УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ ТА МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ ДОСТОВІРНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ

Автор(и)

  • Т.О. МЕЛІХОВА Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-9934-8722
  • Ю.С. СИНИЦЯ Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, Україна https://orcid.org/0000-0001-7506-017X
  • Я.А. РОЙ Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, Україна https://orcid.org/0009-0008-8255-1063

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/300609

Ключові слова:

бухгалтерський облік, банкрутство, малі підприємства, національні стандарти, фінансова звітність, внутрішній контроль

Анотація

Мета. Метою дослідження, результати якого представлено в цій статті, є удосконалення ведення бухгалтерського обліку за національними стандартами та методики проведення внутрішнього контролю з метою складання достовірної фінансової звітності малих підприємств та запобігання їх банкрутству. Методика. Під час виконання роботи було застосовано загальнонаукові методи (індукція, дедукція, абстракція, аналіз, синтез, моделювання, аналогія) та спеціальні методи дослідження (інвентаризація, спостереження, обстеження, перевірка документів за формою, суттю та змістом, арифметична перевірка, зустрічна перевірка, фінансовий аналіз). Результати. У роботі удосконалено методику проведення внутрішнього контролю складання фінансової звітності малого підприємства, яка включає в себе тест внутрішнього контролю, загальний план проведення внутрішнього контролю, програму внутрішнього контролю, робочі документи внутрішнього контролера. Запропоновано також форми відомостей формування активу та пасиву Балансу й Звіту про фінансові результати малого підприємства, які розроблені на підставі облікових регістрів, а саме відомостей 1 м, 2 м, 3 м, 4 м та 5 м. Наукова новизна. Розроблено форми документів щодо формування активу та пасиву Балансу й Звіту про фінансові результати малого підприємства. Удосконалено методику проведення внутрішнього контролю складання фінансової звітності малого підприємства. Практична значимість. Запропонована методика проведення внутрішнього контролю складання фінансової звітності малого підприємства надасть змогу охопити всі аспекти ведення обліку за національними стандартами, дозволить вчасно виявити порушення у обліковій політиці та запобігти банкрутству підприємства. Використання запропонованих шаблонів документів щодо формування активу та пасиву Балансу й Звіту про фінансові результати малого підприємства допоможе скоротити час на обробку даних та формування фінансової звітності, мінімізує тривалість підготовки бухгалтерських документів, а також попередить помилки у документообігу та вчасно діагностує вірогідність банкрутства, що своєю чергою підвищить ефективність подальшої діяльності підприємства.

Біографії авторів

Т.О. МЕЛІХОВА, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Ю.С. СИНИЦЯ, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Я.А. РОЙ, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач ступеня вищої освіти «Магістр», спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Посилання

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), The order "On the approval of NP(S)BO 25 "Simplified financial reporting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text (Accessed 08 November 2023).

The Ministry of Finance of Ukraine (2001), The order "On the approval of the simplified Plan of accounting accounts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01#Text (Accessed 08 November 2023).

Makarenko, A. P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.

Makarenko, A. P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.

Makarenko, A. P., Melikhova, T. O. and Chakalova, N. S. (2020), Teoriia i metodyka dokumentuvannia v obliku ta audyti [Theory and methodology of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine.

Makarenko, A. P., Melikhova, T. O. and Kutchak, Yu. M. (2023), Finansovyj oblik [Financial Accounting], ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine.

Vasylieva, V., Knyshek, O. and Kovalchuk, M. (2017) "Features of accounting organization at a small enterprise and audit of financial statements of their activities", Ekonomichnyj prostir, vol. 125, pp. 127-139.

Antoniuk, O., Koval, N., Savitska, S., Mulyk, Y., Kuzyk, N. and Koshchynets, M. (2021) "Development of internal control and audit in Ukraine", Independent Journal of Management & Production. Vol. 12. № 6. pp. 376-390. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1761.

Antoniuk, O. and Yaroshchuk, А. S. (2022), "Accounting organization in small enterprises: experience of ukraine and foreign practice", Bulletin of the NUVHP. Series "Economic Sciences". Vol. 3. № 99. pp. 3-11. DOI: 10.31713/ve320221.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

МЕЛІХОВА, Т., СИНИЦЯ, Ю., & РОЙ, Я. (2024). УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ ТА МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ ДОСТОВІРНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 197–206. https://doi.org/10.15802/rtem2023/300609

Номер

Розділ

ФІНАНСИ І ОБЛІК, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК