ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • Л.М. САДУЛА Львівська філія Європейського університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1951-287X
  • К.Є. ХАННУФ Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • Р.Р. СОГУЙКО Львівська філія Європейського університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9293-6321

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/259239

Ключові слова:

криза економічна, малий бізнес, реінжиніринг, реінжиніринг бізнес – процесів

Анотація

Мета. Визначити роль держави у діяльності підприємств малого бізнесу в умовах кризи, напрями підтримки малого та середнього підприємництва. Узагальнити важливі чинники впливу на діяльність підприємств малого бізнесу в умовах кризи. Запропонувати оновлені управлінські інструменти щодо удосконалення процесів стратегічного менеджменту у підприємствах, а саме: «процеси реінжинірингу», впровадження яких забезпечить їх інноваційний розвиток. Методика. Методичну основу наукового дослідження, з питання формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи, становлять урядові документи, матеріали Державної служби статистики України, матеріали Міністерства економіки України та ін. Автори пропонують впроваджувати у діяльність підприємств у сучасних кризових умовах «процеси реінжинірингу» та зазначають найважливіші з них. Результати. Наукове дослідження з даної теми передбачало дослідження авторами низки нормативно-правових документів, які регулюють діяльність малих підприємств, стану розвитку малого бізнесу та підприємництва в Україні, а також показників України в «Індексі політики у сфері МСП: Країни Східного партнерства 2020». Наукова новизна. Автори вважають, що підприємства малого бізнесу в Україні, які функціонують в умовах кризи, для більш динамічного зростання, повинні періодично аналізувати стратегічні плани, робити узагальнюючі висновки відповідно до ринкових умов та впроваджувати «процеси реінжинірингу». Практична значимість. Впровадження «процесів реінжинірингу» в умовах кризи у діяльність підприємств, створює для них нові можливості, а саме: легше адаптуватися до негативних впливів, оптимізувати діяльність підприємств, попередити можливі майбутні втрати, забезпечити вищий рівень економічного розвитку тощо.

Біографії авторів

Л.М. САДУЛА, Львівська філія Європейського університету

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін

К.Є. ХАННУФ, Український державний університет науки і технологій

аспірант кафедри фінансів та економічної безпеки

Р.Р. СОГУЙКО, Львівська філія Європейського університету

магістр кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Mochernyi, S.V.(2001). Ekonomichna entsyklopediia: Vol.2. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Official portal of the Ministry of Economy of Ukraine URL: https: // me. gov.ua.

Aaker, D.A. (2002). Strategic market management .St. Peterburg: Peter.

Adizes I.K. (2019). How to overcome the crisis of management. Fabula.

Daft, R. L.(2002). Menedzhment (2nded.). Piter.

Dovgan L., Karakai Yu., Artemenko L. (2019).

Golovkova L S, Dyachenko L A, (2016). Reengineering of business processes in the development of railway tourism in Ukraine. "Problems of Transport Economics". Issue. 12. pp. 67-76.

Kniazevych, A.O. (2018), Upravlinnia infrastrukturnym zabezpechenniam innovatsijnoho rozvytku ekonomiky [Managementofinfrastructuresupportofinnovativedevelopmentofeconomy], Volyns'ki oberehy, Rivne, Ukraine.

Kniazevych A., Olikhovskyi V., Olikhovska M. Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 3 June. 2021. pp. 134-139.

Kotler,F., & Keller,K. (2008). Marketing — Menedzhment. SPb., Russian Federation: Piter.

Kryvozvyazyuk I. (2020). Anti-crisis management of the enterprise / I. Kryvozvyazyuk.- Condor

Mochernyi, S.V. (2002). Ekonomichna entsyklopediia: (Vol.3). Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Advertisement]. (n.d.). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

САДУЛА, Л., ХАННУФ, К., & СОГУЙКО, Р. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 27–33. https://doi.org/10.15802/rtem2021/259239

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ