КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ АВІАКОМПАНІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/278427

Ключові слова:

міжнародний ринок авіаперевезень, кризовий період, зовнішнє середовище, бізнес-модель, авіакомпанія, конкурентна стратегія

Анотація

Мета. Стаття присвячена дослідженню суті модифікації конкурентних стратегій підприємств внаслідок впливу кризових явищ на прикладі діяльності авіакомпаній. Методика. Методи дослідження включають методи наукового абстрагування, спостереження, синтезу, узагальнення для виокремлення ключових особливостей конкурентних стратегій авіакомпаній, системно-структурний аналіз ринку. Застосовано систему класифікації загальних стратегій Портера у секторі діяльності авіакомпаній. Результати. Стратегії функціонального рівня в різних сферах діяльності фірми, таких як маркетинг, операції та фінанси, можуть бути належним чином розроблені лише тоді, коли є чітке уявлення про загальну бізнес-стратегію. В статті розглянуто загальні стратегії, які доступні для всіх фірм незалежно від сектору, відповідно до погляду Портера стосовно диференціації діяльності та низької вартості враховуючи широту цілей функціонування. Увага зосереджувалась на діяльності авіакомпаній із зазначенням конкурентних стратегій мережевих перевізників із повним набором послуг, бюджетних перевізників, інтегрованих вантажних перевізниках, регіональних авіакомпаніях, чартерних авіалініях, авіакомпаніях типу оператор всередині оператора. Дані бізнес-моделі формують спектр стратегічного вибору, який буде змішуватися та функціонувати у гібридних формах, оскільки авіакомпанії продовжуватимуть додавати нюанси до своїх різноманітних підходів. Вплив кризових явищ є безпосереднім фактором гібридизації конкурентних стратегій, хоча бюджетні авіакомпанії виявилися найбільш стійкими бізнес-моделями у питаннях скорочення персоналу. Наукова  новизна. Адаптовано конкурентні стратегії підприємств для авіаційного сектора та бізнес-моделей авіакомпаній, які різною мірою реагують на кризові світові виклики, серед яких бюджетна бізнес-модель є найбільш стійкою внаслідок низьких експлуатаційних витрат. Встановлено, що бізнес-моделям авіакомпаній характерний підхід гібридизації та змішаності ознак бізнес-моделей. Практична значимість. Отримані результати сприяють подальшому розвитку теоретичних підходів до маркетингового дослідження діяльності авіакомпаній, аналізі функціонування ринку авіаційних перевезень. Матеріали poбoти відображають узагальнення конкурентних стратегій авіакомпаній.

Біографії авторів

О. В. ПОЛОУС, Національний авіаційний університет

д.е.н., доцент,  професор кафедри маркетингу

І. Г. МИХАЛЬЧЕНКО, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Porter, M.E. (1991). Competitive strategies: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press.

Ovsak, O.P. & Nazarenko, O.P. (2018 ). Intehratsiini protsesy v zabezpechenni stratehichnoho pozytsionuvannia aviatsiinykh pidpryiemstv [Integration processes in ensuring strategic positioning of aviation enterprises]. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn – Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations, 36 (2), 236-248 [in Ukrainian].

Komandrovska, V.I. (2012). Stratehii zrostannia suchasnykh aviakompanii [Growth strategies of modern airlines]. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastrutury – Problems of increasing the efficiency of the infrastructure, 34. 2012. Retrieved from: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/2519 [in Ukrainian].

Heiets I.O. Sokonkurentni stratehii rozvytku aviatsiinykh pidpryiemstv [Competitive strategies for the development of aviation enterprises]. Proceedings from STABICONsystems’18: materialy mizhn. nauk. forumu [Materials of the international of science forum] (pp. 31-34). Sumy [in Ukrainian].

Marchenko, V.M. (2019). Praktychnyi dosvid realizatsii konkurentnykh stratehii pidpryiemstv [Practical experience in the implementation of competitive strategies of enterprises]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, 7, 65-68 [in Ukrainian].

Rodionov, P.Yu. (2014). Osoblyvosti rozrobky stratehii aviakompanii v umovakh informatsiinoi ekonomiky [Peculiarities of airline strategy development in the information economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 1 (42), 64-68.

Ambrose, S. & Waguespack, B. (2021). Fundamentals of Airline Marketing. London: Routledge.

Ukranian International Airlines. Retrieved from: https://www.flyuia.com.

Polous, O., Heiets, I., Mykhalchenko, I., & Krapko, O. Personnel Marketing in the System of Airline Anti-Crisis Management. Marketing and Management of Innovations, 4, 2022, 20-29. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.4-03. URL: https://armgpublishing.com/journals/mmi/volume-13-issue-4/article-3/.

Singapore Airlines. Retrieved from: https:// https://www.singaporeair.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

ПОЛОУС, О. В., & МИХАЛЬЧЕНКО, І. Г. (2023). КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ АВІАКОМПАНІЙ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 50–56. https://doi.org/10.15802/rtem2023/278427

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ