ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/213220

Ключові слова:

індекс економічної складності, рівень розвитку, економічний потенціал, економічне зростання, знання, освіта, можливості

Анотація

Мета. Визначення сутності індексу економічної складності та доцільності його використання як інструмента оцінки рівня розвитку та економічного потенціалу країни. Методика. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано системний підхід, дедуктивний метод, порівняння, групування, узагальнення. Результати. У даній роботі досліджено сутність індексу економічної складності та доцільність його використання як інструмента оцінки рівня розвитку та економічного потенціалу країни. Визначено, що він є найбільш комплексним і точним показником, який характеризує рівень технологічності та диверсифікованості тієї чи іншої національної економіки. З’ясовано, що індекс можна розглядати не тільки як описовий показник, але і як інструмент прогнозування зростання економіки країни. Оцінено можливість індексу прогнозувати зміну валового національного доходу на душу населення точніше ніж традиційні інструменти управління, такі як індекс людського розвитку або індекс глобальної конкурентоспроможності. Охарактеризовано характер та рівень стійкості кореляції між рівнем валового національного доходу на душу населення та значенням індексу економічної складності. Встановлено, що індекс також надає статистично більш точне пояснення міждержавних варіацій нерівності доходів, ніж крива Кузнеця. Зокрема, проаналізовано негативну кореляцію з коефіцієнтом Джині, що дозволило припустити, що розподіл доходів в складних економіках є більш рівномірним ніж в простих. Практична значимість. Розглянуто залежність між ефективністю системи освіти в країні та її економічною складністю. З’ясовано, що одним з найважливіших пріоритетів для будь-якої країни є створення якісної та доступної освіти як процесу передачі накопичених знань, умінь та навичок.  Визначено, що головними чинниками успішної економіки є розвинений виробничий сектор, мережа технологічних знань між університетами та підприємствами, а також висока якість людського капіталу.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Олійник, Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

Антон Максимович Манойленко, Херсонський національний технічний університет

студент 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка підприємства»

Посилання

Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century (2019) United Nations Development Programme. (Accessed 01 July 2020). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf. [in USA]

Reinert, E. (2017). Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostajutsja bednymi [How Rich Countries Got Rich, and Why Poor Countries Stay Poor]. Rus. ed.: Avtonomova, N.S. & Avtonomov, V.S. Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki». 5th ed. Moscow: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 384 p. [in Russia]

Hausmann, R. et al. (2013). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Cambridge, MA, USA: The MIT Press, 367 p. [in USA]

Economic Complexity Rankings (ECI) (2018). The Observatory of Economic Complexity. 2019. (Accessed 01 July 2020). URL: https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs96. [in USA]

Services, value added (% of GDP) 2017. The World Bank. (2018). (Accessed 01 July 2020). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS. [in USA]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Олійник, Н. М., & Манойленко, А. М. (2020). ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 48–54. https://doi.org/10.15802/rtem2020/213220

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ