СКЛАДОВІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/292907

Ключові слова:

матриця вибору методів управління рухом трудового потенціалу персоналу, методика вибору методів управління трудовим потенціалом персоналу, методи управління трудовим потенціалом, управління трудовим потенціалом, плинність кадрів, персонал

Анотація

Мета. Сформувати науково-методичний підхід щодо визначення методів логістичного управління трудовим потенціалом персоналу промислового підприємства шляхом визначення послідовності реалізації етапів методики вибору таких методів з урахуванням факторів руху, що, в результаті, має дозволити провести обґрунтування економічної ефективності конкретної управлінської дії. Методика. Для дослідження використані методи вивчення та узагальнення відомостей, методи системного аналізу, синтезу, узагальнення. Результати. У статті досліджуються особливості формування концептуального базису побудови механізму логістичного управління трудовим потенціалом персоналу промислового підприємства, на базі узагальнення якого пропонуються певні алгоритми формування методики вибору методів управління трудовим потенціалом персоналу з урахування факторів руху, що, у підсумку, дозволить провести обґрунтування економічної ефективності такої управлінської дії. Наукова новизна. Визначено узагальнені етапи методики вибору методів управління трудовим потенціалом персоналу з урахуванням факторів руху. Практична цінність. Як результат узагальнення дослідженої інформації щодо факторів, причин, витрат та методів управління рухом трудового потенціалу персоналу підприємства виступає запропонована матриця вибору методів управління рухом трудового потенціалу персоналу промислових підприємств. Використання такої матриці дозволяє ідентифікувати тенденції руху трудового потенціалу персоналу промислового підприємства для вибору відповідних організаційно-управлінських рішень, спрямованих на забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізичного і трудового потенціалу кадрів.

 

 

Біографії авторів

Л.Д. ГАРМІДЕР, ДВНЗ УДХТУ

д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

П.О. БЕГМА

к.е.н., бізнес-консультант

А.В. КУЦИНСЬКИЙ, ДВНЗ УДХТУ

аспірант кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

М. КУЦИНСЬКА, ТОВ ВКФ «Велта»

к.е.н., фінансист

Посилання

Protsyk, I., Kara, N. (2020). Plynnist kadriv na pidpryiemstvi ta shliakhy yii zmenshennia [Employee turnover at the enterprise and ways to reduce it]. Molodyi vchenyi: Ekonomichni nauky – Young scientist: Economic sciences, 3(79), 246-252 [in Ukrainian].

Rekun, H.P., Filina, K.V. (2020). Osnovni prychyny plynnosti personalu na pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli Ukrainy [The main reasons for staff turnover at Ukrainian retail trade enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 430–436 [in Ukrainian].

Chaban, H. V. (2022). Znachennia orhanizatsii upravlinnia personalom u vyrishenni problemy plynnosti kadriv na pidpryiemstvakh [The importance of the organization of personnel management in solving the problem of staff turnover at enterprises]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – Economic Bulletin of the University, 52, 73-74 [in Ukrainian].

Al-Suraihi, W. A., Samikon, S. A., Al-Suraihi, A.-H. A., & Ibrahim, I. (2021). Employee Turnover: Causes, Importance and Retention Strategies. European Journal of Business and Management Research, 6(3), 1-10 [in English].

Kopytko, M. (2023). Navchannia personalu yak element kadrovoi polityky pidpryiemstva u minlyvomu bezpekovomu seredovyshchi ta pry aktualizatsii kryzovykh sytuatsii v ekonomitsi [Personnel training as an element of the company's personnel policy in a changing security environment and when actualizing crisis situations in the economy]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» – Scientific notes of "KROC" University, 1(69), 60-69 [in Ukrainian].

Deineko, L.V., Sheludko, E.I., Zavhorodnia, M.Iu., Halaieva, L.V. (2022). Instrumentarii zberezhennia ta rozvytku intelektualnoho kadrovoho potentsialu promyslovosti Ukrainy [Toolkit for preservation and development of the intellectual personnel potential of the industry of Ukraine]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 3(82), 84-105 [in Ukrainian].

Spitsyna, A.Ye. (2022). Mekhanizm realizatsii adaptyvnoho upravlinnia personalom transportnoi haluzi [The mechanism of implementation of adaptive personnel management in the transport industry]. Ekonomichnyi Visnyk Dniprovskoi politekhniky – Economic Bulletin of the Dnipro Polytechnic, 3(79), 156-169 [in Ukrainian].

Pikhniak, T. (2022). Analiz pokaznykiv plynnosti personalu vyrobnychoho pidpryiemstva [Analysis of indicators of turnover of the personnel of the production enterprise]. Modeling the development of the economic systems, 2, 154-160 [in Ukrainian].

Harmider, L.D., Begma, P.O. (2018). Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of labor potential of the enterprise. Ekonomichnyi visnyk DVNZ UDKhTU – Economic Herald of SHEI USUCT, 1(7), С.17-26 [in English].

Begma, P.O. (2019). Lohistychne upravlinnia trudovym potentsialom personalu promyslovykh pidpryiemstv [Logistical management of the labor potential of personnel industrial enterprises]. URL: https://crust.ust.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b3680406-c4a7-49e8-bcad-90fd016a5b9e/content [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

ГАРМІДЕР, Л., БЕГМА, П., КУЦИНСЬКИЙ, А., & КУЦИНСЬКА, М. (2024). СКЛАДОВІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 178–186. https://doi.org/10.15802/rtem2023/292907

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ