УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Г.Й. ОСТРОВСЬКА Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна https://orcid.org/0000-0002-9318-2258
  • О.Т. ОСТРОВСЬКИЙ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна https://orcid.org/0000-0003-0109-3758

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2023/300881

Ключові слова:

організаційні знання, управління знаннями, система управління знаннями, інструменти управління знаннями, модель, інтелектуалізація, цифровізація, інтелектуальний капітал

Анотація

Мета. Метою наукової розвідки є поглиблення методологічних і прикладних засад управління знаннями в умовах розвитку інтелектуалізації та цифровізації промислових підприємств. Методика. Методологічною основою наукової статті є комплекс теорій і концепцій, що сприяють повноцінному розумінню змісту процесу управління знаннями на підприємстві в умовах сучасності: теорії економіки знань, підприємництва, інституціоналізм, мікроекономічна теорія управління знаннями, теорія отримання нових знань; концепція інформаційного суспільства; концепція інтелектуального капіталу; концепція соціального капіталу. Основою застосування методології є системний аналіз як науковий метод дослідження функцій управління знаннями на підприємствах. В процесі дослідження використовувалися кількісні та якісні методи збору та аналізу даних та інформації; методи ситуаційного аналізу та синтезу; порівняльного аналізу; системний та інтеграційний підходи. Результати. Окреслено важливу роль управління знаннями у створенні конкурентних переваг, підвищенні цінності підприємств та забезпеченні їхнього довгострокового сталого розвитку. Запропоновано нове розуміння сутності категорій «управління знаннями промислового підприємства» й «система управління знаннями промислового підприємства». Здійснено теоретичне узагальнення концепції управління знаннями промислових підприємств. Охарактеризовано нові тенденції в системі управління знаннями, що ґрунтуються на синергічному зв’язку між технологічними складниками та поведінковими аспектами в менеджменті. Наукова новизна полягає в удосконаленні методології та концепції цілісної системи управління знаннями та методичного забезпечення її ефективного практичного застосування. Обґрунтовано впровадження системи управління знаннями в умовах інтелектуалізації та цифровізації, що покращує процеси накопичення знань, інтегрує знання у сферу діяльності підприємства та забезпечує обмін знаннями між працівниками та ключовими стейкхолдерами. Визначено сучасні інструменти управління знаннями, що уможливлюють інтелектуалізацію та якісну цифровізацію підприємств. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління знаннями в умовах промислових підприємств, а також запропоновано механізми їх практичної реалізації. Практична значимість одержаних результатів. Розробки та рекомендації авторів можна використовувати з метою розвитку інтелектуального потенціалу підприємств задля збільшення економічної доданої вартості за рахунок приросту організаційних знань.

Біографії авторів

Г.Й. ОСТРОВСЬКА, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

к.е.н, доцент, доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

О.Т. ОСТРОВСЬКИЙ, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

здобувач вищої освіти кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, іменний стипендіат Верховної Ради України

Посилання

Ostrovska, H. Y., Maliuta, L. Ya, Sherstiuk, R. Р, &Yasinetska, I. А. (2020). Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 171–178. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/171.

Zakharchyn H., Panas Ya. (2021). Upravlinnya znannyamy v umovakh rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta intelektualizatsiyi suspilʹstva [Knowledge management in the context of the development of the digital economy and society intellectualization]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, no. 36, рр. 70–80. doi: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-36-13. [in Ukrainian].

Ostrovska, H.Yo., Sherstiuk, R.P., Tsikh, H.V., Demianyshyn, V.H., & Danyliuk-Chernykh I.M. (2021). Conceptual Principles of Learning Organization Building. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3. 167–172. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/167.

Anshari, M., Syafrudin, M. & Fitriyani, N. L. (2022). Fourth Industrial Revolution between Knowledge Management and Digital Humanities. Information. 13 (6). https://doi:10.3390/info13060292.

Ostrovska, H., Tsikh, H., Strutynska, I., Kinash, I., Pietukhova, O., Golovnya, О., & Shehynska, N. (2021). Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (13 (114)), 49–59. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.244916

Deng, H., Duan, S.X., & Wibowo, S. (2023). Digital technology driven knowledge sharing for job performance. Journal of Knowledge Management, 27, 2, 404–425.

Nwankpa, J.K., Roumani, Y., & Datta, P. (2022). Process innovation in the digital age of business: the role of digital business intensity and knowledge management. Journal of Knowledge Management, 26, 5, 1319–1341.

Ali, I., Golgeci, I., & Arslan, A. (2023). Achieving resilience through knowledge management practices and risk management culture in agri-food supply chains Supply Chain Management: An International Journal, 28,

, 284–299.

Polovenko, L. Merinova, S. (2022). Tekhnolohiyi produkuvannya znanʹ na osnovi veb-servisiv [Knowledge production technologies with the help of web services].Scientific perspectives, 5(23), https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-273-284. [in Ukrainian].

Trappey, A.J.C., Trappey, Ch.V., Tzu-An Chiang, & Yi-Hsuan, Huang (2015). Ontology-Based Neural Network for Patent Knowledge Management in Design Collaboration. International Journal of Production Research. 51 (7), 1992-2005. https://doi:10.1080/00207543.2012.701775.

He, W., Qiao, Q., & Wei, K.-K. (2019). Social relationship and its role in knowledge management systems usage. Information & Management, 46(3), 175–180.

Ostrovska, H., Ostrovskyy, O. (2023). Artificial intelligence in modern enterprises and marketing campaigns: effective tools and development prospects. Marketing and Digital Technologies, 7, 3, 66–82. https://doi:10.15276/mdt.7.3.2023.5.

Ostrovska H., Ostrovskyi O. (2023). Digital management in the innovative development of industrial enterprises. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky national university, 27, 1–2, 53–61. https://doi.org/10.31651/2076-5843-2023-1-2-53-61.

Schuman, S. The IAF Handbook of Group Facilitation: Best Practices from the Leading Organization in Facilitation. Retrieved from: http://humantime.com.ua/blog/fasilitatsiya-bilshe-nij-metodi-devid-ueyn

Levis, J. Story Thinking: Transforming Organizations for the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from: https://www.amazon.com/Story-Thinking-Transforming-Organizations-Industrial/dp/1088545858

Sytnyk, І.S. (2017). Upravlinnya znannyamy yak skladova protsesu intelektualizatsiyi system menedzhmentu pidpryyemstv [Knowledge management as part of the process of intellectualization of systems management enterprises]. Economy and society. 8, 354–360. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Як цитувати

ОСТРОВСЬКА, Г., & ОСТРОВСЬКИЙ, О. (2024). УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (10(26), 277–289. https://doi.org/10.15802/rtem2023/300881

Номер

Розділ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА, МАТЕМАТИЧНІ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКИ