ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/300587

Ключові слова:

фінансові посередники, банківська модель фінансового посередництва, класифікації, функції, небанківські структури, банківські структури

Анотація

Мета. Аналіз сучасних підходів до визначення сутності фінансових посередників, виділення їх основних функцій та класифікацій. Методика. Дослідження базується на діалектиці як науково-філософському методі пізнання, системному підході та аналітичному методі. При проведенні дослідження було використано методи порівняльного аналізу, системно-структурний, узагальнення, економіко-статистичний, абстрактно-логічний, монографічний, методи аналізу та синтезу. Результати. Досліджено сучасні підходи до визначення сутності фінансового посередництва та його ролі на фінансовому ринку. Визначено, що до фінансових посередників доцільно відносини фінансові установи, які в процесі своєї професійної діяльності, або акумулюють тимчасово вільні коштів суб’єктів господарювання та використовують їх для задоволення попиту у фінансових послугах учасників фінансового ринку, або забезпечують обслуговування фінансового ринку. Узагальнено погляди сучасних науковців, щодо ролі фінансових посередників. Серед основних функцій виділено: перерозподіл та зниження ризиків; забезпечення альтернативних банківському кредиту способів фінансування суб’єктів економічної діяльності та споживчих потреб громадян; акумулювання коштів суб’єктів господарювання; досягнення ефективних інвестицій учасниками ринку; забезпечення ефективного перерозподілу капіталу: сприяння розвитку фінансового ринку та його інфраструктури; управління платіжними системами. Розглянуто підходи до сучасних класифікації фінансових посередників. Увага сконцентрована на класифікації фінансових посередників, згідно діючої в Україні, банківсько орієнтованій моделі фінансового посередництва. Практична значимість. Результати дослідження полягають у можливості практичного використання отриманих висновків для удосконалення діяльності фінансових посередників на фінансовому ринку України.

Біографії авторів

Є.Ю. ТКАЧЕНКО, Запорізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

В.О. ОГЛОБЛІНА, Запорізький національний університет

к.е.н., доц., доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

А.О. ПОПОВА, Запорізький національний університет

к.е.н., доц., доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Посилання

Matsuk, Z. A. (2018). Finansovi posluhy na rynku tsinnykh paperiv Ukrainy: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Financial services in the securities market of Ukraine: theory and practice: monograph]. Kyiv: KNEU. [In Ukrainian]

Mysnyk, T. H. Teoretychni aspekty finansovoho poserednytstva v Ukraini [Theoretical aspects of financial intermediation in Ukraine]. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/133.pdf. [In Ukrainian].

Pyslytsia, A. A., & Zahreba, I. L. (2013). Finansovi poserednyky na investytsiynomu rynku v Ukrayini [Financial intermediaries in the investment market in Ukraine]. Kirovohradskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Naukovi zapysky, vyp. 13, 104–108. [In Ukrainian].

Rubanov, P. M. (2011). Evoliutsiia teoretychnykh pohliadiv na sutnist finansovoho poserednytstva [Evolution of theoretical views on the essence of financial intermediation]. Visnyk Sum. derzh. un-tu. Ser. Ekonomika, (№ 4), 97–101. [In Ukrainian].

Savchenko, T., Serpeninova, Yu., & Yaroshyna, A. T. (2021). Teoretyko-metodychni pidkhody shchodo definitsii "finansovoho poserednytstva" ta formalizatsiia yoho vydiv. [Theoretical and methodological approaches to defining "financial intermediation" and formalizing its types]. Ekonomika ta suspilstvo, (29). Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/563. [In Ukrainian].

Shkolnyk, I. O. (2007). Finansovi poserednyky ta yikh rol u rozvytku finansovoho rynku [Financial intermediaries and their role in the development of the financial market]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy, (22), 272–281. [In Ukrainian].

Law, J. (2005). A Dictionary of Business and Management. Oxford University Press. Retrieved from https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780198294818.001.0001/acref-9780198294818

Smahin, V. L. (2014). Diialnist bazovykh instytutiv finansovoho rynku v konteksti instytutsiinykh zmin [Activities of basic institutions of the financial market in the context of institutional changes]. Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), (3), 207-212. [In Ukrainian].

Zapodeanu, D., & Popa, D. (2008). The financial intermediaries, a real danger for banks? Annals of Faculty of Economics, 3(1), 901–904.

Korniiev, V. V. (2007). Finansovi poserednyky yak instytuty: monohrafiia [Financial intermediaries as institutions: monograph]. Kyiv: Osnova. [In Ukrainian].

Bala, O., & Tsizda, O. (2010). Finansove poserednytstvo v Ukraini: sutnist ta vudy [Financial intermediation in Ukraine: essence and types]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 20(6), 169–174. [In Ukrainian].

Lubkei, N. P. (2016). Finansovi poserednyky: sutnist, vydу ta rol na finansovomu rynku [Financial intermediaries: essence, types, and role in the financial market]. In Zb. tez dop. Vseukr.nauk.-prakt. konf. [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference] (pp. 131-135). Ternopil. Retrieved from http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/21182/131-135.pdf [In Ukrainian].

Fariion, V. Ya., & Fariion, Ya. M. (2016). Rol poserednykiv na finansovomu rynku Ukrainy [The role of intermediaries in the financial market of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk nauk. prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet [Economic analysis: collection of scientific works. Ternopil National Economic University], 24(1), 153-160. Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu "Ekonomichna dumka". [In Ukrainian].

Kidwell, D. S., Blackwell, D. W., Whidbee, D. A., & Sias, R. W. (2012). Financial Institutions, Markets, and Money (11th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Goldsmith, R. W. (1958). Financial Intermediaries in the American Economy since 1900. Princeton University Press. Retrieved from https://www.nber.org/books-and-chapters/financial-intermediaries-american-economy-1900.

Faure A. Financial Institutions: An introduction. 1st edition. URL:http://lib.bvu.edu.vn/bitstream/TVDHBRVT/15302/1/Financial-Institutions-An-Introduction.pdf

Levchenko, V. P. Diialnist finansovykh poserednykiv na rynku finansovykh posluh Ukrainy [Activities of financial intermediaries on the market of financial services in Ukraine]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua [In Ukrainian].

Bozhkova, V., Samodai, V., Mashyna, Yu. (2023). Analitika diialnosti osnovnykh finansovykh poserednykiv na mizhnarodnomu rynku [Analysis of the activity of major financial intermediaries in the international market]. Ekonomika ta suspilstvo, (47). Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2040/1969 [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

ТКАЧЕНКО, Є., ОГЛОБЛІНА, В., & ПОПОВА, А. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 187–196. https://doi.org/10.15802/rtem2023/300587

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК