ЗНАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Г. Й. ОСТРОВСЬКА Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9318-2258

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/288932

Ключові слова:

синергія знань, інформація, знання, інтелектуальна культура, інтелектуальний потенціал, колективний інтелект, інтелектуально-інноваційна діяльність, інтелектуалізація, підприємство

Анотація

Мета. Метою наукової розвідки є поглиблення методологічного підґрунтя щодо сутності знань як джерела інтелектуалізації підприємства та пріоритету забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу інноваційно активних організаційних утворень. Методика. Методологічну основу дослідження складають: теорії економіки, заснованої на знаннях; підприємництва, інституціоналізм; мікроекономічна теорія управління знаннями; теорії перетворення знань, отримання нових знань; концепція самонавчальної організації. Використано загальнонаукові та формально-логічні методи порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування, а також історичний, генетичний, лінгвістичний, герменевтичний і евристичний методи дослідження. Результати. Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад щодо сутності, місця й ролі знань як джерела інтелектуалізації підприємства та пріоритету забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу інноваційних підприємств з метою розвитку їх конкурентних переваг в парадигмі економіки, заснованої на знаннях. Охарактеризовані основні етапи, які змінили роль знань у суспільстві. Акцентовано на тому, що підприємство може протистояти активній конкуренції тільки за умови вдосконалення інтелектуального компонента свого ресурсного портфеля. У цьому контексті інформаційна революція обумовила нові вимоги до економічних знань, причому не стільки до їхнього обсягу, скільки до якості, що відображає імперативи прогресивного, високоморального господарювання. Відповідно, «центр тяжіння» сучасного відтворювального процесу об’єктивно зміщується зі сфери ринкових економічних трансакцій в бік економічного простору відтворення знань високого морально-творчого рівня. Розглянуті сучасні підходи щодо розуміння інформації та знання, подано їх вичерпну характеристику. Досліджений взаємозв’язок категорій «дані», «інформація» та «знання». Запропоноване нове розуміння сутності категорій «знання» та «інтелектуалізація підприємства». Виокремлено види знань в контексті епістемологічного підходу. Наукова новизна. У роботі розвинуте методологічне підґрунтя сутності знань. Запропонована класифікація знань задля кращої диференціації та підвищення ефективності управління явними та прихованими знаннями в контексті інноваційного розвитку. Практична значимість одержаних результатів. Розробки та рекомендації автора можуть бути використані з метою управління інтелектуальним потенціалом підприємства задля збільшення економічної доданої вартості за рахунок генерування організаційних знань.

Біографія автора

Г. Й. ОСТРОВСЬКА, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

к. е. н, доцент, доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Посилання

Kolot, A. (2021). Social and labor reality – XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges. Economy of Ukraine, 2, 3–31. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003.

Illiashenko, S. M., Shypulina, Yu. S., & Illiashenko, N. S. (2019). Upravlinnya znannyamy pry formuvannya stratehiyi vyperedzhayuchoho innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Knowledge management during strategy formation advancing innovative development of the enterprise]. Problems of the systemic approach in economics, 3 (71), 1, 215–223. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/73966/1/Iliiashenko_problemi_2019.pdf [in Ukrainian]

Sytnyk, Y. S. (2017). Intelektualizatsiya system menedzhmentu pidpryyemstv: kontseptsiya, systemnyy monitorynh ta modelyuvannya [Intellectualization of enterprise management systems: concept, system monitoring and modeling]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. [in Ukrainian]

Netreba, I. (2021). Upravlinnya znannyamy v systemi orhanizatsiynoyi kulʹtury pidpryyemstva [Knowledge management in the system of organizational culture at the enterprise]. Efficient economy, Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8782. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.82. [in Ukrainian]

Tomakh, V. V. (2014). Sutnistʹ protsesu upravlinnya znannyamy pidpryyemstv v promyslovosti [The knowledge management process essence of industry enterprises]. Problems of the economy, 2, 161–166. [in Ukrainian]

Ostrovska, H. Y., Maliuta, L. Ya., Sherstiuk, R. Р., Lutsykiv, I. V., & Yasinetska, I. А. (2020). Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 171–178. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/171.

Nalyvayko, A. (Ed.) (2014). Strategic management of knowledge of the enterprise. Monograph. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Ostrovska, H. Yo., Sherstiuk, R. P., Tsikh, H. V., Demianyshyn, V. H., & Danyliuk-Chernykh, I. M. (2021). Conceptual Principles of Learning Organization Building. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, 167–172. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/167.

Chepeliuk, M. (2021). Novyy pohlyad na stratehiyu upravlinnya znannyamy v period kryzy [A fresh look at knowledge management strategies during the crisis]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. 37, 94–99. https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-37-15. [in Ukrainian]

Zakharchyn, H., Panas, Ya. (2021). Upravlinnya znannyamy v umovakh rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta intelektualizatsiyi suspilʹstva [Knowledge management in the context of the development of the digital economy and society intellectualization]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 36, 70–80. doi: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-36-13. [in Ukrainian].

Drucker, P. (2020). Vyklyky dlya menedzhmentu XXI stolittya. [Management Challenges for the 21st Century]. KM-Buks. [in Ukrainian].

Toffler, А. (2010). Future-Shock. Retrieved from: Retrieved from: https://ia801300.us.archive.org/21/items/FutureShock-Toffler/

Drucker, Р. F. (2009). Post-Capitalist Society. Oxford Butterworth: Heinemann.

Schumpeter, J. A. (2008). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, translated from the German by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.), Transaction Publishers.

Edvinsson, L. Corporate Longitude. Navigating the Knowledge Economy. Bookhouse & Pearson, 2002.

Klodt, H. (2011). Nova ekonomika: formy vyyavu, prychyny i naslidky. [New economy: forms, causes and consequences]. K.: Tucson. [in Ukrainian].

Popovych, M. V. (2011). Buty lyudynoyu [To be human]. K.: Ed. house "Kyiv-Mohyla Academy". [in Ukrainian].

European Guide to good Practice in Knowledge Management – Part 1: Knowledge Management Framework. Retrieved from: ftp://cenftp1.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/KM/CWA14924-01-2004-Mar.pdf.

Chaffey D. White G. (2011). Business Information Management. London–New-York: Prentice Hall, Retrieved from: http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/Chaffeych1.pdf

Chuhno A. Modernizatsiya ekonomiky ta ekonomichna teoriya. Pytannya politychnoyi ekonomiyi [Economic modernization and economic theory. Political economy issues.]. Dnipropetrovsk, 2012, 4 (5), 5–18. Retrieved from: http://vopoliteco.ucoz.com/mgz/wpe2012-04.pdf [in Ukrainian].

Bellinger, G. (2004). Knowledge Management-Emerging Perspective, Retrieved from: Http://Www.Systems-Thinking.Org/Kmgmt/Kmgmt.Htm.

Ostrovska, H. (2021). Upravlinnya protsesamy transformatsiyi orhanizatsiynykh znanʹ yak instrument vykorystannya intelektualʹnoho potentsialu promyslovoho pidpryyemstva. [Conceptual principles of industrial enterprise intellectual potential management use]. Galician economic journal, 68, 1, 128–137. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01.128 [in Ukrainian].

Ostrovska, H. (2021) Kreatyvnyi menedzhment yak dominanta innovatsiinykh pidpryiemstv [Creative management as dominant of innovative enterprises]. Socio-Economic Problems and the State, 25, 2, 625–640. Retrieved from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21hyodip.pdf [in Ukrainian].

Bryukhovetska, N., Bogutska, О. (2020). Intelektualizatsiya pidpryyemstv: pidkhody, sutnistʹ, struktura. [Intellectualization of Enterprise: Approaches, the Concept, a Structure]. Economic Herald of Donbass, 1(59), 92–100. https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-92-100 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

ОСТРОВСЬКА, Г. Й. (2023). ЗНАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 105–118. https://doi.org/10.15802/rtem2023/288932

Номер

Розділ

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА