СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/261076

Ключові слова:

прибуток, рентабельність, показник рентабельності, економічна ефективність, туристичне підприємство, ефективність

Анотація

Мета. Стаття присвячена аналізу рентабельності діяльності підприємства туристичної індустрії. Розглянуто механізм утворення чистого прибутку туристичного суб’єкта господарювання та шляхи його збільшення. Розкрито сутність економічної ефективності та економічного ефекту у туристичній діяльності. Визначено поняття «рентабельності», розглянуті показники рентабельності діяльності туристичного суб’єкта господарювання, порядок їх розрахунку. Визначено основні положення ефективності діяльності туристичних підприємств. Методика. Дослідження склали системний підхід, метод економічного аналізу та економічного моделювання, методи, які  прийняті  в  теорії  прийняття  рішень. Для формування висновків та рекомендацій застосовано метод логічного узагальнення та комплексного підходу. Результати. У статті проведено аналіз особливостей ефективності діяльності туристичних суб’єктів господарювання. Розглянуто проблемні аспекти, вирішення яких могло б в майбутньому удосконалити діяльність туристичної індустрії в країні за рахунок впливу на туристські фірми і пов’язаних підприємств. Окреслено чинники, що впливають на рівень рентабельності, та запропоновано шляхи її підвищення. Виявлено, що туристичне підприємство набагато успішніше виходить з кризового стану при високому потенціалі генерування прибутку. Наукова новизна. Виявлено, що ефективність діяльності туристичного підприємства відбивається в досягнутих фінансових результатах. Важливим елементом управління туристичним суб’єктом господарювання є оцінка та аналіз фінансового стану та фінансової стійкості. Наведено удосконалений  авторський  підхід  щодо використання економічних показників, при використанні якого виявлена закономірність, що зміні одного з показників призводить зміни інших показників. Практична значимість. Значимість дослідження полягає в виявленні динаміки та чинників, що впливають на формування фінансових результатів діяльності туристичного підприємства, з метою забезпечення його сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності в нинішньому економічному середовищі України. Результати дослідження, щодо формування та розподілу прибутку туристичного підприємства можуть використовуватись органами державної влади для розробки конкретних заходів, щодо розвитку туристичної діяльності в межах планування структурних змін та  інституційних реформ  на внутрішньому ринку.

Біографія автора

О.К. БАЙРАЧНА, Одеський національний технологічний університет

доктор філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент», старший викладач кафедри туристичного бізнесу та рекреації

Посилання

Bila S.O. (2016). Strategic priorities for the development of tourist services in Ukraine and prospects for increasing their competitiveness in the world market. Stratehiia rozvytku Ukrainy. № 1, 17-23. [in Ukrainian].

Belás, J., Bartoš, P., Habánik, J., Novák, P. (2014), Significant Attributes of the Business Environment in Small and Meduim-Sized Enterprises, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3, pp. 22-39. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-3/2 [in English].

Regha M. G. (2018). Trends and prospects for the management of tourism enterprises in the modern market environment. Molodyi vchenyi. 5 (20), 72-75. [in Ukrainian].

Gilko O.K. (2019). Basic concepts and categories of structural and functional training of management staff. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. Vol. 18. № 1 (41), 169-183. DOI: 10.18524/2413-9998/2019.1(41).173802 [in Ukrainian].

Bairachna, O.K. (2020) . Tools for functional training of management staff in the management of the organization. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, № 1, 92–97. DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-1-16 [in Ukrainian].

Sahalakova N. O. (2015). Characterization of a tourist product as a specific pricing object. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 17, 27-33. [in Ukrainian].

Borodin, A., Sayabek Ziyadin, S., Islyam, G., & Panaedova, G. (2020). Impact of mergers and acquisitions on companies’ financial performance. Journal of International Studies, 13(2), 34-47. DOI: 10.14254/2071-8330.2020/13-2/3 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

БАЙРАЧНА, О. (2022). СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 98–104. https://doi.org/10.15802/rtem2021/261076

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ