Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бух-галтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі

N. Yu. Pikulina, L. A. Shilo

Анотація


Вступ. Підтримка конкурентоспроможності підприємства в умовах стрімкого розвитку ринкових відносин в Україні потребує від нього відповідного інформаційного забезпечення своєї діяльності. Тому проблема ефективного інформаційного забезпечення управлінської діяльності підприємства з використанням автоматизованих систем є досить актуальною. Мета. Визначення та класифікація факторів, які визначають видову класифікацію інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі. Результати та обговорення. Управління підприємством у сучасних умовах визначається як зміна стану системи, що веде до досягнення основної мети діяльності. Зараз на українському ринку фінансово-економічного програмного забезпечення пропонується цілий ряд розробок. При здійсненні комп’ютеризації підприємство стикається з низкою проблем, пов’язаних з вибором програмного забезпечення, оскільки на ринку представлена велика кількість програмних продуктів, розрахованих на різні за масштабом, галуззю діяльності підприємства, а також на комп’ютеризацію лише окремих складових діяльності підприємства або усього підприємства. На сьогоднішній день інформаційна система бухгалтерського обліку має складну ієрархічну структуру, що позначається на видах застосовуваних інформаційних технологій. Усе це потребує розробки методичних підходів до характеристики факторів, які визначають видову класифікацію інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку. Висновки. Застосування інформаційних технологій в обліковому процесі сприяє науковому обґрунтуванню даних бухгалтерського обліку в оцінці фінансово-господарської діяльності підприємств. Окрім того, воно посилює функцію контролю правильності, законності, а іноді й економічної доцільності бухгалтерських операцій.


Ключові слова


бухгалтерський облік; електронний облік; інформаційне забезпечення облікового процесу

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i6.23033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)