ВПЛИВ КОНСЕРВАТИВНИХ ТА ПРОГРЕСИВНИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • О.Я. САВКО Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна https://orcid.org/0000-0002-7282-7731
  • Ю.В. БУЙ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна https://orcid.org/0000-0003-0096-2384
  • У.Б. БЕРЕЖНИЦЬКА Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна https://orcid.org/0000-0001-5354-8502
  • В.В. БУЙ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна https://orcid.org/0000-0003-3258-2167

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/288322

Ключові слова:

економіка регіону, консервативні та прогресивні фактори, сильні та слабкі сторони, можливості і загрози, суб’єкти господарювання, потенціал підприємства, ресурси

Анотація

Виокремлено фактори (прогресивні та консервативні), які впливають на розвиток структури економіку регіону загалом. Виділено сильні сторони та можливості, якими володіє економіка Івано-Франківської області, що позитивно впливає на її розвиток та перспективи, проте наведено і слабкі сторони та загрози, на які необхідно звернути особливу увагу за для їх  зменшення та усунення. Відзначено, що близько 50% усіх підприємств області розміщені в м. Івано-Франківську, що створює невідповідність у територіальному розвитку регіону загалом. Мета. Метою статті є виокремлення факторів, які впливають на економіку регіону за для формування пріоритетних напрямів її розвитку. Методика. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи, зокрема:  аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення.  Результати. Обґрунтовано, що для визначення факторів, які впливають на розвиток економіки регіону доцільно їх поділяти на консервативні та прогресивні, які в повній мірі характеризують суспільний розвиток та його взаємозалежні сфери: соціальну, економічну та екологічну складові. Наукова новизна. З’ясовано, що Івано-Франківська область має вигідне економіко-географічне положення, яке сприяє транскордонному співробітництву з країнами ЄС, багатий природно-ресурсний та туристичний  потенціал, що вирізняє її з поміж інших регіонів країни та є позитивними консервативними факторами для розвитку економіки регіону. Встановлено, що через низький ступінь оновлення обладнання та технологій продукція частини підприємств області не є конкурентоздатною, оскільки не відповідає стандартам країн ЄС. Також, відзначено, що значна частка суб’єктів підприємницької діяльності знаходиться в обласному центрі, що порушує територіальний розвиток регіону і є негативним явищем, оскільки сприяє відтоку населення працездатного віку та низці соціально-економічних проблем. Практична значимість. Отримані положення рекомендації можуть бути прийняті до використання в органах місцевого самоврядування при  удосконалення соціально-економічної та екологічної політик.

Біографії авторів

О.Я. САВКО, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.е.н, доцент, доцент кафедри прикладної економіки

Ю.В. БУЙ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

асистент кафедри прикладної економіки

У.Б. БЕРЕЖНИЦЬКА, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.е.н, доц., завідувач кафедри прикладної економіки

В.В. БУЙ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

майстер виробничого навчання кафедри військової підготовки

Посилання

Szukalski S.(2012) Czynniki wywołujące zmiany w strukturze gospodarki [Factors causing changes in the structure of the economy]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica. Nr 19. S. 29–46 (in Polish)

Pelekh O. B. (2018) Chynnyky zminy struktury suchasnoi ekonomiky [The Factors of Changing the Structure of Modern Economy] Business Inform. №1. Р. 28-34. (in Ukrainian)

Włodarczyk Y. (2011) Przemiany struktur gospodarczych w ujęciu systemowym. Zeszyty naukowe wydziałowe uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach [Changes in economic structures in terms of the system. Faculty scientific notebooks of the University of Economics in Katowice]/red. J. Czech-Rogósz, S. Swadźba. Katowicy: WUE,. 217 s. (in Polish)

Semenov V.F. (2008) Rehionalna ekonomiky [Regional economy]: Handbook.Kyiv, MP "Lesya", 595p. (in Ukrainian)

Development Strategy of the Ivano-Frankivsk Region for 2021-2027. URL: https://www.if.gov.ua/strategiya-rozvitku-ivano-frankivskoyi-oblasti (in Ukrainian)

Savko O., Melnychuk I. (2023) Factors of influenceon economy structure of the Ivano-Frankivsk region. Sustainable development of the economy, society and entrepreneurship» (SDESE2023). Materials of Inter. scien.-pract. conf., Ivano-Frankivsk, April 27-28, 2023. P. 88-91. (in English)

Golovkova L. S., Yuhnovska Y.O. (2019) The development of the tourist sphere of Ukraine and Zaporizhzha region based on the cluster approach. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro. 28(4). 640-648pp. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

САВКО, О., БУЙ, Ю., БЕРЕЖНИЦЬКА, У., & БУЙ, В. (2023). ВПЛИВ КОНСЕРВАТИВНИХ ТА ПРОГРЕСИВНИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 35–41. https://doi.org/10.15802/rtem2023/288322

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ