РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/288918

Ключові слова:

практична значимість, фінансова стійкість, управління ризиками, оцінка ризиків, ідентифікація ризиків, методика, фінансово-економічна безпека, ризик-орієнтоване управління

Анотація

Мета. Метою дослідження статті є виокремлення методів і інструментів ризик-орієнтованого управління, їх вплив на фінансово-економічну стійкість підприємства та розробка рекомендацій щодо ефективного впровадження цих підходів. Методика. У статті проведено аналіз базових методик ризик-орієнтованого управління, включаючи ідентифікацію, оцінку, зменшення негативних впливів та моніторинг ризиків. Для досягнення поставленої мети було використано поєднання теоретичного аналізу та досліджень на основі закордонних підприємств. Результати. Результати дослідження показують, що ризик-орієнтоване управління сприяє зниженню рівня фінансових ризиків підприємства, покращенню його фінансової стійкості та забезпеченню сталого розвитку. Було виявлено, що ефективне ризик-орієнтоване управління залежить від належного ідентифікація ризиків, вибору адекватних методик оцінки та управління, а також від постійного моніторингу та коригування стратегій управління. Наукова новизна. Наукова новизна даної статті полягає в розробці комплексного підходу до ризик-орієнтованого управління, який поєднує теоретичні аспекти з практичними дослідженнями. Також пропонуються рекомендації для підприємств з метою успішного впровадження ризик-орієнтованого управління, що додає практичну цінність дослідження. Практична значимість. Практична значимість цієї статті полягає в тому, що вона надає підприємствам конкретні рекомендації щодо впровадження ризик-орієнтованого управління. Застосування розроблених методик та інструментів дозволить підприємствам більш ефективно виявляти, оцінювати та управляти ризиками, що може позитивно позначитися на їх фінансовій стабільності та конкурентоспроможності. Стаття може бути корисною для дослідників, які цікавляться проблематикою ризик-орієнтованого управління та фінансово-економічної безпеки

Біографії авторів

В.В. БОБИЛЬ, Український державний університет науки і технологій

д.е.н., професор, завідувач кафедри «Фінанси, облік та психологія»

Г. А. ЛОСКУТОВА, Український державний університет науки і технологій

аспірант кафедри «Фінанси, облік та психологія»

Посилання

Zhyvko Z. B., Cherevko O. V., Zachosova N. V. et al. (2019). Organization and Management of the Enterprise Economic Security System. Navch. - metod. posibnyk. Cherkaskyi nats. un-t im. Bohdana Khmelnytskoho.. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian]

Lytovchenko O. Yu. (2018). Approaches to Identification and Assessment of Financial Risks of the Enterprise. Economics and Society, 16, 398-404. [in Ukrainian]

International Organization for Standardization (ISO). (2009). ISO 31000:2009 - Risk Management - Principles and Guidelines. Geneva, Switzerland: ISO. [in Ukrainian]

Proskura V. F. (2017). Methodological Approaches to Risk Management. Economics and Society, 9, 599-607. [in Ukrainian]

Koroliuk T. M., Vynnyk T. M. (2019). Scientific Views on the Role of Accounting in Risk Management. Galician Economic Herald of Ternopil National Technical University, (Vol.57), 2, 142-152. [in Ukrainian]

Vyshnivska B. M. (2011). Methods of Minimizing Financial Risks. Economist, 6, 58-59. [in Ukrainian]

"Metinvest" Company Sustainable Development Report. URL: https://goo.su/5Bj4x [in Ukrainian]

Apple Inc. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. [in Ukrainian]

Business Marketing Strategies. Apple Company. URL: https://goo.su/mPzf [in Ukrainian]

Issuer's Annual Report. URL: https://goo.su/O76r [in Ukrainian]

Emirates. URL: https://goo.su/SZtME [in Ukrainian]

Hrychkoiedova M. V. (2019). Study of Airline Activity and Formation of Strategic and Effective Development Directions. Eastern Europe: Economics, Business, and Management, (Vol. 1), 18, 14-18. [in Ukrainian]

Public Joint-Stock Company Commercial Bank. URL: https://goo.su/BRH0 [in Ukrainian]

Kushnir S. O. (2015). Organization of Stress Testing as an Effective Risk Management Tool on the Example of PJSC CB "PrivatBank". Global and National Economic Problems, 7, 649-653. [in Ukrainian]

Momot T.V., Bezughla V.O. ( 2011) Finansovyj menedzhment: navch. рosibnyk [Financial Management:

Teaching. manual]. Kiev. Center for Educational Literature. 712 p. (in Ukrainian)

Vitlinsjkyj V.V., Nakonechnyj S.I., Sharapov O.D. (2010) Ekonomichnyj ryzyk i metody jogho vymirjuvannja: pidruchnyk. [Economic risk and methods of its measurement: a textbook]. Kiev. IZMN 358 p. (in Ukrainian)

Kucherenko V.R., Karpov V.A., Karpov A.V. (2011) Ekonomichnyj ryzyk i metody jogho vymirjuvannja: pidruchnyk. [Economic risk and methods of its measurement: a textbook]. Odesa. (in Ukrainian)

Lesya Say, Orysia Pshyk-Kovalska (2017) Ryzyky pry motyvuvanni personalu pidpryemstva. [Risks in motivating the company's personnel]. Efficient economy, 8. (in Ukrainian)

Laktionova, O.A. (2020). Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management], 256. Retrieved from: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1460/1/Navch%20posibnyk%20UFR%2027_10_2020.pdf (in Ukrainian)

Kaminskyi., A. B. (2006) Modeliuvannia finansovykh ryzykiv [Modeling financial risks]. Kyiv: Kyivskyi universytet. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

БОБИЛЬ, В., & ЛОСКУТОВА, Г. А. (2023). РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 95–104. https://doi.org/10.15802/rtem2023/288918

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК