ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ПІДГОТОВЦІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Миколаївна Семенова Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ), м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-7250-7482

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/278124

Ключові слова:

звітність, інтегрована звітність, фінансова звітність, нефінансова звітність, Європейський Союз, досвід європейських країн, Директива 2014/95/ЄС, сталий розвиток, соціальна відповідальність, корпоративна звітність

Анотація

Мета. Концепція інтегрованої звітності значно розширює ефективність корпоративного звітування компаній. Інтегрована звітність здатна задовольнити інформаційні потреби широкого кола користувачів, оскільки передбачає поєднання в одному документі фінансової інформації про створення вартості, управління ризиками, з інформацією про соціальну відповідальність та екологічні наслідки діяльності. Досвід європейських країн у підготовці інтегрованої звітності торкається питань покращення прозорості, ефективності, екологічної та соціальної відповідальності приватних компаній і державних установ, розкриття інформації про внесок у досягнення цілей сталого розвитку. Метою статті є порівняння досвіду і національних особливостей підготовки інтегрованої звітності європейських країн, огляд нормативно-правового регулювання та практики розкриття інформації. Методика. Під час проведення дослідження використовувались такі наукові методи, як аналіз, синтез, порівняння, систематизація, індукція, дедуктивний метод, аналогія, моделювання, системний підхід. Результати. Інтегрована звітність є результатом інтегрованого мислення, відображеного у звітності про створення вартості компанії. У Європі практика підготовки інтегрованої звітності найбільш поширена у Франції, Данії, Бельгії, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Нідерландах та Великобританії. Основні відмінності між країнами полягають у відсутності єдиних для всіх правил і стандартів, значному впливі національного законодавства, варіативності суб’єктів звітування, наповнення та формату інтегрованої звітності, її аудиту, ментальному розумінні та сприйнятті. Інтегроване звітування європейських компаній спирається на вимоги Директив 2014/95/ЄС та 2013/34/ЄС, Міжнародну концептуальну основу IIRF, стандарти GRI, ESG, IFRS, SDG. Таким чином, поєднуючи в одному документі інформації про екологічні, соціальні та управлінські показники діяльності, створення вартості, управління впливом на суспільство та навколишнє середовище, внесок у вирішення глобальних проблем. Практична значимість. Впровадження досвіду європейських країн у підготовці інтегрованої звітності має велике значення для української економіки та суспільства у забезпеченні прозорості та підзвітності бізнесу, корпоративної соціальної відповідальності, покращення економічної стійкості, конкурентоспроможності компаній та залучення інвестицій.

Біографія автора

Світлана Миколаївна Семенова, Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ), м. Київ

доцент каф. обліку і оподаткування

Посилання

Bezverkhyi, K. V. (2019). Implementation of the principle of sustainability and comparability of integrated reporting of domestic enterprises. Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu, 2(8), 19-25. DOI: 10.5281/zenodo.3593840. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No2/19.pdf

Bochenek, M. (2020). Analysis of the integrated reporting use in EU countries. Problems and Perspectives in Management, 18(3), 106-117. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.09

Commentary on Developments concerning Integrated Reporting. For Realization of Sustainable Improvement of Corporate Value. 2022. URL: https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/strategy/articles/cg/integrated-report.html.

Directive 2013/34/EU on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. URL: https://www.legislation.gov.uk/eudr/2013/34/contents#

Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial and diversity information. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095

Environmental, Social, and Governance (ESG). URL: https://www.oecd.org/finance/esg-investing.htm

Global Reporting Initiative. GRI. URL: https://www.globalreporting.org/standards

Integrated Reporting in the European Public Sector: It’s time to act! ECIIA. EUROSAI. Brussels-Belgium, July 2021, 28 p. URL: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/Integrated-Reporting-in-the-European-Public-Sector.pdf

Integrated Reporting: The International Framework (IIRF). URL: https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/

International Financial Reporting Standards (IFRS). URL: https://www.iasplus.com/en/standards

Kaminska, I.B. (2019). Non-financial (social) reporting of enterprises. Scientific Bulletin of IFNTUNG. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry, 2019. No. 2 (20), pp. 154-161

Kaye T. (2018). Rebuilding trust through integrated reporting: Intheblack, 01 Aug 2018. URL: https://www.intheblack.com/articles/2018/08/01/rebuild-trust-integrated-reporting

Korol S.Ya., Semenova S.M., Courbet M.A. (2022). Implementation of reporting on sustainable development in Ukraine: status and prospects in the context of European integration. Business-Inform. No. 1. C. 294–301. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-294-301

Legenchuk, S. F., Polishchuk, I. R. (2017). Organizational and methodical approaches to disclosure of income distribution in integrated reporting. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 2,45-50.

Malyshkin, O. & Bezverkhyy, K. & Kovova, I. & Semenova, S. & Shulyarenko, S. & Karyev, V. (2018). Harmonization of accounting and taxation at Ukrainian enterprises in the context of EU norms. Monograph. State University of Infrastructure and Technologies. Kyiv, «ArtEk», DUIT, 418 p.

Mulyk, T. & Vascshilova, N. (2019), Integrated soundness of the enterprise and prospect of development, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.59

Panteleev V.P. (2019). Normative principles and practice of evaluating integrated reporting of enterprises according to the requirements of external and internal audit. Accounting research at the Zhytomyr Polytechnic. Volume 6: Development of integrated enterprise reporting: monograph. Zhytomyr: Zhytomyr Polytechnic, 2019. P. 167-176. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/4475

Rendtorff, J.D. (2023). Responsible Business and Integrated Stakeholder Reporting: Towards a Stakeholder Model for Integrated Reporting of ESG and SDG. In: Kacanski, S., Kabderian Dreyer, J., Sund, K.J. (eds) Measuring Sustainability and CSR: From Reporting to Decision-Making. Ethical Economy, vol 64. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26959-2_6

Semenova S.M., Shpyrko O.M. (2022). Features of the preparation of the integrated reporting of European companies. Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series "Economics and Management", Issue. 52. P. 65-71. DOI: 10.32703/2664-2964-2022-52-65-71

Shevchuk, N. (2023). Normative and Legal Regulation for Integrated Reporting. Oblìk ì fìnansi, 1(99), 56-67. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-1(99)-56-67

Sustainable Development Goals (SDG). URL: https://sdgs.un.org/goals

The Routledge Handbook of Integrated Reporting. Edited By Charl de Villiers, Pei-Chi Kelly Hsiao, Warren Maroun, 2020, 486. ISBN 9780367233853.

Trukhachev, V.I., Khoruzhy, L.I., Tryastsina, N.Y. (2023). Accounting and Analytical Support in Integrated Reporting. In: Trukhachev, V.I. (eds) Unlocking Digital Transformation of Agricultural Enterprises. Innovation, Technology, and Knowledge Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13913-0_28

Umantsiv H., Kotsupal O. (2022). Predictive information in integrated reporting. Scientia fructuosa. 2022. No. 6. S. 114-127. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)09UDC004:657.37DOI:10.31617/1.2022(146)09

Whitaker, J., Eastwood, S. (2021). The rise of ESG and the importance of compliance. URL: https://www.worldfinance.com/contributors/the-rise-of-esg-and-the-importance-of-compliance-with-protocols-and-reporting-obligations

Zhigley I.V., Zakharov D.M. (2019). Is the management report a component of financial, non-financial or integrated reporting? Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, 2019, (1(42), 18–24. URL: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-18-24

Zhuk, V. M. (2019). Integrated Reporting: A Retrospective and Perspective in Ukraine. Oblik i finansi, 1(83), 20-27. DOI: https://doi.org/10.33146/2307- 9878-2019-1(83)-20-27.

Zubilevych, S. (2021). Organization of integrated report preparation. Interdisciplinary research: opportunities and options for implementation: a collection of scientific papers. Nizhyn: NDU Gogol, 2021. pp. 161-164. URL: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_09122021_p001.pdf#page=162

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

Семенова, С. М. (2023). ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ПІДГОТОВЦІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 85–94. https://doi.org/10.15802/rtem2023/278124

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК