ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/300141

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, обмін досвідом, інновації, знання, менторство

Анотація

Мета. Дослідити основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах в умовах діджиталізації. Методика. Для досліджень використані метод вивчення та узагальнення відомостей і системний аналіз. Результати. У статті досліджуються основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах. Автори статті виокремлюють основні проблеми та завдання розвитку інтелектуального капіталу підприємств. Обґрунтована позиція авторів щодо напрямів розвитку такого середовища підприємства, що сприяє підвищенню інтелектуального капіталу конкретного підприємства. Наукова новизна. Запропоновано інструменти вдосконалення управлінських рішень на підприємствах в контексті підвищення інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання. Практична значимість. Висновки, зроблені у даній статті, можуть бути використані підприємцями для формування управлінських рішень в напряму підвищення інтелектуального капіталу та їх прийняття.

Біографії авторів

Л.В. МАРЦЕНЮК, Український державний університет науки і технологій

д.е.н., професор кафедри економіки та менеджменту

О.О. МАТУСЕВИЧ, Український державний університет науки і технологій

к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та психології

В. К. ЛЕБЕДЄВА, Український державний університет науки і технологій

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних наук, «Інститут промислових та бізнес технологій»

Посилання

Turchina, S., Azarov, V. (2023). Intelektualʹnyy kapital ta intelektualʹna vlasnistʹ: vyznachennya i osoblyvosti rozvytku v umovakh hlobalʹnykh transformatsiy [Intellectual capital and intellectual property: definition and features of development in the conditions of global transformations]. Ekonomika ta suspilʹstvo, 52. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-81 [in Ukrainian]

Zakharchyn H. M. (2021). Upravlinnia znanniamy v umovakh rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta intelektualizatsii suspilstva [Knowledge management in the conditions of the development of the digital economy and the intellectualization of society]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 36, 76–80. [in Ukrainian]

Kaletnik H. M., Kolomiiets T. V. (2020). Pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv APK na osnovi formuvannia i vykorystannia intelektualnoho kapitalu [Increasing the efficiency of the functioning of agro-industrial complex enterprises based on the formation and use of intellectual capital]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 4, 7–19. [in Ukrainian]

Martseniuk, L. and Hruzdiev, O. (2021). Dualʹna osvita yak zasib efektyvnoho poyednannya teoriyi ta praktyky [Dual education as a means of effective combination theory and practice]. Ekonomika ta derzhava, 3, 58–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58 [in Ukrainian]

Martseniuk L. V. (2020). Rozvytok trudovoho potentsialu ya osnovnyi element pidvyshchennia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Development of labour potential as a main element of increasing the resource potential of the enterprise]. Economic journal Odessa polytechnic university, no 2 (12), 102–107. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No2/102.pdf [in Ukrainian]

Binh Thi Thanh Truong, Phuong V. Nguyen (2024). Driving business performance through intellectual capital, absorptive capacity, and innovation: The mediating influence of environmental compliance and innovation,Asia Pacific Management Review, 29 (1), 64-75.https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2023.06.004.

Odunayo Magret Olarewaju, Thabiso Sthembiso Msomi (2021). Intellectual capital and financial performance of South African development community’s general insurance companies, Heliyon, 7 (4), e06712, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06712.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

МАРЦЕНЮК, Л., МАТУСЕВИЧ, О., & ЛЕБЕДЄВА, В. К. (2024). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 39–45. https://doi.org/10.15802/rtem2023/300141

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ