ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/228521

Ключові слова:

ринкова система, структура ВВП, глобалізація, економічна свобода, споживчі настрої, рух капіталу, ринкова доступність, конкурентоспроможність, інституційне регулювання

Анотація

Мета: аналіз цільового призначення різних інструментів дослідження ефективності внутрішнього ринку України та можливостей їх використання для обґрунтування інституційних важелів управління ринковим розвитком. Методика: проведено динамічний аналіз структури ВВП України за кінцевим використанням, проаналізовано результати оцінювання ступеня економічної свободи ринкових суб’єктів України, досліджено динаміку індексів економічної, фінансової, торгової та загальної глобалізації  України. Результати: Головними цілями оцінювання внутрішнього ринку є ідентифікація відповідності ринкової системи цілям розвитку національної економіки та обґрунтування інституційних інструментів і важелів управління таким розвитком. Показано, що вагому роль у позитивній динаміці ВВП України відіграє приватне споживання, зумовлене зростанням споживчих настроїв. Виявлено, що за рейтингом економічних свобод Україна у 2019 р. посідала лише 147 позицію з 180 досліджених країн світу, а серед країн Європи український внутрішній ринок було оцінено як найменш вільний. Доведено, що інституційне запровадження заходів дерегуляції ринкових процесів може значно активізувати вільний рух капіталу та товарів. Агреговано інформацію для оцінювання ринкової доступності, з виокремленням факторів доступності, які формуються низкою кількісних та якісних показників. Подальші дослідження пропонується концентрувати на питаннях конкурентної взаємодії учасників ринку на рівнях «виробник-держава», «виробник-виробник» і «виробник-споживач», а також динамічного аналізу щодо рівнів прибутковості, рентабельності та ринкової продуктивності праці. Наукова новизна: запропоновано поетапний порівняльний аналіз показників ринкової доступності та можливостей досягнення економічних інтересів і конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Перевагою методики є можливість всебічного аналізу економічних, соціальних та політико-правових чинників впливу на привабливість товарного ринку, що відкриває перспективи для прицільної розробки інституційних інструментів реформування. Практична значимість: результати оцінювання конкурентного стану товарного ринку можуть використовуватись органами державної влади для розробки конкретних заходів в межах планування структурних змін та інституційних реформ на внутрішньому ринку.

Біографія автора

О.Ю. КЛЕПАНЧУК, Львівський національний університет імені Івана Франка

доцент кафедри фінансового менеджменту

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Makrofinansovi pokaznyky [Macrofinancial indicators]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).

Didenko, I. V. (2017). Metodychni zasady otsiniuvannia i prohnozuvannia koniunktury depozytnoho rynku Ukrainy [Methodical bases of estimation and forecasting of a conjuncture of the deposit market of Ukraine]. Avtoreferat dys. kand. ekon. nauk, spets. 08.00.08. Sumy: SumDU. 21 s. (in Ukrainian).

Lylyk, I. V. (2018). Rynok marketynhovykh doslidzhen v Ukraini 2017 rik: ekspertna otsinka ta analiz UAM [Market research market in Ukraine 2017: expert assessment and analysis of UAM]. Marketynh v Ukraini, 2, 4-23 (in Ukrainian).

Lutchyn, N. P., & Karpova, Ya. Yu. (2011). Naukovi pidkhody do vyznachennia tovarnoho rynku [Scientific approaches to the definition of the commodity market]. Aktualni problemy ekonomiky, 3 (117), 63-67 (in Ukrainian).

Markovych, I. (2017). Ekonomichna svoboda ta ekonomichnyi rozvytok: teoretyko-empirychne doslidzhennia zviazku [Economic freedom and economic development: a theoretical and empirical study of communication]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, 13(2), 125-140 (in Ukrainian).

Minenko, V. L. (2012). Derzhavne rehuliuvannia rynku pratsi ta zainiatosti naselennia u hlobalizovanomu sviti: stan ta tendentsii rozvytku [State regulation of the labor market and employment in a globalized world: the state and trends]. Derzhavne budivnytstvo, 1, 18-21 (in Ukrainian).

Minfin Ukrainy (2020). Valovyi vnutrishnii produkt (VVP) v Ukraini 2020 [Gross domestic product (GDP) in Ukraine 2020]. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (in Ukrainian).

Okrepkyi, R. B., & Harhula, D. (2013). Koniunkturnyi analiz tendentsii rozvytku rynku, yoho stiikosti ta tsyklichnosti [Market analysis of market trends, its stability and cyclicality]. Innovatsiina ekonomika, 5, 197-203 (in Ukrainian).

Pryhara, O. (2006). Metodyka analizu pryvablyvosti mizhnarodnykh tovarnykh rynkiv v umovakh hlobalizatsii svitohospodarskykh protsesiv [Methods of analyzing the attractiveness of international commodity markets in the context of globalization of world economic processes]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, № 1 (4), 54-80 (in Ukrainian).

Prohnimak, O. D. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody i perspektyvy [Inclusive development of Ukraine: obstacles and prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (51), 187-197 (in Ukrainian).

Pukhtaievych, H. O. (2002). Analiz natsionalnoi ekonomiky [Analysis of the national economy]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. 76 s. (in Ukrainian).

Das, S., Demirer, R., Gupta, R., & Mangisa, S. (2019). The effect of global crises on stock market correlations: Evidence from scalar regressions via functional data analysis. Structural Change and Economic Dynamics, 50, 132-147. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.05.007.

Guzmán, A., Mehrotra, V., Morck, R., & Trujillo, M.-A. (2020). How institutional development news moves an emerging market. Journal of Business Research, 1, 300-319. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.009.

Heritage Foundation (2020). The Index of Economic Freedom – 2019. Retrieved from https://www.heritage.org/index/country/ukraine.

Kim, H., & Song, J. (2017). Filling institutional voids in emerging economies: the impact of capital market development and business groups on M&A deal abandonment. J Int Bus Stud, 48 (3), 308-323.

Liedong, T. A., Peprah, A. A., Amartey, A. O., & Rajwani, T. (2020). Institutional voids and firms’ resource commitment in emerging markets: A review and future research agenda. Journal of International Management, 100756. doi:10.1016/j.intman.2020.100756.

Savina, G., Haelg, F., Potrafke, N., & Sturm, J.-E. (2019). The KOF Globalisation Index. Revisited, Review of International Organizations, 14(3), 543-574. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2.

Zhu, X. (2019). Cross-correlations between the CSI300 index and commodity markets: Non-stationary principal component analysis (NSPCA). Statistical Mechanics and its Applications, 5291, 121534. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121534.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

КЛЕПАНЧУК, О. (2020). ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 13–20. https://doi.org/10.15802/rtem2020/228521

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ