ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ЕКОСИСТЕМ

Автор(и)

  • Л.Д. ГАРМІДЕР ДВНЗ УДХТУ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7837-2734
  • А.В. КУЦИНСЬКИЙ ДВНЗ УДХТУ, Україна
  • М.В. КУЦИНСЬКА Незалежний фінансовий консультант, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/277902

Ключові слова:

програмні продукти для обліку, інформаційна система, обліковий процес, форми звітності, облікові особливості, суб’єкти господарювання різної юрисдикції, глобальна маркетингова екосистема

Анотація

Мета. Проаналізувати та узагальнити особливості здійснення діяльності суб’єктів господарювання, які є представниками різних юрисдикцій та є складовими загальної глобальної маркетингової екосистеми, що надає послуги рекламного характеру з просування продукції (товарів, робіт, послуг), у контексті впливу таких особливостей на підходи щодо визначення основних фінансових та економічних показників діяльності та на облікові процеси та процеси формування різних видів звітності у такій екосистемі. Методика. Для дослідження використані методи вивчення та узагальнення відомостей, методи системного аналізу, синтезу, узагальнення. Результати. У статті досліджуються особливості облікового та нормативного характеру щодо здійснення діяльності глобальними маркетинговими екосистемами та їхніми складовими, які, частіш за все, мають різну юрисдикцію здійснення своєї підприємницько-господарської діяльності, у контексті визначення основних фінансових та економічних показників їхньої діяльності та формування різних форм звітності (бухгалтерської, фінансової, податкової, управлінської). Наукова новизна. Визначено узагальнені етапи методичного підходу до створення (удосконалення) інформаційно-аналітичного забезпечення задачі оцінки фінансових та економічних показників діяльності глобальних маркетингових екосистем. Практична цінність. Врахування виявлених на підставі аналізу облікових особливостей здійснення діяльності глобальними маркетинговими екосистемами дозволить сформувати у подальшому конкретні практичні рекомендацій для удосконалення підходів щодо автоматизації облікових процесів у межах такої екосистеми.

Біографії авторів

Л.Д. ГАРМІДЕР, ДВНЗ УДХТУ

д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

А.В. КУЦИНСЬКИЙ, ДВНЗ УДХТУ

аспірант кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

М.В. КУЦИНСЬКА, Незалежний фінансовий консультант

к.е.н.

Посилання

Zhuravel, V.V., Kutsynskyi, A.V., & Kutsynska M.V. (2021). The theoretical aspects of using Customer Journey Map as a marketing automation toolkit for developing a brand of local treatment facilities made of fiberglass and composite materials. Ekonomichnyi visnyk DVNZ UDKhTU – Economic Herald of SHEI USUCT, 2(14), 114-123 [in English].

Pravdiuk, N.L. (2019). Oblikove zabezpechennia upravlinnia marketynhovoiu stratehiieiu pidpryiemstva [Accounting management of the enterprise's marketing strategy]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 2, 100-115 [in Ukrainian].

Chmil, H.O., Verzilova, H.R. (2019). Mistse marketynhovoi diialnosti u zabezpechenni ekonomichnoho zrostannia torhovelnoho pidpryiemstva [The place of marketing activity in ensuring the economic growth of a trading enterprise]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, 10, 178-182 [in Ukrainian].

Pylypenko, A.A., Tyrinov, A.V. (2022). Formuvannia oblikovo-informatsiinoho ta analitychnoho zabezpechennia marketynhovoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Formation of accounting, information and analytical support for marketing management of enterprise development]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky – Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, 2, 129-138 [in Ukrainian].

Verzilova, H.R. (2020). Oblikova interpretatsiia vytrat na marketynhovu diialnist torhovelnoho pidpryiemstva [Accounting interpretation of costs for marketing activities of a trading enterprise]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 284-292 [in Ukrainian].

Parkhomenko, N. (2022). Marketynhovi stratehii biznes-system u hlobalnomu seredovyshchi [Marketing strategies of business systems in the global environment]. Visnyk ekonomiky – Bulletin of the economy, 2, 59-72 [in Ukrainian].

Lialiuk, A. (2020). Rol mizhnarodnoho marketynhu v hlobalnomu pidpryiemnytstvi [The role of international marketing in global entrepreneurship]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, 4, 46-53 [in Ukrainian].

Shpak, N.O., Hrabovych, I.V. (2022). Pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti vykorystannia instrumentiv marketynhu pidpryiemstv [Approaches to evaluating the effectiveness of the use of enterprise marketing tools]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 45, 84-90 [in Ukrainian].

Harmider, L., Kutsynskyi, A., Kutsynska, M. (2022). Advertising Campaign Performance Evaluation Indicators: Essential Analysis. Ekonomichnyi visnyk DVNZ UDKhTU – Economic Herald of SHEI USUCT, 2(16), 129-136 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

ГАРМІДЕР, Л., КУЦИНСЬКИЙ, А., & КУЦИНСЬКА, М. (2023). ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ЕКОСИСТЕМ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 75–84. https://doi.org/10.15802/rtem2023/277902

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК