УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/259417

Ключові слова:

комунікативні процеси, мотивація, загальна цінність для споживача, аналіз мотиваційний

Анотація

Мета. Метою наукової праці є дослідження комунікативних процесів підприємств в сучасних умовах, з урахуванням мотиваційних аспектів взаємодії із споживачами та зміни поведінки їх на ринку товарів і послуг. Запропонувати перспективні напрями взаємодії підприємств із споживачами товарів і послуг у сучасних умовах розвитку ринку та засоби їх досягнення. Це забезпечить вищий рівень вигід, які отримають споживачі при купівлі товарів чи послуг підприємств, що краще збалансує економічні та іміджеві результати діяльності усіх учасників ринку. Методика. Методичну основу дослідження становлять наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів з даного питання, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства Фінансів України, а також інша доступна інформація з офіційних сайтів. Автори вважають, що мотиваційні аспекти взаємодії із споживачами на товари чи послуги підприємств, в сучасних умовах розвитку національної економіки, під впливом різних чинників, можна активізувати через їх мотивацію. Результати. У статті досліджено сутність комунікативних процесів підприємств, загальну цінність для споживачів, сукупність вигід для них та загальні витрати, що дозволяють їм зробити порівняння та прийняти остаточне рішення щодо купівлі товарів чи послуг. Автори запропонували основні концептуальні засади, що впливатимуть на мотивацію споживачів купувати певні товари чи послуги підприємств та засоби їх досягнення. Це створить нові можливості для більш успішної взаємодії між підприємствами та споживачами, підвищить рівень їх задоволення, об’єднає цілі економічної поведінки учасників ринку товарів і послуг, а також зменшить ризики для учасників таких процесів. Наукова новизна. Авторами доведено, що в сучасних економічних умовах поведінка споживачів зазнає еволюції. Підприємства повинні враховувати різні аспекти такої еволюції, у т.ч. мотиваційні аспекти. У статті запропоновано,для практичного впровадження підприємствами, низку практичних заходів та засоби їх досягнення. Практична значимість. Впровадження у практичну діяльність запропонованих авторами перспективних напрямів взаємодії підприємств із споживачами товарів і послуг у сучасних умовах розвитку ринку та засобів їх досягнення - збільшить обсяги продажу товарів та послуг, активізує ринковий попит, забезпечить інноваційний розвиток підприємств, краще збалансує взаємодію учасників ринку, підвищить рівень задоволення споживачів тощо.

Біографії авторів

Л.М. САДУЛА, Львівська філія Європейського університету

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін

О.О. ВЕЛИЧКО, Львівська філія Європейського університету

магістр кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін

Лілія ДОБРИК, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри "Фінанси та економічна безпека"

Посилання

David A. Aaker (2002). Strategic market management. [Strategic Market Management]. St. Peterburg: Peter. [in Russian]

Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, and James F. Engel (2002). Povedenie potrebiteley. [Consumer Behavior] SPb., Russian Federation: Piter. [in Russian]

Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2008). Marketing—Menedzhment [Marketing Management]. SPb., Russian Federation: Piter. [in Russian]

Richard L. Daft (2002). Menedzhment [Management]. SPb., Russian Federation: Piter. [in Russian]

Mochernyi, S. V. (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. (Vol.1). K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Golovkova,L.S., Grynoch, N.V. & Diachenko, L.A. (2017) Evolyutsiya povedinky spozhyvachivna rynku turystychnykh posluh u konteksti povedinkovoyi ekonomiky Ukrayiny [Evolution of Customers Behavior on the Market of Travel Services within the Context of the Behavioral Economy of Ukraine], Problemy ekonomiky transportu, Vol. 14. Pp. 7-22. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Ministry of Finance of Ukraine. URL: // www.mf.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

САДУЛА, Л., ВЕЛИЧКО, О., & ДОБРИК, Л. (2022). УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 34–40. https://doi.org/10.15802/rtem2021/259417

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ