ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗБАЛАНСУВАННЯ ВОЛІ ПЕРШИХ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВИ З ДУМКОЮ ГРОМАДСЬКОСТІ – НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (Організаційно-правові моменти участі громадськості в управлінні державою)

Автор(и)

  • Б.М. АНДРУШКІВ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4897-5539
  • Л.С. ГОЛОВКОВА Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5473-6644
  • Н.Б. КИРИЧ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7728-9787
  • О.Б. ПОГАЙДАК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4070-6863
  • Р.П. ШЕРСТЮК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine
  • З.Г. БЕЗКОРОВАЙНИЙ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine
  • К.Є. ХАННУФ Український державний університет науки і технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/261149

Ключові слова:

адміністративно-територіальна реформа, громадська думка, відносини, збалансування, управління, ідеологія, посттоталітарне суспільство, президент, керівник, ефективність

Анотація

Науково-публіцистичну статтю підготовлено за результатами засідання дискусійного клубу: «ОГРАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВІ  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РЕФОРМАЦІЙНОГО, ПОСТТОТАЛІТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА».

Девіз засідання: «Справедливість і Правда, пошук і результативність – вимоги трансформаційної держави, реформаційної економіки!»

Мета. У статті піднято проблему удосконалення державного управління в умовах перманентного реформування посттоталітарного суспільства. Розкрито взаємозв'язок використання громадської ініціативи у цьому процесі з ефективністю державного управління, раціональним використанням ресурсів, висхідним розвитком суспільства. Результати. За результатами вивчення громадської думки та наявними публікаціями вироблено пропозиції з визначення напрямів удосконалення управління. Розглянуто характер прорахунків та ріст можливих збитків від низької відповідальності за непрофесійні рішення або її відсутності в управлінців. Наведено приклади отримання можливих позитивних змін у сфері управління у результаті збалансування як волі Перших осіб Держави з громадською думкою, так і на низових рівнях управління, усунення прорахунків в національній економіці та розвитку суспільства і держави загалом.                       Наукова новизна. Обґрунтовано правові та законодавчі причини відсутності відповідальності за результати управління та шляхи і методи її забезпечення. Запропоновано принципи, які спроектувавши на будь-яку галузь національної економіки чи у регіональному плані дозволять, посилити відповідальність за прийняті рішення та таким чином забезпечити підвищення ефективності управління. Вироблено рекомендації підтримки поряд з концептом відповідальності, організаційно-правових механізмів збалансування волі першого керівника з громадською думкою на всіх управлінських рівнях від керівників підприємств до Першого керівника Державного рівня, формування кодексу моральності ін. Практична значимість творчої ідеї полягає у широких можливостях використання запропонованих розробок і пропозиції у цій сфері в практичну управлінську діяльність. При внесенні корективу в статут підприємства, галузі чи іншого господарського та державного формування, та кодекс правил поведінки держслужбовця, менеджера, пересічного працівника, підприємця, власника, дозволить сформувати сприятливий, творчий клімат на місцях та забезпечити стабільність у суспільстві.

Біографії авторів

Б.М. АНДРУШКІВ, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., професор каф. управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Л.С. ГОЛОВКОВА, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки

Н.Б. КИРИЧ, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., професор, каф. менеджменту та адміністрування

О.Б. ПОГАЙДАК, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., с.н.с., науково-дослідна частина

Р.П. ШЕРСТЮК, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д.е.н., доц., проректор з економіки та розвитку, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

З.Г. БЕЗКОРОВАЙНИЙ, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

аспірант кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

К.Є. ХАННУФ, Український державний університет науки і технологій

аспірант кафедри фінансів та економічної безпеки

Посилання

The Constitution of Ukraine Verkhovna Rada of Ukraine; Constitution of Ukraine, Constitution, Law on June 28, 1996 №254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?lang=en#Text [in Ukrainian].

Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen do pozacherhovoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy u sferi natsionalnoi bezpeky»(2014). [Analytical Report of the National Institute for Strategic Studies to the Extraordinary Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Position of Ukraine in the Sphere of National Security"]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian].

Andrushkiv B.M., Maliuta L.Ya. ta in..(2008) Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva i pidpryiemnytstva (Antyreiderstvo). [Economic and property security of enterprises and entrepreneurship (Anti-raiding)] Ternopil: Vyd. Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu im. Ivana Puliuia.

Bila S. (2000) Tinova ekonomika ta yii vplyv na strukturne transformuvannia ukrainskoho vyrobnytstva.[ The shadow economy and its impact on the structural transformation of Ukrainian production.] Ekonomika Ukrainy. vol 10. pp. 54-61. [in Ukrainian].

Butko M. P., Akymenko O. Yu. (2009) Investytsiina dominanta staloho rozvytku rehionu v umovakh intehratsii [Investment dominant of sustainable development of the region in the conditions of integration]: monohrafiia. Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf». [in Ukrainian].

Andrii Kryvtsun. «Haranty zalezhnosti: yakyi vnesok v suverenitet Ukrainy zrobyv kozhen z yii prezydentiv.» ["Guarantees of dependence: what contribution to the sovereignty of Ukraine has made each of its presidents."] Komentari Comments.ua. 24.08.2020. URL: https://politics.comments.ua/ua/article/president/garanti-zalezhnosti-yakiy-vnesok-v-suverenitet-ukraini-vnis-kozhen-z-ii-prezidentiv-658635.html [in Ukrainian].

Ron Dzh. (2004) Vytamynы dlia uma [Vitamins for the mind] / per. s anhl. N. Hryneva. Kyev : Kolybry, 96 p. [in Ukrainian].

Osoblyvosti rozvytku ta rezultaty derzhavnoho upravlinnia v Ukraini za period nezalezhnosti. (2020). [Features of development and results of public administration in Ukraine during the period of independence] Halytskyi ekonomichnyi visnyk. TNTU. (2020). Vol. 5(66). pp. 204 – 215. [in Ukrainian].

Rozumnyi M. M. (2016) Vyklyky natsionalnoho samovyznachennia [Challenges of national self-determination]: monohrafiia. K. : NISD. 196 p. [in Ukrainian].

Stechenko D.M. (2003) Upravlinnia rehionalnym rozvytkom. [Regional Development Management.] K. 223 p. [in Ukrainian].

Pyrozhkov S. I.,. Maiboroda O. M, Shaihorodskyi Yu. Zh. ta in. (2016) Tsyvilizatsiinyi vybir Ukrainy: paradyhma osmyslennia i stratehiia dii [Civilizational choice of Ukraine: paradigm of comprehension and strategy of action]: natsionalna dopovid. Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. K. : NAN Ukrainy. 284 p. [in Ukrainian].

Vidkrytyi lyst do naukovtsiv, naukovykhtovarystv ta ustanov Ukrainy. [Open letter to scientists, scientific societies and institutions of Ukraine.] URL: https://www.2000format.com/novosti/ukraina_novosti/vidkritii-list-do-naukovciv_-naukovih-tovaristv-ta-ustanov-ukraini.htm [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

АНДРУШКІВ, Б., ГОЛОВКОВА, Л., КИРИЧ, Н., ПОГАЙДАК, О., ШЕРСТЮК, Р., БЕЗКОРОВАЙНИЙ, З., & ХАННУФ, К. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗБАЛАНСУВАННЯ ВОЛІ ПЕРШИХ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВИ З ДУМКОЮ ГРОМАДСЬКОСТІ – НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (Організаційно-правові моменти участі громадськості в управлінні державою). REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 118–126. https://doi.org/10.15802/rtem2021/261149

Номер

Розділ

ДИСКУСІЙНА РУБРИКА