ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ТОВАРНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/277940

Ключові слова:

нові технології, маркетингові дослідження, маркетингові стратегії, конкурентоспроможність, підприємство, товарна політика, маркетинг інновацій

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні аспекти використання маркетингових інновацій у товарній політиці підприємств, обґрунтовано їх вплив на конкурентоспроможність і прибутковість компаній. Метою статті є аналіз ролі маркетингових інновацій на товарну політику підприємств та їх впливу на розвиток бізнесу в сучасному динамічному ринковому середовищі. Робота базується на актуальних наукових дослідженнях і публікаціях, аналізує останні тренди та підходи в галузі маркетингу. Дослідження проведено на основі аналізу наукових джерел та емпіричних даних, з використанням методів:  динамічного, семантичного, порівняльного аналізу, методу систематизації; методу групування, аналізу і синтезу, абстрактно-логічного та експертного методів, з метою виявлення та опису різних видів маркетингових інновацій, їх особливостей і взаємозв’язків зі стратегією товарної політики підприємства. Результати: зосереджено увагу на тому, що маркетингові інновації є ключовим фактором розвитку бізнесу в умовах нестабільного ринкового середовища та змін потреб споживачів. Їх впровадження дозволить підприємствам забезпечити стійкий конкурентний розвиток та позиціонування на ринку. Наукова новизна: пропонується впровадження маркетингових інновацій у практику роботи підприємств, зокрема: застосування нових методів реклами та просування продукту, створення ексклюзивної продукції, використання інноваційних технологій у виробництві тощо. Практична значимість: проведене дослідження може стати основою для формування нових теорій та концепцій у галузі маркетингу, підвищення рівня знань та кваліфікації фахівців, розглядає сучасні підходи до маркетингу, зокрема, розробку нових продуктів, їх просування на ринок, забезпечення якості товарів і послуг, створення та розвиток брендів, з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Біографія автора

Ірина Лисенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Посилання

Illiashenko, S. (2009). Marketynh innovatsii: sutnist, zmist, osnovni zadachi. In Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr. DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana» [Formation of a Market Economy: Collection of Scientific Works of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman] (Special Issue: Marketynh v Ukraini: teoriia i praktyka, pp. 68-77). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Illiashenko, N. (2010). Vprovadzhennia kontseptsii innovatsiinoho marketynhu v diialnist promyslovykh pidpryiemstv. [Implementation of the Concept of Innovative Marketing in the Activities of Industrial Enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsii, (1), 28-33. [in Ukrainian].

Illiashenko, N. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. [Organizational and Economic Foundations of Innovative Marketing for Industrial Enterprises: Monograph.] Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet. 192 р. [in Ukrainian].

Makhnusha, S. (2010). Franchaizynhova forma vykorystannia brendu: pohliad z pozytsii marketynhu innovatsii. [ Franchising as a Form of Brand Utilization: A Perspective from Innovation Marketing]. Marketynh i menedzhment innovatsii, (2), 26-33. [in Ukrainian].

Pererva, P. (2018). Formuvannia konkurentnoho, intelektualnoho i marketynhovoho potentsialu innovatsiinoho pidpryiemnytstva. [Formation of Competitive, Intellectual, and Marketing Potential of Innovative Entrepreneurship]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky), 20(1296), 36-40. [in Ukrainian].

Dwivedi, A., Pawsey, N. (2023). Examining the drivers of marketing innovation in SMEs. Journal of Business Research, 155(2), 113409. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113409

Grabowski, W., Staszewska-Bystrova, A. (2020). The Role of Public Support for Innovativeness in SMEs Across European Countries and Sectors of Economic Activity. Sustainability, 12(10), 4143. https://doi.org/10.3390/su12104143

Jung, S.-U., Shegai, V. (2023). The Impact of Digital Marketing Innovation on Firm Performance: Mediation by Marketing Capability and Moderation by Firm Size. Sustainability, 15(7), 5711. https://doi.org/10.3390/su15075711

Li, X., Huang, L., Ren, A., Li, Q., & Zeng, X. (2022). The Effect of Production Structure Roundaboutness on the Innovation Capability of High-Tech Enterprises – The Mediating Role of Technology Absorption Path. Sustainability, 14(9), 5116. https://doi.org/10.3390/su14095116

Lysenko, I. (2021). Support for the social entrepreneurship in the time of modern challenges: Ukrainian experience. In Social Entrepreneurship – Innovation and Contemporary Challenges (pp. 25-49). Sandal Institute.

Thongsri, N., Chang, A. K.-H. (2019). Interactions Among Factors Influencing Product Innovation and Innovation Behaviour: Market Orientation, Managerial Ties, and Government Support. Sustainability, 11(10), 2793. https://doi.org/10.3390/su11102793

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

Лисенко, І. (2023). ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ТОВАРНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 67–74. https://doi.org/10.15802/rtem2023/277940

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ