ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Автор(и)

  • А.С. КОЛЄСНІЧЕНКО Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-5007-9082

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/228859

Ключові слова:

бюджетна система, державні фінанси, бухгалтерський облік, фінансова звітність, інституції, організація бюджетного обліку

Анотація

В статті зроблено огляд ключових стратегічних документів, які розроблені з метою реформування системи управління державними фінансами та системи бухгалтерського обліку в державному секторі, в умовах трансформаційних перетворень, ряду невирішених соціально-економічних проблем та відсутності комплексу дієвих інститутів. Мета полягає у визначенні ключових завдань реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, аналізі стратегічних планів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, розкритті основних компонентів, необхідних для її оновлення, та обґрунтуванні ролі організаційних та інституціональних складових. Методика. Теоретико-методичною основою дослідження виступає теорія державного управління, інституціональна теорія, а також методи узагальнення, аналізу та системний підхід. Інформаційно-аналітична база сформована в результаті опрацювання законодавчих актів України, статистичних й аналітичних оглядів щодо стану бюджетної системи в країні, наукових праць і публікацій. Результати. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі не може бути реалізована без побудови дієвого та адаптивного інституціонального середовища, що в межах дії ринкових та соціально-економічних інститутів потребує комплексного підходу через впровадження механізмів, що ґрунтуються на врахуванні нормативно-правового, управлінського, інформаційно-аналітичного, організаційного, кадрового контурів у вирішенні державних завдань, зокрема, щодо питань оптимізації моделі управління державними фінансами. Практична значимість полягає в обґрунтуванні ролі інституціонального середовища та необхідності його подальшого розвитку для досягнення поставлених завдань у стратегічних планах і документах в напрямі модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі. Це, в свою чергу, обумовлено виходом інституту бухгалтерського обліку на якісно новий рівень розвитку, що має відповідати сучасним викликам мікро- та макросередовища, в якому функціонують суб’єкти господарювання.

Біографія автора

А.С. КОЛЄСНІЧЕНКО, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку

Посилання

Verkhovna Rada 18 chervnya ukhvalyla Postanovy pro zvit ghj vykonannya zakony “Pro derzhavnyy byudzhet na 2019 rik” (№3269-d) / Ukrinform. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3047620-rada-pidtrimala-zvit-pro-vikonanna-derzbudzetu2019.html

Doroshenko T. (2016) Transformatsiia struktury balansu biudzhetnykh ustanov u konteksti modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori [Transformation of the structure of the balance of budgetary institutions in the context of modernization of the accounting system in the public sector] / О.О. Doroshenko // Collection of scientific works of Uman National University of Horticulture. 2016. No 88. pp. 272-279.

Drebot O.M. (2010) Osoblivosti pobudovy sotsialno-oriyentovanoyi ekonomiky u transformatsiynyy period [Peculiarities of construction of socially-oriented economy in the transformation period] / O.M. Drebot // Visnyk of SevNTU: collection. Science. etc. No. 109/2010.

Zakravets O.O., Golovchenko N.V. Udoskonalennya organizatsiyi pratsi pratsivnikiv bukhgalterskoyi sluzhby budgetnykh ustanov [Improving the organization of work of employees of the accounting service of budgetary institutions] [Electronic resourse]. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65557

Kytaychuk T.G. Modernizatsiya bukhgalterskogo obliku v derzhavnomu sektori: problemy perekhidnoho period [Modernization of accounting in the public sector: problems of the transition period]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. Vinnytsia, VNAU Publ., 2017, no.7, pp. 106–117

Kladnytska T.A. Osnovni napryamky reformuvannya systemy bukhgalterskogo obliku ta finansovoyi zvitnosti u budgetniy sferi [The main directions of reforming the system of accounting and financial reporting in the budget sphere]. [Electronic resourse]. URL: http: // www.nbuv.gov.ua.

Lovinska L.G. Klasifikatsiya rahunkiv bukhgalterskogo obliku v derzhavnomu sektori za ekonomichnym zmistom u konteksti zaprovadgennya novogo planu rahunkiv [Classification of accounting accounts in the public sector by economic content in the context of the introduction of a new chart of accounts] / LG Lovinska // Finance of Ukraine. 2016. №1 P.99-115.

Metelitsa V.M. Problemni pytannya modernizatsiyi obliku v derzhavnomu sektori Ukraini [Problem questions of modernization of accounting in the state sector of Ukraine]. / V.M. Metelitsa // Accounting and Finance of AIC. 2009. №4. http://www.magazine.faaf.org.ua.

Stepova T.G. Modernizatsiya systemy bukhgalterskogo obliku v derzhavnomu sektori: perevagy, nedoliky ta perspektyvy pokrashchennya roboty pratsivnykiv bukhgalterskikh sluzhb / T.G. Stepova, MI Ahmad, N.O. Ovodyuk // Economy and Society. - 2018. - Vip. 18. - pp. 1018-1025.

Strategiya reformuvannya systemi upravlinnya derzhavnimi finansami na 2017-2020 [Strategy for reforming the public financial management system for 2017-2020]. [Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р#n9

Strategiya modernizatsiyi systemi bukhgalterskogo obliku ta finansovoyi zvitnosti v derzhavnomu sektori na period do 2025 [Strategy for modernization of the accounting and financial reporting system in the public sector until 2025]. [Electronic resource]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80

Horunzhak N.M. (2009) Problemy ta peredumovy unifikatsiyi obliku v budgetniy sferi [Problems and preconditions of unification of accounting in the budget sphere] / NM Khorunzhak // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. - 2009. - No 2. - pp. 152-156.

Shara E.Y. Bukhgalterskiy oblik u budzhetnykh ustanovah i organizatsiyakh [Accounting in budgetary institutions and organizations: textbook. way]. / E. Yu. Shara, OM Andrienko, LI Zhideeva. - Kyiv: Center for Educational Studies, 2011. - 440 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

КОЛЄСНІЧЕНКО, А. (2020). ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 136–143. https://doi.org/10.15802/rtem2020/228859

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ