Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку

V. V. Zheleznyak, I. G. Abernikhina

Анотація


Вступ. Страховий ринок відіграє важливу роль у формуванні умов сталого функціонування економіки країни і, зокрема, економіки окремих її регіонів. Необхідно здійснювати оцінку рівня цих змін з метою своєчасного реагування та формування напрямів державної страхової політики, а також векторів розвитку національного страхового ринку. Мета. Теоретичне дослідження існуючих методів оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку та розробка алгоритму виконання такої оцінки. Результати та обговорення. Оцінка рівня та тенденцій розвитку регіонального страхового ринку здійснюється різними методами, вибір яких залежить від конкретних завдань дослідження. Можна виділити три групи методів оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку: аналітичні методи, методи соціології, методи економіко-математичного моделювання. До аналітичних методів належить більшість традиційних методів регіонального і відтворювального аналізу. Зазначені методи базуються на різних операціях зі статистичними даними. Методи соціології використовують засоби оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, основою яких є узагальнення інформації та оцінок, що надані респондентами. Методи економіко-математичного моделювання використовуються для прогнозування оцінних показників-індикаторів та визначення тенденцій розвитку регіонального страхового ринку. Найсуттєвішою проблемою при оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку є формування сукупності оцінних показників-індикаторів, що його характеризують. Висновки. Страхова послуга – «вторинна послуга», попит на яку багато в чому залежить від стану «первинного ринку» товарів і послуг. Тому використання більшості методів і методик потребують коригування і трансформації з урахуванням змін інформаційної бази, законодавчої бази України, кредитно-грошової та соціальної політики держави, а також повинні враховувати рівень добробуту нації. Найбільш перспективними і результативними  в практичному плані є інтегральні підходи, а серед них – соціологічні методи і методи експертних оцінок, побудовані з використанням економіко-математичних методів на основі думок респондентів і фахівців-експертів.


Ключові слова


страхування; регіональний страховий ринок; методи оцінки регіонального страхового ринку

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i6.23035

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)