ПОНЯТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • І. В. ЛЕНКО National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine
  • А. С. КОЛЄСНІЧЕНКО National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5007-9082

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/261011

Ключові слова:

дебіторська заборгованість, облікова система, управління, організація обліку, оптимізація, розрахунки, контроль

Анотація

Мета полягає в обґрунтуванні значущості дебіторської заборгованості в обліковій системі та загальному процесі управління підприємства через аналіз статистичних даних, у розкритті сутності поняття «дебіторська заборгованість» у нормативній та науковій літературі, наданні оцінки підходам щодо визначення її ролі у формуванні економічних відносин між суб’єктами господарювання, а також виділенні передумов оптимізації розрахунків з дебіторами як ефективного інструментарію для забезпечення якісної системи управління. Методика. Теоретико-методичною основою дослідження виступає теорія державного регулювання, інституціональна теорія, а також методи узагальнення, аналізу та системний підхід. Інформаційно-аналітична база сформована в результаті опрацювання законодавчих актів України, статистичних й аналітичних оглядів щодо динаміки зміни дебіторської заборгованості підприємств України, наукових праць і публікацій. Результати. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що аналіз різних трактувань і підходів до визначення поняття дебіторської заборгованості, висвітлених в економічній літературі, характеристика особливостей та ступеня її регулювання відповідно до наявної нормативно-правової бази, виділення передумов оптимізації розміру розрахунків з дебіторами та раціональна організація обліку дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню, посиленню контролю за здійсненням платежів, забезпечуючи необхідний рівень ліквідності та платоспроможності підприємства. Практична значимість полягає в можливості посилення конкурентних переваг суб’єкта господарювання через виділення підходів до визначення сутності поняття «дебіторська заборгованість» та обґрунтуванні ролі цього об’єкту обліку в забезпеченні платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Це, в свою чергу, дозволить вивести на якісно новий рівень процес систематизації внутрішніх та зовнішніх факторів, сприятиме удосконаленню автоматизації обліку та покращенню платіжної дисципліни визначеного суб’єкта господарювання.

Біографії авторів

І. В. ЛЕНКО, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

student of 2 course master’s degree, spesialty 071 «Accounting and Taxation»

А. С. КОЛЄСНІЧЕНКО, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Ph.D. (Economics), Assistant Professor, Assistant Professor of Business Intelligence, Accounting, Hotel and Restaurant Business Department

Посилання

Sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Website of the National Bank of Ukraine]. URL: https://bank.gov.ua/

Blank І., SytnykG. (2006) Business financial management: textbook Управління фінансами підприємств: підручник [Upravlinnya finansamy pidpryyemstv]. Kyiv: CSTEE, 780 p.

GolovS., KostyuchenkoV.(2013) Accounting and financial reporting according to international standards [Bukhgalterskiy oblik I finansova zvitnist za mighnarodnymi standartamy]. Kharkov. Factor, 1072 p.

State Statistical Service of Ukraine. Official website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy][Електронний ресурс]. – URL:http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 01 Oktober 2021).

Dubrovskaya E. V. (2010) Management of accounts receivable of trucks: Autoref. K.E .: 08.00.04. [Upravlinnya debitorskoyu zaborgovanisty u pidpryuyemstv vantaghnogo avtotransportu]. Kharkov, 22 p.

Zakrevska O. Yu. (2017) Organization of accounts receivable accounting for current trade enterprises [Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku potochnoi debitorskoi zaborhovanosti pidpryiemstva torhivli]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 20. pp. 103–106.

Zimovets V. B. (2019) Excessive receivables of enterprises: causes and consequences for the financial system of Ukraine [Nadmirna debitorska zaborgovanist pidpryuyemstv: prychyny vynyknennya ta naslidky dlya finansovoyi systemy Ukrayiny]. Economics and forecasting. № 2. pp. 7-21.

Ivanilov A.S., Smachilo V.V., Dubrovskaya E.V. (2007) Mechanism of management of the enterprise’s receivables [Mechanizm upravleniya debitorskoyu zadolghennosty u predpriyayiya]. Current problems of the economy. 1. pp. 156-163.

Marakhovskaya T. M., Lubenko O. S. (2009) Management of Enterprise Receivables. [Upravlinnya debitorskoyu zaborgovanisty u pidpruyemstv]. Gazette of the Vinnytsia National Agrarian University. 4. p. 34.

Maticina N. A. (2006) Basic principles of regulation of settlement relations through the management of receivables [Osnovni zasady regulyuvannya rozrakhunkovykh vidnosyn cherez upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu]. Accounting and auditing. 12. pp. 38-42.

Momot T. B. (2008) Modern models for the management of enterprise receivables. [Sychasni modeli upravlinnya debitorskoyu zaborgovanisty u pidpryuyemstva]. Scientific and Technical Collection of the Kharkiv National Academy of Agriculture. № 85. pp. 207-211.

Accounting Regulation (Standard) 10 «Receivables» [Polozhennya (standart) bukhgalterskogo obliku 10 ‘Debitorska zaborgovanist’] [Electronic Resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text

Censcler N. I., Window P. B. (2010) Improving the classification characteristics of receivables and their importance for strengthening the function of control and analysis of accounts [Vdoskonalennya klasyufikatsiynyukh oznak debitorskoyi zaborgovanosti ta yikh znachennya v pidvyshchenni kontrolno-analitychnoy I funktsiyi obliku]. Scientific Journal of the University of Uzhgorod: Series: Economics.. 29. 1. pp. 45–49.

Chuprina L.W., Yurkovskaya T. S. (2019) Organization of receivables and ways to improve it [Organizatsiya obliku debitorskoyi zaborgovanosti ta shlyakhy yiyi udoskonalennya]. Market infrastructure. 32. pp. 457-461.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

ЛЕНКО, І. В., & КОЛЄСНІЧЕНКО, А. С. (2022). ПОНЯТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 91–97. https://doi.org/10.15802/rtem2021/261011

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ