НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/300013

Ключові слова:

промислові інновації, цифрові технології, Індустрія 4.0, конкурентоспроможність, виробничий менеджмент

Анотація

Мета. Дослідження й аналіз різних наукових методів і підходів до впровадження новітніх технологій у виробничі процеси промислових підприємств та розробка ефективної моделі інноваційних технологій. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: аналіз та синтез даних – у статті аналізуються різноманітні дані, зокрема соціологічні опитування, економічні прогнози Національного банку України, та інші важливі індикатори; порівняльний аналіз - порівняння поточної ситуації з попередніми роками для оцінки економічного відновлення; комплексний огляд та стратегічний аналіз - описуються стратегічні напрямки інноваційних перетворень та розвитку промисловості, а також розглядаються основні моделі інновацій; прогнозування та сценарне планування – визначались основні тренди щодо подальшого розвитку економіки та оцінюються можливі сценарії розвитку ситуації. Результати. Обґрунтована важливість впровадження цифрових технологій у сфері менеджменту промислових підприємств, підкреслено внесок систем управління ресурсами підприємства та аналітичних інструментів у реагуванні на ринкові зміни та оптимізації ланцюгів поставок. Визначена необхідність комплексного підходу до впровадження інноваційних технологій у промисловий менеджмент в Україні, з огляду на специфіку підприємства, організаційну культуру та існуючі технологічні процеси, а також необхідність постійної оцінки та оптимізації інновацій. Наукова новизна. Розроблено модель впровадження інноваційних технологій в систему виробничого менеджменту промислових підприємств, яка дозволяє комплексно інтегрувати сучасні інноваційні технології з традиційними управлінськими практиками. Ця модель сприяє оптимізації виробничих процесів, підвищенню ефективності роботи підприємств та забезпеченню їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку. Також запропоновано комплексній підхід до дослідження впливу інновацій на промисловий сектор у післявоєнній Україні, врахуванні внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на процеси інновацій, та акцентуванні на ролі технологічного новаторства для економічного відновлення країни. Практична значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані при розробці стратегій та методів, які можуть бути застосовані в різних сферах економічної та промислової діяльності України, особливо в контексті відновлення після воєнного конфлікту. Основні сфери застосування включають: промисловий сектор, економічна політика та планування, управління ресурсами підприємства. Стаття підкреслює важливість застосування сучасних управлінських підходів і цифрових технологій у процесі управління ресурсами підприємства, що може бути корисним для менеджерів на всіх рівнях і може сприяти подальшим дослідженням в області інноваційного розвитку та управлінської діяльності в промисловості, зокрема в контексті цифрової трансформації.

Біографії авторів

В. О. ЗАДОЯ, Український державний університет науки і технологій

каф. «Економіка та менеджмент»

О. О. ЧЕБОТАРЬОВ, Український державний університет науки і технологій

каф. «Економіка та менеджмент»

Посилання

Razumkov Centre. (2023). The state of the economy and prospects for its recovery in 2023. Analytical report. May 2023. Available at: https://razumkov.org.ua/images/2023/05/18/2023-MATRA-IKVARTAL-8.pdf

National Bank of Ukraine. (2023). Inflation Report – April 2023. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q2.pdf?v=4

Gallego Garcia, S., Ren, D., Gallego-García, D., Pérez-García, S., & García-García, M. (2022). Dynamic Innovation Information System (DIIS) for a New Management Age. Applied Sciences, 12, 6592. https://doi.org/10.3390/app12136592

Florescu, A., & Barabas, S. (2022). Development Trends of Production Systems through the Integration of Lean Management and Industry 4.0. Applied Sciences, 12, 4885. https://doi.org/10.3390/app12104885

Gallego-García, S., Groten, M., & Halstrick, J. (2022). Integration of Improvement Strategies and Industry 4.0 Technologies in a Dynamic Evaluation Model for Target-Oriented Optimization. Applied Sciences, 12, 1530. https://doi.org/10.3390/app12031530

Kharchenko, T. O., & Bondaruk, Y. S. (2019). Innovative technologies in the management of business processes of enterprises. State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship, (4), 130-133. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_4_25

Zakharchyn, G. M. (2008). Innovative culture in the innovation system of the enterprise. Culture of the Peoples of the Black Sea, (125), 19-21.

A. Kniazevych, Golovkova L., Kyrylenko V. (2018). Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement / A. Kniazevych, V. Kyrylenko, // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4. – No. 1 January, 208–218. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-208-218

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

ЗАДОЯ, В. О., & ЧЕБОТАРЬОВ, О. О. (2024). НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 109–116. https://doi.org/10.15802/rtem2023/300013

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ