ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • Я. В. КОЛОМІЄЦЬ Класичний приватний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0719-6563
  • В. М. КОЛОМІЄЦЬ Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3427-8986
  • М. М. РАДЄВА Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2288-3388

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2021/261896

Ключові слова:

альтернативні джерела енергетики, інститути, інституції, інституціоналізація, традиційні джерела енергії

Анотація

Анотація. Споживання світовим господарством традиційних енергетичних ресурсів призводить до їх катастрофічного зменшення та жорстких екологічних наслідків. Поряд з тим існує ряд альтернативних засобів підживлення енергетики, які складають невичерпні джерела енергозабезпечення: повітряна, сонячна, геотермальна енергія, енергія орбітального руху Землі (гравітація), та похідні від них енергії. Вони здатні разом з традиційними енергоносіями забезпечити енергією світову економіку. Процеси інституціоналізації охопили суспільний розвиток глобальної та національної економік. Актуальним стає не тільки висвітлення альтернативних джерел енергетики, а також дослідження процесів інституціоналізації переходу на них, вдосконалення інституціональної системи, інститутів та інституцій для щодо використання  альтернативних джерел енергетики. Множинні та різнобічні дослідження альтернативних джерел енергетики забезпечують широкомасштабний їх розвиток. Проте недостатня розробка інституціональних питань, процесів інституціоналізації переходу до використання альтернативних джерел енергетики стають стримуючим фактором. Мета. Метою статті є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо інституціоналізації переходу до використання альтернативних джерел енергетики. Методика. Використані різноманітні методи дослідження: теоретичні та емпіричні, фундаментальні та прикладні. Результати. Стрімке вичерпання традиційних енергетичних ресурсів та постійне зростання їх ціни при зростанні потреб в енергії, обумовлені розвитком економіки та еволюцією способу життя людей ведуть до створення альтернативних джерел енергетики. Перевагами альтернативних джерел енергетики стають: відновлюваність, повсюдна поширеність більшості їх видів, при використанні деяких низькі експлуатаційні витрати, екологічність. До від’ємних якостей використання альтернативних джерел енергетики віднесемо: низьку щільність потоку енергії, яка змушує виробників використовувати великі площі енергоустановок; нестабільність отримання енергії у часі; високу собівартість використання альтернативних джерел енергетики. Інституціоналізація економіки (в цілому) – це процес становлення формальних інститутів, що обмежують поведінку економічних суб’єктів і генерують ряд угод, правил гри, стереотипів поведінки, традицій Інституціоналізація спрямована на підвищення якості життя суспільства. Найбільш значущим чинником обґрунтування інституціоналізації процесів використання альтернативних джерел енергетики є необхідність вирішення проблем, що безпосередньо впливають на розвиток та застосування альтернативних джерел енергетики. Наукова новизна. В дослідженні висвітлено проблеми, які значно знижують використання альтернативних джерел енергетики. Тому надано науково обґрунтовані пропозиції щодо інституціоналізації переходу до використання альтернативних джерел енергетики: організаційні рішення, фінансові рішення, методологічні рішення, освітні рішення. Практична значимість. Практична значимість дослідження полягає в можливості використання розроблених науково обґрунтованих пропозицій в процесі планування стратегії енергозабезпечення країни, галузевих програм по розвитку генерації енергії з альтернативних джерел, планування роботи промислових підприємств-споживачів, виробників енергії з альтернативних джерел.

Біографії авторів

Я. В. КОЛОМІЄЦЬ, Класичний приватний університет

студент

В. М. КОЛОМІЄЦЬ, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»

професор закладу вищої освіти, д.е.н., доцент

М. М. РАДЄВА, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»

директор, д.е.н., професор

Посилання

Butko, M. P., Akymenko, O. Yu., & Petrovska, A. S. (2019). Vidnovhuvalni dzherela enerhii ta yikh vplyv na zbalansovanyy stalyy rozvytok hospodarskoho kompleksu rehioniv Ukrainy [Renewable energy sources and their impact on the balanced sustainable development of the economic complex of the regions of Ukraine]. Makarenko, P. M., Kalinichenko, O. V., & Aranchii, V. I. (Eds.). Enerhoefektyvnist ta enerhozberezhennia: ekonomichnyy, tekhniko-tekhnolohichnyy ta ekolohichnyy aspekty. [Energy efficiency and energy saving: economic, technical-technological and ecological aspects] (pp. 97-103). PP "Astraya". (in Ukrainian)

Dudchenko, V., & Vitman, K. (2018). Public administration of economic development in the context of the institutional theory. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (1), 139-147. DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-1-139-147.

Khodzhson, D. (2003). Ekonomicheskaya teoriya i instituty: Manifest sovremennoy institutsionalʹnoy ekonomicheskoy teorii [Economic theory and institutions: Manifesto of modern institutional economic theory]. Moscow: Delo, 464. (in Russian)

Kouz, R. H. (2002). Nobelivsʹka lektsiya (1991): Instytutsionalʹna struktura vyrobnytstva [Nobel lecture (1991): Institutional structure of production]. O. E. Vilʹyamson, & S. Dzh. Viner (Eds.). (pp. 308-319) Kyiv: A.S.K.

(in Ukrainian)

Kolomiiets, V., & Golovkova, L. (2017, December). The institutional content of the human capital of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 289-293. DOI: 10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293

Kolomiiets, Y. (2021). Unconventional and innovative energy sources: institutionalization. Institutional Society Transformation: World Experience and Ukrainian Reality: Material Collection of International Scientific and Practical Conferences. Fesenko M. M. (Eds.). (pp. 45-48). Melitopol: Color Print LLC

Kudrya, S. O. (2012). Netradytsiyni ta vidnovlyuvani dzherela enerhiyi [Unconventional and renewable energy sources]. Kyiv: NTUU "KPI". (in Ukrainian)

Leonov, D. M. (2020, December). Rozvytok alʹternatyvnoyi enerhetyky v Ukrayini: perspektyvy ta problem [Development of alternative energy in Ukraine: prospects and problems]. ΛΌГOΣ. ONLINE, 16. DOI 10.36074/2663-4139.16.14. (in Ukrainian)

Nort, D. (2000). Ynstytutsiyi, instytutsiyna zmina ta funktsionuvannya ekonomiky [Institution, institutional change and functioning of the economy]. Kyiv: Osnovy. 189. (in Ukrainian).

Oriientyry rozvytku alternatyvnoi enerhetyky Ukrainy do 2030 r. [Guidelines for the development of alternative energy in Ukraine until 2030]. Retrieved from https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r. (in Ukrainian)

Pro alʹternatyvni dzherela enerhiyi [On alternative energy sources]. Zakon Ukrayiny (Lyutyy 20, 2003) 555-IV [Law of Ukraine (February 20, 2003) 555-IV]. Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrayiny" [Database "Legislation of Ukraine"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/555-15. (in Ukrainian)

Pro skhvalennya Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 roku "Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist" [On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness"]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (18 Serpen 18, 2017), 605-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (August 18, 2017), 605-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Radieva, M. (2018). Institutional modernization of the Global economy. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (5), 283-290. DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-5-283-290

Rekun, I. I. (2018). Instytutsionalʹna transformatsiya ekonomichnoyi bezpeky.[ Institutional transformation of economic security]. M. Radieva (Ed.), A. Tkach, V. Kolomiiets & al., Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi: instytutsional’nyy kontekst [Transformational processes in economics: institutional context] (pp. 218-278). Melitopol': TOV "Kolor Prynt". DOI: 10.32901/978-966-2489-64-4/2018. (in Ukrainian).

Shastitko, A. Ye. (2002). Novaya institutsional'naya ekonomicheskaya teoriya [New institutional economic theory]. Moscow: TEIS, 591. (in Russian)

Tkach, A., Kolomiiets, V. & Radieva, M. (2019, Marz). Institutional platforms transformation of the economy. Baltic Journal of Economic Studies, 2, 289-293. Riga: Publishing House "Baltija Publishing". DOI: 10.30525/2256-0742/2019-2-2-289-293.

Tkach, Т. V. (2018). Psykholoho-pedahohichni umovy formuvannya instytutsiynoyi modeli osvitnʹoho prostoru [Psychological-pedagogical conditions of formation of the institutional model of the educational space of the individual]. M. Radieva (Eds.), A. Tkach, V. Kolomiiets & al. Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi: instytutsional’nyy kontekst [Transformational processes in economics: institutional context]. Melitopol: Color Print LLC. 278-328. DOI: 10.32901/978-966-2489-64-4/2018. (in Ukrainian)

Tsyhanok, K. O., & Cherep, A. V. (2018). Alʹternatyvni dzherela enerhiyi yak zasib resursoefektyvnosti [Alternative sources of energy as a means of resource efficiency]. Ekonomika pryrodokorystuvannya ta okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha [Economics of nature management and environmental protection]. 22.2018, 688-691. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/22-2018/130.pdf. (in Ukrainian)

Vilʹyamson, O. E. (2001). Ekonomichni instytutsiyi kapitalizmu: Firmy, marketynh, ukladannya kontraktiv. [Economic institutions of capitalism: Firms, marketing, contracting]. Kyiv: Artek, 472. (in Ukrainian)

Yakubenko, V. D. (2003) Bazysni instytuty u transformatsiyniy ekonomitsi [Basic institutes in the transformation economy]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Zolkina, O. V. (2018). Protsesy stanovlennya lyudsʹkoho kapitalu v umovakh perebudovy instytutsionalʹnoho seredovyshcha. [Processes of formation of human capital in the conditions of restructuring of institutional environment]. M. Radeva (Eds.), A. Tkach, V. Kolomiets, & others, Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi: instytutsionalʹnyy kontekst [Transformation processes in economics: institutional context] (pp. 215-218). Melitopol: Color Print LLC. DOI: 10.32901/978-966-2489-64-4/2018. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-11

Як цитувати

КОЛОМІЄЦЬ, Я. В., КОЛОМІЄЦЬ, В. М., & РАДЄВА, М. М. (2022). ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГЕТИКИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (6(22), 41–47. https://doi.org/10.15802/rtem2021/261896

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ