ЯВНІ ТА СКРИТІ ОЗНАКИ ПОСИЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ДЕРЖАВІ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА КАДРОВІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Автор(и)

  • Б.М. АНДРУШКІВ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя http://orcid.org/0000-0003-4897-5539
  • Л.С. ГОЛОВКОВА Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0001-5473-6644
  • Н.Б. КИРИЧ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя http://orcid.org/0000-0001-7728-9787
  • О. ПОГАЙДАК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя http://orcid.org/0000-0002-4070-6863
  • О. ГАГАЛЮК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/228509

Ключові слова:

управління, кадрова політика, адміністративно-територіальна реформа, об’єднані територіальні громади, інфраструктура, держава, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

Анотація

(Статтю підготовлено за результатами засідання дискусійного клубу: «Проблеми соціально-економічного розвитку українського суспільства на сучасному етапі». Девіз засідання: «Ігнорування управлінням та кадровою політикою у державі призводить до гальмування реформ, соціально-економічного розвитку українського суспільства, посилення кризових явищ. Не дозволимо перетворити Україну в предмет торгу та інструмент наживи, країну політичних та економічних експерментів і фейків!»)

Мета. Робота присвячена виявленню і вироблення рекомендацій з їх попередження явних та скритих ознак посилення кризових явищ в Україні. Результати. Внаслідок аналізу соціально-економічної ситуації у державі, виявлено явні та скриті ознаки посилення кризових явищ в Україні, як результат недосконалості управління та ігнорування кадровою політикою. Визначили місце та роль громадських наукових академічних формувань в управлінні державою та органах місцевого самоврядування в процесі децентралізації державно-управлінських функцій в умовах адміністративно-територіальної реформи. Визначено комплекс невирішених проблем, що впливають на завершення формування дієвої інституційної територіальної системи, здатної забезпечувати ефективну взаємодію держави, органів місцевого самоврядування та бізнесу, в основі якої знаходяться чітко встановлені правила та норми їх саморегуляції. Виявлено найважливіші чинники для налагодження партнерських відносин між державою, органів місцевого самоврядування та бізнесом у сфері ефективного використання ресурсів. Наукова новизна полягає у висвітленні діяльності та ролі наукових академічних громадських і державних управлінських структур у формуванні державної кадрової політики та розвитку ідеології місцевого демократичного самоврядування. Встановлено, що основою відносин держави, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання є визнання рівноправності та незалежності кожного з учасників. На основі дослідженого сучасного стану визначено роль кадрової політики в справі стабілізації економіки. Запропоновано створення механізмів взаємодії та ділового партнерства в умовах формування добровільних об’єднань територіальних громад. Виділено основну мету реформ, а саме: посилення співпраці між державою, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що однозначно призведе до підвищення добробуту для населення і зростання доходів та прибутку у суспільстві. Практична значимість полягає в широких можливостях використання результатів дослідження управлінні та господарській діяльності. Відомо, що головним завданням сьогодення є підбір та розстановка кадрів, визначення основних напрямків її удосконалення, що дозволяє управлінцям відкривати нові можливості у найбільш затребуваних та перспективних сегментних економічних нішах, які зможуть стимулювати розвиток економіки та залучити до цих процесів громадськість та наукову сферу.

Біографії авторів

Б.М. АНДРУШКІВ, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., професор каф. «Управління інноваційною діяльністю та сферою послуг»

Л.С. ГОЛОВКОВА, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки

Н.Б. КИРИЧ, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., професор, каф. менеджменту та адміністрування

О. ПОГАЙДАК, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., с.н.с., науково-дослідна частина

О. ГАГАЛЮК, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

аспірант кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo» [Law of Ukraine "On Public-Private Partnership.]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20120803

Andrushkiv, B. M., Kyrych N. B., Pohaidak O. B., & Sherstiuk R. P. (2015) Osoblyvosti vykorystannia derzhavnykh vazheliv upravlinnia innovatykoiu subiektiv hospodariuvannia yak instrumentom pidvyshchennia yikhnoi konkurentospromozhnosti (yevropeiski aktsenty) [Peculiarities of using state levers of innovation management of business entities as a tool to increase their competitiveness (European accents)]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Vol. 2 (49). 134 – 143.

Andrushkiv B. M. (2001) Na varti Zakonu, Konstytutsii prav [On guard of the Law, the Constitution of the rights]. Ternopil : «Posibnyky pidruchnyky». 350 p.

Andrushkiv B. M. Na vistri sotsialnoi napruhy [On the verge of social tension]. Zbruch, 2001. 75 p.

Andrushkiv B. M. (Eds), Bortniak F. V., Yu.Ya. Vovk & oth.. (2012) Innovatsiina polityka [Innovation policy] / za zah. red. B. M. Andrushkiva. Ternopil : TzOV «Terno-Hraf». 484 p.

Bohdanovych V., Semenchenko A. (2007) Formalizatsiia stratehichnoho planuvannia u sferi derzhavnoho upravlinnia [Formalization of strategic planning in the field of public administration.]. Ekonomika Ukrainy. № 2. 13 – 26.

Burak V.Ya. (2014) Rol profspilok v systemi zakhystu trudovykh prav ta zakonnykh interesiv pratsivnykiv za proektom Trudovoho kodeksu Ukrainy [The role of trade unions in the system of protection of labor rights and legitimate interests of employees under the draft Labor Code of Ukraine.]. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : mater. XX zvitnoi rehionalnoi nauk.-prakt. konf. 6–7 liutoho 2014 r. / Za red. P.M. Rabinovycha. Lviv : Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 243–246.

Doronina O.A. (2013) Problemy ta perspektyvy diialnosti profspilok shchodo zabezpechennia hidnoi pratsi v Ukraini [Problems and prospects of trade unions in ensuring decent work in Ukraine]. Biznes Inform. № 9. 202–207. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_9_34

Zapara S.I. (2013) Rol profspilkovoi orhanizatsii v systemi vyrishennia trudovykh sporiv v Ukraini [The role of trade union organization in the system of labor dispute resolution in Ukraine.]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : Seriia: Pravo / hol. red. Yu.M. Bysaha. – Uzhhorod : Helvetyka. Vol. 22. T.1 Ch.1. 146–150.

Kyrych N. B. (2008) Teoretychni ta prykladni mekhanizmy upravlinnia stratehiieiu pidvyshchennia hospodarsko-finansovoi stabilnosti pidpryiemstva [Theoretical and applied management mechanisms for improving the economic and financial stability of the enterprise.]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. № 3. 136 – 142.

Popovych D.V. (2015) Kontsesiia yak forma derzhavno-pryvatnoho partnerstva: sutnist, perevahy i nedoliky zastosuvannia [Concession as a form of public-private partnership: the essence, advantages and disadvantages of application]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal. № 1 (17). 49 – 53. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Andrushkiv B. M., Boiko O. B., Kyrych N. B. & oth.. [2015] Nash zavtrashnii den. Poshuk shliakhiv upravlinnia rozvytkom oblasti [Our tomorrow. Search for ways to manage the development of the region]. Ternopil : TzOV «Terno-hraf». 196 p.

Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini: Stat. zb. [Scientific and innovative activity in Ukraine: Coll. of articles] (2000) (Derzhkomstat) Ukrainy. Kyiv.

Ofitsiinyi sait tsentr Razumkova [Official site of the Razumkov Center]. URL: www.razumkov.org.ua/ukr/index.php

Hryshchenko S. (2011) Pidhotovka ta realizatsiia proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: Praktychnyi posibnyk dlia orhaniv mistsevoi vlady ta biznesu [Preparation and implementation of public-private partnership projects: A practical guide for local authorities and business.]. Kyiv : FOP Moskalenko O.M. 140 p.

Zaloznova, Yu. S., Butenko, N. V., & Petrova I. P. (2016) Publichno-pryvatne partnerstvo v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Public-private partnership in Ukraine: status, problems and prospects. Economic Bulletin of Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. № 2 (44). 21-28.

Zapatrina I.V. (2010) Publichno-pryvatne partnerstvo v Ukraini: perspektyvy zastosuvannia dlia realizatsii infrastrukturnykh proektiv i nadannia publichnykh posluh [Public-private partnership in Ukraine: prospects of application for the implementation of infrastructure projects and the provision of public services]. Ekonomika i prohnozuvannia. № 4. 62-86. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2010_4_8

Andrushkiv B. M., Kyrych N. B., Melnyk H. Kh. & oth. (2017) Stratehiia rozvytku administratyvnoho raionu (Kontseptualni zasady orhanizatsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku administratyvnoho raionu v konteksti formuvannia dobrovilnykh obiednan terytorialnykh hromad Lanovechchyny) [Strategy of development of the administrative district (Conceptual bases of the organization of social and economic development of the administrative district in the context of formation of voluntary associations of territorial communities of Lanovechchyna)]. Ternopil: FOP Palianytsia V. A. 452 p.

Fedyshyn I. B. (2014) Osoblyvosti vprovadzhennia innovatsii v umovakh transformatsii promyslovykh pidpryiemstv (Yevropeiski aktsenty) [Features of innovation in terms of transformation of industrial enterprises (European accents)] / za zah. red. N. B. Kyrych. Ternopil : TzOV «Terno-hraf»,. 248 p.

Tokarieva M.V. (2012) Rol profesiinykh spilok u pryiniatti pravyl vnutrishnoho trudovoho rozporiadku. [The role of trade unions in adopting the rules of internal labor regulations] Zb. nauk. prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Seriia «Pravo». № 18. 57–60.

Tsvykh V. (2002) Profspilky u hromadianskomu suspilstvi: teoriia, metodolohiia, praktyka [Trade unions in civil society: theory, methodology, practice]. Kyiv : VPTs Kyivskyi universytet. 376 p.

Praktychnyi posibnyk z pidhotovky tekhniko-ekonomichnoho obgruntuvannia ta zastosuvannia metodyky provedennia analizu efektyvnosti zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva [A practical guide to preparing a feasibility study and application of methods for analyzing the effectiveness of public-private partnerships]. URL: http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2015/03/PracticalGuide.pdf

Andrushkiv B., Bilopolskyi M., Yamnenko M., Yavorivska L., & Varakuta O. (2020) Daty zmohu proiavyty sebe… [Give the opportunity to express themselves…]. Holos Ukrainy. 11 serpnia. URL: http://www.golos.com.ua/article/334376

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

АНДРУШКІВ, Б., ГОЛОВКОВА, Л., КИРИЧ, Н., ПОГАЙДАК, О., & ГАГАЛЮК, О. (2020). ЯВНІ ТА СКРИТІ ОЗНАКИ ПОСИЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ДЕРЖАВІ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА КАДРОВІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 5–12. https://doi.org/10.15802/rtem2020/228509

Номер

Розділ

ДИСКУСІЙНА РУБРИКА