ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЙОГО СЕГМЕНТАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/300012

Ключові слова:

балансуючий ринок електроенергії, гарантований покупець, ринок електричної енергії, тариф, суб'єкти ринку, ринок допоміжних послуг, ринок двосторонніх договорів

Анотація

Мета. Дослідження особливостей функціонування сучасного ринку електричної енергії в Україні та ціноутворення на його сегментах і обґрунтування пропозицій щодо їх вдосконалення. Методика. В процесі виконання завдань у даній роботі було використано різноманітні методи та підходи. Наприклад, абстрактно-логічний метод використовувався для чіткого визначення цілей та завдань дослідження. Аналітико-монографічний підхід застосовувався при аналізі літературних джерел, законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються функціонування сучасного ринку електричної енергії в Україні. Для визначення причинно-наслідкових зав’язків, які впливають на розвиток вітчизняного ринку електроенергії, використовувався метод причинно-наслідкового аналізу. Статистико-економічний підхід був використаний для збору, обробки статистичних даних та аналізу результатів функціонування енергоринку у період з 2020 по 2023 роки. Результати. У статті розглянуто основні аспекти та проблеми функціонування сучасного ринку електричної енергії в Україні, заснованого на конкурентних обсягах торгівлі електроенергією на інтегрованих сегментах ринку таких як: ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок електроенергії, ринок допоміжних послуг. Особлива увага приділена механізму ціноутворенню електроенергії. Наукова новизна. Надано рекомендації подальшої лібералізації ринку електричної енергії України щодо механізмів ціноутворення електроенергії на сегментах ринку, які дозволять вирівняти цінові викривлення, диспропорції у розрахунках учасників ринку та створити конкурентні переваги на енергетичних ринках в Україні, які базуються на аналізі результатів його функціонування у 2020-2023 рр. Практична значимість. Надані в статті рекомендації можуть бути застосовані при розробці окремих елементів Енергетичної стратегії України, створення умов для сталого розвитку України.

Біографії авторів

Н.Г. МЕТЕЛЕНКО, апорізького національного університету

д.е.н., професор, директор Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні

І.В. СІЛІНА, Запорізького національного університету

к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю. М. Потебні

І.В. РАДЗІВІЛО, ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»

к.е.н., доцент, провідний економіст із збуту електроенергії

Посилання

Pro rynok elektrychnoi enerhii: Zakon Ukrainy (2017). ). (Verkhovna Rada Ukrayiny). [On the electricity market: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], dated April 13, 2017 No. 2019-VIII; Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text [in Ukrainian].

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities (2018). Pro zatverdzhennia Pravyl rynku [On approval of market rules]. Postanova [Resolution] vid 14.03.2018 No. 307; v redaktsii vid 19.01.2023 r. [as amended on January 19, 2023]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). Pro zatverdzhennia Pravyl rynku "na dobu napered" ta vnutrishnodobovoho rynku [On approval of market rules "forward" and intraday market]. Postanova [Resolution] vid 14.03.2018 No. 308; v redaktsii vid 02.12.2022 r. [as amended on December 2, 2022]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text [in Ukrainian].

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). Pro zatverdzhennia Kodeksu systemy peredachi [On approval of the transmission system code]. Postanova [Resolution] vid 14.03.2018 No. 309; v redaktsii vid 14.04.2023 r. [as amended on April 14, 2023]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). Pro zatverdzhennia Kodeksu system rozpodilu [On approval of the distribution system code]. Postanova [Resolution] vid 14.03.2018 No. 310; v redaktsii vid 29.11.2022 r. [as amended on November 29, 2022]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). Pro zatverdzhennia Kodeksu komertsiinoho obliku elektrychnoi enerhii [On approval of the commercial accounting code of electrical energy]. Postanova [Resolution] vid 14.03.2018 No. 311; v redaktsii vid 01.01.2022 r. [as amended on January 1, 2022]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). Pro zatverdzhennia Pravyl rozdribnoho rynku elektrychnoi enerhii [On approval of the rules of the retail electricity market]. Postanova [Resolution] vid 14.03.2018 No. 312; v redaktsii vid 12.05.2023 r. [as amended on May 12, 2023]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text [in Ukrainian]

Hritsyshyna, M. (2019). Hra pochalasia: khto ye osnovnymy uchasnykamy rynku elektrychnoi enerhii. Ta yaki osoblyvosti yikhnoi vzaiemodii. [The game has begun: who are the main participants in the electricity market. What are the features of their interaction]. URL: https://sk.ua/wpcontent/uploads/2019/03/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-MIND2.pdf [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia tsin na universalni posluhy [On approval of the procedure for forming prices for universal services]. Postanova [Resolution] vid 05.10.2018 № 1177; v redaktsii vid 01.04.2022 r. [as amended on April 1, 2022]. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text [in Ukrainian]

Trading electric company. (n.d.). The structure of electricity generation in Ukraine and its connection with electricity tariffs. URL: https://tek.energy/news/struktura-elektrogeneratsii-v-ukraini-ta-ii-zvyazok-iz-tarifami-na-elektroenergiyu [in Ukrainian]

Statistical information. Official website of the Ministry of Energy of Ukraine. URL: https://www.mev.gov.ua/taxonomy/term/111 [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities. (2023, June 27). Pro vstanovlennia hranychnykh tsin na rynku "na dobu napered", vnutrishnodobovomu rynku ta balansuiuchomu rynku: Postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh vid 27.06.2023 № 1126 [Resolution on establishing price limits in the day-ahead market, intraday market, and balancing market: Resolution of the National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities No. 1126]. Official website of the Regulator. URL: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-granichnih-cin-na-rinku-na-dobu-napered-vnutrishnodobovomu-rinku-ta-balansuyuchomu-rinku [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities. (2018, March 14). Pro zatverdzhennia Kodeksu komertsiinoho obliku elektrychnoi enerhii: Postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh vid 14.03.2018 № 311 [Resolution on the approval of the Code of Commercial Accounting for Electrical Energy: Resolution of the National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities No. 311]. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text [in Ukrainian]

Blinov, I. V., & Parus, Ye. V. (2022). Optovyi ta rozdribnyi rynok elektrychnoi enerhii: navchalnyi posibnyk [Wholesale and retail electricity market: a study guide]: navch. posib. dlia stud. yaki navchaiutsia za spetsialnistiu 141 "Elektroenerhetyka, elektrotekhnika ta elektromekhanika". Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities. Tarif na poslugi z peredachi elektrychnoyi enerhiyi [Electricity transmission service tariff]. Official website of the National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities. URL: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/promislovist/tarifi-na-elektroenergiyu-dlya-nepobutovih-spozhivachiv/tarif-na-poslugi-z-peredachi-elektrichnoyi-energiyi [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities. (2023). Tarify na poslugy z rozpodilu elektrychnoyi enerhiyi, shcho diiut z 01.07.2023 po 31.12.2023 (vkliuchno) [Electricity distribution service tariffs effective from 01.07.2023 to 31.12.2023 (inclusive)]. Ofitsiinyi vebportal Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh. URL: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/promislovist/tarifi-na-elektroenergiyu-dlya-nepobutovih-spozhivachiv/tarifi-na-poslugi-z-rozpodilu-elektrichnoyi-energiyi/tarifi-na-poslugi-z-rozpodilu-elektrichnoyi-energiyi-shcho-diyut-z-01072023-po-31122023-vklyuchno [in Ukrainian]

National Commission for State Regulation in the Spheres of Energy and Utilities. (2018, October 5). Pro zatverdzhennia Poryadku formuvannia tsiny, za yakoyu zdiisniuietsia postachannia elektrychnoyi enerhii spozhyvacham postachalnykom "ostannioyi nadiyi" [Resolution on the approval of the Procedure for forming the price at which supply of electricity is provided to consumers by the "supplier of last resort"]: Postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh vid 05.10.2018 No. 1179. Ofitsiinyi vebportal Rehuliatora. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1179874-18#Text [in Ukrainian]

Official website YASNO. URL: https://yasno.com.ua/business/b2b-tariffs

ENERA-Chernihiv. (рік). Ofitsiinyi sait ENERA-Chernihiv. URL: https://cn.enera.ua/el/tariff

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

МЕТЕЛЕНКО, Н., СІЛІНА, І., & РАДЗІВІЛО, І. (2024). ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЙОГО СЕГМЕНТАХ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 15–33. https://doi.org/10.15802/rtem2023/300012

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ