

Mironova, D. Yu., Pavlova, E. A. (2013). Assessment of the market potential of university high-tech developments in the innovative infrastructure of the organization. Innovation, 3 (173). pp. 104–109.

Bui, Ya. V. (2018). Features of the classification of social innovations in social systems in the context of ensuring the preconditions for their sustainable development. Economic analysis, T. 28, 1. pp. 210-215.

Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Financial and credit activities: problems of theory and practice, no. 4 (31), pp. 448-456.

Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2017). Innovative landscape” in the coordinates of the world economy. Hlobalni ta nashionalni problem ekonomiky, vol. 16. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/issuje-16-2017 (Accessed 8 Jan 2020).

Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018). Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies. Intelect XXI stolittia, no. 1, pp. 211–214.

Kraus, N. M. (2019). Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory. Kyiv: Agrar Media Group.

Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2016). Implementation of an innovation project by an entrepreneurial structure within the framework of “windmill of innovation” action. Ekonomist, vol. 2, pp. 4–8.

Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2018). What changes does Industry 4.0 bring to the economy and manufacturing? Formuvannia rynkovukh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.

Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019). The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space. Biznes Inform, vol. 1, pp. 132–138.

Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019). Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine. Efectyvna ekonomika, vol. 2. Retrived from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-16

Як цитувати

OSETSKYI, V. L., KRAUS, N. M., KRAUS, K. M., & OSETSKA, D. V. (2020). СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210872