ЦИФРОВА ЗРІЛІСТЬ КОМПАНІЇ ЯК КОМПОНЕНТА ЛІДЕРСТВА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: МОДЕЛІ ОЦІНКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія Рябець Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0003-1843-4504

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/278063

Ключові слова:

клієнтський досвід, партнерство, генерування цінностей, цифрова економіка, цифровий лідер, лідерство, цифрова трансформація, парадигма менеджменту, цифрова зрілість

Анотація

Протягом тривалого часу активний вплив корпоративних структур в усьому світі стимулював процвітання глобально ї  спільноти. Саме корпоративний сектор забезпечив створення робочих місць, а також практичне впровадження інновацій, що призвело до зростання життєвих стандартів. Проте в сучасних умовах міжнародний бізнес   переживає глибинних трансформацій.  Нова цифрова  реальність змушує менеджмент  переосмислювати  моделі діяльність своїх компаній. Розвиток цифрових інструментів і рішень та зміна вектору  процесів  глобалізації трансформують світ бізнесу, вимагаючи нового  бачення та стилю менеджменту для подолання підвищеного занепокоєння  в суспільстві. Впевненими лідерами  стануть ті компанії, які зможуть найбільш оптимально скористатися  можливостями, що надають цифрові технологій та водночас вдосконалити власну взаємодію із  клієнтами та партнерами.  Незважаючи на той факт, що близько 90%  корпоративних лідерів визнають пріоритетність цифровізації для майбутнього компанії та зміни  структури галузі, лише половина з них  мають реальне та повне розуміння сутності даного процесу та готові до його  реалізації. Навіть у високо розвинутих економіках лише в останні 3-4 роки помітними стають якісні  зміни та  той факт, що компанії перебувають на різних рівнях цифрової зрілості. Мета статті полягає в ідентифікації проблем цифрового перетворення та цифрової зрілості компанії в розрізі трьох аспектів: по-перше, з точки зору сприйняття цифрових трансформації бізнес-структурами та розуміння  сутності цифрової зрілості, по-друге, розуміння управлінських задач та викликів, які постають перед топ-менеджментом, по-третє, ідентифікація потенційних шляхів підвищення рівня цифрової зрілості бізнесу.  Методика.  У процесі реалізації дослідження було використано різноманітний арсенал методів, серед яких емпірично-теоретичний, статистичного аналізу, методи синтезу та порівняльного аналізу , а також метод логічного  узагальнення. Наукова новизна.   Проведене дослідження операційних та організаційно-поведінкових й стратегічних аспектів даного процесу дозволило ідентифікувати потенційні шляхи підвищення рівня цифрової зрілості компаній та підтвердило необхідність формування нової  управлінської парадигми, актуальної  сучасним трансформаційним процесам, які переживає міжнародний бізнес. Результати. Сформовані висновки та рекомендації можуть знайти практичну імплементацію менеджментом компаній, що стали на шлях оцифрування власного бізнесу.

Біографія автора

Наталія Рябець, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

Kane, G. Palmer, D. Phillips, A. and Kiron, D. (2022), “Coming of Age Digitally”, MIT Sloan Management Reviewand Deloitte Insights. vol.1, pp.7-12.

Morphy, E. (2021), “Change Management for Digital Transformation”, [Online], available at: URL: ttps://www.cmswire.com/digitalworkplace/change-management-for-digital-transformation, (Accessed 27 Apr 2023).

Olavsrud, T. (2021), “Change Management for Digital Transformation: What’s different?”, CIO, [Online], available at: URL:https://www.co.com/article/3211898/change-management-for-digital-transformation-whats-different.html, (Accessed 25 Apr 2023).

Rickards, T. Sohoni, V. (2020), “Transfer in chief: The new chief digital officer”, МcKinsey, [Online], available at; URL:https://www.mckinsey.com/business-unctions/organization/ ourinsights/transformer-in-chief-the-new-chief-digital-officer, (Accessed 25 Apr 2023).

Slywotzky, A. and Morrison, D. (2000), “How Digital Is Your Business: Creating the Company of the Future”, Crown Publishers, New York, USA.

Sotnikova, Y., Nazarova, G., Nazarov, N., & Bilokonenko, H. (2020). Digital technologies in HR management. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. vol. 42, No 4, рр. 527-535 DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.54, (Accessed 19 Apr 2023).

Westerman, G. Bonnet, D. McAfee, A. (2014) “Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation”, Harvard Business Review Press.

Zavrazhnyi, K. Sotnyk, I (2020), “Conceptual model of implementation of digital transformations in communication business processes of industrial enterprises”, Mechanism of Economic Regulation, vol.1(76), pp. 38–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

Рябець, Н. (2023). ЦИФРОВА ЗРІЛІСТЬ КОМПАНІЇ ЯК КОМПОНЕНТА ЛІДЕРСТВА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: МОДЕЛІ ОЦІНКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ . REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 136–146. https://doi.org/10.15802/rtem2023/278063

Номер

Розділ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА, МАТЕМАТИЧНІ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКИ