ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/288016

Ключові слова:

малий і середній бізнес, підприємництво, розвиток, підприємство, інвестування

Анотація

Мета. Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області та дослідження тенденцій їх розвитку. Методика. Для досягнення поставленої мети використано широкий спектр загальнонаукових та спеціальних методів аналізу та синтезу, економіко-логічні методи порівняння, групування, графічний метод та інші. Результати. Досліджено структуру суб’єктів малого та середнього бізнесу за регіонами України. Визначено переважання кількості малих підприємств порівняно із середніми по всіх регіонах, що пояснюється легкістю реєстрації підприємницької діяльності, спрощеною системою оподаткування, меншою залежністю малих підприємств від залучення довгострокових та значних обсягів фінансових ресурсів. Показано, що кількість малих підприємств по всіх регіонах України коливається в межах 93-96,5%, а кількість середніх підприємств перебуває в межах від 3 до 7%. Проведено аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області, який показав що відбулося зниження кількості зайнятих працівників на підприємствах малого та середнього бізнесу. Також проаналізовано витрати на оплату праці та обсяги реалізованої продукції підприємствами Івано-Франківської області, які мали стійку тенденцію до зростання у суб’єктів малого та середнього підприємництва. На основі проведеного аналізу обґрунтовано напрями економічного відновлення Івано-Франківської області щодо активізації малого та середнього бізнесу, що сприятиме підвищенню ділового клімату, залученню інвестиційних ресурсів та становленню конкурентоспроможної господарської діяльності у регіоні. Наукова новизна. Запропоновано науково-методологічний підхід щодо оцінювання стану суб’єктів малого та середнього бізнесу. Практична значимість. Результати дослідження полягають у можливості практичного використання зазначеного підходу для оцінки діяльності малих та середніх підприємств України та рекомендації щодо їх розвитку.

Біографії авторів

І.Б. ГОБИР, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.е.н., доц., доцент кафедри прикладної економіки

У.Б. БЕРЕЖНИЦЬКА, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.е.н., доц., завідувачка кафедри прикладної економіки

Ю.В. БУЙ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

аспірантка кафедри прикладної економіки

Посилання

Horiunov D., Kravchenko O. (2020) Ohliad maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Overview of small and medium enterprises in Ukraine 2020]. Ofis rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva.

Krysak A.O., Musiatkovska O.S. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho biznesu v Ukraini [Problems and prospects of small business development in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 68–73. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf

Miroshnyk R.O., Prokopieva U.O. (2020) Rozvytok maloho i serednoho biznesu v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Development of small and medium business in Ukraine: problems and prospects]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ekonomiky ta upravlinnia», t. 4, no. 1, pp. 63–71. Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/may/21613/maket200296-65-73_0.pdf

Sydoruk I.S. (2021) Analiz stanu ta problemy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Analysis of the state and problems of small business development in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, no. 18, pp. 67–72. Available at: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/441/428

Sytnyk N.S., Kozak S.I. (2018) Rol maloho ta serednoho biznesu na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [The role of small and medium business at the present stage of development of Ukraine's economy]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 26-1, pp. 83–87. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/18.pdf

Gholovne upravlinnja statystyky v Ivano-Frankivsjkij oblasti [Main Department of Statistics in Ivano-Frankivsk Region]. Available at: www.ifstat.gov.ua

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Zvit pro robotu upravlinnja ekonomichnogho ta integhracijnogho rozvytku m. Ivano-Frankivsjka [Report on the work of the Department of Economic and Integration Development of Ivano-Frankivsk]. Available at: https://www.mvk.if.ua/uploads/files/49569.pdf

Gholovkova L. S., Jukhnovsjka Ju. O. (2020) Kompleksnyj analiz ta ocinka vplyvu chynnykiv na formuvannja ta rozvytok turystychnoji ghaluzi Ukrajiny [Comprehensive analysis and evaluation of the influence of factors on the formation and development of the tourism industry in Ukraine]. Business Inform, no. 2, pp. 179-186. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-2_0-pages-179_186.pdf

Berezhnytska U, Kromkach N., Popovych L. Sustainable development of SMEs of the Ivano-Frankivsk community on the basis of a green, innovative, creative economy [Sustainable development of economy, society and entrepreneurship : materials of International conference, Ivano-Framkivsk, 27-28, April, 2023]. Pp. 676–679. Available at: https://cutt.ly/HwwGUIGa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

ГОБИР, І., БЕРЕЖНИЦЬКА, У., & БУЙ, Ю. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 13–20. https://doi.org/10.15802/rtem2023/288016

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ