ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОСМИСЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІД ВИТОКІВ РИНКУ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/244228

Ключові слова:

підприємництво, якості підприємця, еволюція теорії підприємництва, економічна інклюзія як форма реалізації підприємницьких здібностей

Анотація

У статті розглянуто ґенезу концептуальних підходів щодо визначення підприємництва від періоду зародження ринкових відносин до сьогодення. Відображено особливості трансформації підприємницької діяльності в умовах інклюзивної економіки. Мета полягає у систематизації теоретичних підходів щодо з’ясування природи підприємництва та визначення змісту інклюзивної економіки як форми реалізації підприємницьких здібностей. Методика. Методологічно-методичною базою слугують ключові положення класичного спадку філософії, політичної економії, теорії підприємництва та системи наукового управління. У процесі дослідження використовувались методи:діалектики, аналізу і синтезу, узагальнення, порівняння та систематизації. Результати. Проведене дослідження дало змогу упорядкувати наукові підходи щодо концептуального осмислення змісту підприємництва та, через застосування відповідного методологічного інструментарію, з’ясувати особливості його сучасних трансформ. Практична значимість полягає у систематизації поглядів вчених-економістів на природу підприємництва від часів становлення ринкових відносин до сьогодення, що сприятиме активізації дослідних програм в напрямку розкриття закономірностей становлення в Україні інклюзивної економіки як новітнього середовища підприємницької діяльності.

Біографії авторів

Тетяна АРТЬОМОВА, Інститут економіки та прогнозування НАН України

д.е.н., головний науковий співробітник

Валентина ПЕТРЕНКО, Інститут економіки та прогнозування НАН України

аспірант

Посилання

Mazur, I.I., Jevtushevsjka, &O.V., Ighnatovych, N.I. (2015). Entrepreneurship. Workshop. Kyiv: VPC [in Ukrainian].

Okeanova, Z.K. (2017). Economics: textbook for undergraduate studies in the field of Law. Moscow: Prospect [in Ukrainian].

Valinkevych, N.V., Biljak, T.O., Birjuchenko, S.J, & Buzhymsjka, K.O. Basics of entrepreneurship. Zhytomyr: ZHDTU [in Ukrainian].

Syzonenko, V.O. (2008). Modern entrepreneurship. Kyiv: Znannja [in Ukrainian].

Varnalij, Z.S. (2006). Basics of entrepreneurship. Kyiv: Znannja [in Ukrainian].

Varnalij,Z.S., Vashhenko, K.O., Kampo, V.M., & Libanova, E. M. (2010). Public policy of business development in Ukraine. Kyiv: Znannja [in Ukrainian].

Smith, A. (1962). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations [in Russian].

Gorfinkel, V.Y. & Popadjuk (2016). Innovative entrepreneurship: a textbook and a workshop for bachelor and master degree. Moscow: JURAJT [in Russian].

Dobrova, N.V., Osypova, M.M. (2018). Basics of business. Odessa. [in Ukrainian].

Casson M., Casson C. (2014). The history of entrepreneurship: Medieval origins of a modern phenomenon. BUSINESS HISTORY VOLUME [in English].

Shumpeter, Y. (1982). The theory of economic development. Moscow: Progress [in Russian].

Bekhman, G. (2007). Modern society as a society of risk. Voprosy filosofii [in Ukrainian].

Artomova, T. (2020). Inclusion as a for mofentrepreneurship in the economy of the new reality. Vectors of evolution and prospects of entrepreneurship in the context of modern challenges: a collection of materials of the IV International scientific-practical conference "Economic prospects of entrepreneurship" (pp. 22-25). – Irpin: [in Ukrainian].

World Bank. (2008). The Growth Report Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Commission on Growth and Development. Retrieved from: https: //openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowe [in English].

Mamedov, O. (2017). The economy of inclusive civilization. Terra Economicus, 6–18 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

АРТЬОМОВА, Т., & ПЕТРЕНКО, В. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОСМИСЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІД ВИТОКІВ РИНКУ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 10–16. https://doi.org/10.15802/rtem2021/244228

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ