СУТНІСТНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА ДЕФІНІЦІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. І. ВІВЧАР Тернопільський національний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/228742

Ключові слова:

безпека підприємств, економічна безпека підприємств, дефініція економічної безпеки, рейдерство

Анотація

Мета. Метою статті є обґрунтування сутнісної характеристики економічної безпеки підприємств, а також формування основних критеріїв оцінки її надійності та ефективності в сучасних трансформаційних умовах. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. Проведено комплексне дослідження сутністно-змістовної характеристики економічної безпеки підприємств. Наукова новизна. Запропоновано авторське бачення наукової дефініції економічної безпеки підприємств, що на відміну від існуючих, дало змогу ідентифікувати попереджувальний характер з виокремленням критеріїв оцінки її надійності та ефективності в сучасних умовах функціонування. Практична значимість. Основні положення наукової статті нададуть можливість застосовувати в практичній діяльності показники ефективності функціонування економічної безпеки підприємств.

Біографія автора

О. І. ВІВЧАР, Тернопільський національний економічний університет

д.е.н., проф., проф. каф. «Кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності»

Посилання

Alkema, V. H. Parametry ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva yak lohistychnoi systemy [Parameters of economic security of the enterprise as a logistics system]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb. nauk.-prakt – Bulletin of Transport Economics and Industry: Coll. scientific-practical wash. Vyp. 29. Kharkiv. 2010. 51–59. [in Ukrainian].

Bondarchuk, Yu., Marushchak, A. Bezpeka biznesu: orhanizatsiino-pravovi osnovy – Business security: organizational and legal framework. K.: Vyd-vo KNT. 2008. 369. [in Ukrainian].

Vivchar, O. I. (2018) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv: sotsiohumanitarni konteksty [Management of economic security of enterprises: socio-humanitarian contexts]. Ternopil, FOP Palianytsia V. A. 515. [in Ukrainian].

Vivchar, O. I. (2012) Osoblyvosti identyfikatsii metodiv otsinky rynkovoi vartosti biznesu pry diahnostytsi yoho ekonomichnoi bezpeky [Features of identification methods for assessing the market value of business in the diagnosis of its economic security]. Visnyk Nauka moloda – Newsletter Science is young. Issue 18. Ternopil.118–122. [in Ukrainian].

Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. P., Liashenko, O. M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia : monohrafiia [Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of provision: a monograph] K.: Libra, 2003. 280. [in Ukrainian].

Shvydanenko, H. O., Olesiuk, H. O. Suchasna tekhnolohiia diahnostyky finansovo-ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva : monohrafiia [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise: monograph] K.: KNEU, 2002. 192. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

ВІВЧАР, О. І. (2020). СУТНІСТНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА ДЕФІНІЦІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 77–82. https://doi.org/10.15802/rtem2020/228742

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ