ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/283578

Ключові слова:

історія економічної думки, класична політична економія, С. Десницький, М. Балудянський, В. Каразін

Анотація

Мета. У статті розкрито і проаналізовано здобутки таких постатей, як С. Десницький, М. Балудянський, В. Каразін в процесі формування та розвитку української економічної думки в період ХVІІІ-ХІХ ст. Проаналізовано, що найвагоміший вплив на систему економічних поглядів цих українських дослідників здійснили концепції представників класичної політичної економії. Методика. Для досягнення поставленої мети використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, зокрема наукового абстрагування, індукції та дедукції, аналізу та синтезу – для дослідження джерел, положень і гіпотез висловлених С. Десницьким, М. Балудянським, В. Каразіним, сформованих під впливом поглядів класика політичної економії А. Сміта. Результати. У статті проаналізовано в історико-еволюційному, теоретичному та практичному аспектах погляди та ідеї С. Десницького, М. Балудянського, В. Каразіна. Визначено, що економічні погляди цих українських науковців переважно базуються на теоретичних засадах класичної політичної економії, зокрема на концепціях А. Сміта. Наукова новизна. Обґрунтовано, що дослідження С. Десницького були зосереджені на категорії «власність» та аналізі відносин власності; М. Балудянський у своїх рукописах утверджував понятійний апарат політичної економії, досліджуючи ринковий механізм, кон’юнктуру і конкуренцію у сфері сільськогосподарського виробництва; В. Каразін, будучи прибічником трудової теорії вартості, розробив аграрну програму, реалізував свої проекти та винаходи в сільському господарстві, розвиваючи також українську технічну думку. Практична значимість. Дослідження виявило, що науковці-теоретики обслуговували інтереси власників ресурсів, асоціювали багатство з чеснотами, обґрунтовували існування землевласників та експлуатацію ними найманого працівника, вбачали основною причиною бідності лінощі, незацікавленість в результатах праці, нездатніть відповідально і розумно організувати свою працю. Так, М. Балудянський та В. Каразін причину бідності простого народу України вбачали в пияцтві та лінощах, які призводили до морального та матеріального зубожіння; основним своїм завданням вважали допомогти більш заможним селянам, які мали певний стартовий капітал; отримували певні субвенції від урядів.

Біографії авторів

О.В. ПИЛИПЕНКО, Державний університет інфраструктури та технологій

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування

В.О. ШЕВЧУК, Державний університет інфраструктури і технологій

к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Посилання

Vajnovsjkyj, A.M. (2013). Evoljucija samoorghanizaciji sudovoji vlady na ukrajinsjkykh zemljakh [Evolution of self-organization of judicial power in Ukrainian lands]. Bulletin of the Mariupol State University, 5, 179-185 [in Ukrainian].

Gelman, A.Yu., & Chaikovska M.A. (2019). Analiz ekonomichnykh poghljadiv Vasylja Nazarovycha Karazina [Analysis of the economic views of Vasyl Nazarovych Karazin], Suchasni naukovi poghljady na ekonomichnyj rozvytok krajiny, Materialy naukovo-praktychnoji konferenciji [Modern scientific views on the economic development of the country, Materials of the scientific and practical conference]. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Golubka, S.M. (1998). Ekonomichna systema M. A. Balug'jansjkogho [The economic system of

M. A. Balugyanskyi]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Goncharov, A.V. (2022). Pytannja socialjnogho zakhystu v pracjakh ukrajinsjkykh uchenykh v drughij polovyni XVIII st. – na pochatku XIX st. [The issue of social protection in the writings of Ukrainian scientists in the second half of the 18th century. - at the beginning of the XIX century]. Dialogh kuljtur u Jevropejsjkomu osvitnjomu prostori, Materialy VII Mizhnarodnoji konferenciji [Dialogue of cultures in the European educational space, Materials of the VII International Conference]. Kyiv. Retrieved from: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20274/1/Dialog_2022_P109-112.pdf [in Ukrainian].

Zlupko, S.M. (1994, November-December). "Ekonomichna systema" Mykhajla Baludjansjkogho ["Economic system" by Mykhailo Baludyanskyi]. Universe, 28-30 [in Ukrainian].

Znamenskyi, G.L.(2009). Do 90-richchja akademichnykh ekonomiko-pravovykh doslidzhenj v Ukrajini [To the 90th anniversary of academic economic and legal research in Ukraine]. Economy and law, 1, 5-8 [in Ukrainian].

Kvak, M.V. (2006). Evoljucija poghljadiv uchenykh na nacionaljne baghatstvo (XVI-XIX st.) [The evolution of scientists' views on national wealth (XVI-XIX centuries)]. Scientific Bulletin, 16.6, 315-323. Retrieved from: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2006/16_6/315_Kwak_16_6.pdf [in Ukrainian].

Ksenych, A. (2009). Mykhal, Mykhajlo, Mykhajil Baludjansjkyj [Mykhal, Mykhailo, Mykhail Baludyanskyi]. Our word, 35. Retrieved from: https://lemky.com/280-mikhal-mikhajjlo-mikhayil-baludjanskijj.html [in Ukrainian].

Kulyk, L. (2007). Semen Jukhymovych Desnycjkyj [Semen Yukhimovych Desnytskyi]. Nizhyn antiquity, 3(6), 121-124. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20316/16-Kulyk.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Maistruk, O.M. (2013). Vasylj Karazin i Filotekhnichne tovarystvo (20-ti roky KhIKh st.) [Vasyl Karazin and the Philotechnical Society (20s of the 19th century)]. Scientific Bulletin of Donbass, 4. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_8 [in Ukrainian].

Nebrat, V.V. (2013). Ekonomiko-pravova koncepcija ta reformatorsjki ideji Semena Desnycjkogho [Economic and legal concept and reform ideas of Semen Desnytskyi]. Economic theory, 1, 86-97 [in Ukrainian].

Oleinikov, V.V. (2010). Finansovo-pravovi poghljady M. A. Balugjansjkogho [Financial and legal views of M. A. Balugyanskyi]. Aktualjni problemy pravovogho reghuljuvannja finansovo-kredytnykh vidnosyn v umovakh kryzy: praktyka pravozastosuvannja i shljakhy jiji vdoskonalennja, Zbirnyk tez dopovidej za materialamy Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji [Actual problems of legal regulation of financial and credit relations in crisis conditions: law enforcement practice and ways of its improvement, A collection of theses of reports based on the materials of the International Scientific and Practical Conference]. Sumy [in Ukrainian].

Zlupko, S.M. (Ed.). (2007). Ukrajinsjka ekonomichna dumka [Ukrainian economic thought]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Fareniy, I.A. (2021). Teorija istoriji ljudstva Semena Desnycjkogho (do dzherel naukovoji metodologhiji piznannja istorychnogho procesu) [Semen Desnytskyi's theory of the history of mankind (to the sources of the scientific methodology of knowledge of the historical process)]. Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, 2, 7-21 [in Ukrainian].

Khridochkin, A.V. (2001). Suspiljno-politychni poghljady V. N. Karazina [Socio-political views of

V. N. Karazin]. (Candidate’s thesis). Dnipropetrovsk National University. Dnipropetrovsk. Retrieved from: http://www.disslib.org/suspilno-politychni-pohljady-v-n-karazina.html [in Ukrainian].

Khridochkin, A., & Makushev, P. (2021). Vasyl Nazarovych Karazin: historical portrait against a backdrop of the epoch. East European Historical Bulletin, 18, 30-44. doi: 10.24919/2519-058X.18.226563 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

ПИЛИПЕНКО, О. ., & ШЕВЧУК, В. (2024). ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 299–206. https://doi.org/10.15802/rtem2023/283578

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ