Методичні підходи щодо визначення плати за користування інфраструктурою залізниць

T. N. Blyzniuk

Анотація


Вступ. Одним з пріоритетних напрямків розвитку галузі залізничного транспорту є правильний вибір цінової політики підприємства, яка сприятиме максимізації прибутку та поліпшенню соціального добробуту. Удосконалення ціноутворення на залізничному транспорті передбачено Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. Мета роботи. У зв'язку з організаційно-структурними змінами на залізничному транспорті важливим є забезпечення прозорості процесу ціноутворення, недискримінаційного доступу до об'єктів інфраструктури, створення рівних умов діяльності для учасників перевізного процесу. Відповідно до поставленого завдання необхідно виявити недоліки існуючої тарифної системи та запропонувати шляхи їх подальшого усунення. Результати. Охарактеризовано та проаналізовано існуючі методи ціноутворення, виявлено їх недоліки та переваги, запропоновано варіанти ліквідації недоліків. Висновки. У результаті виконаного аналізу виявлено, що існуючий підхід до ціноутворення не відповідає пунктам програми реформування й підлягає подальшому удосконаленню.


Ключові слова


ціноутворення; інфраструктура; витрати; природна монополія; тариф

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i6.23039

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)