Розвиток залізничного туризму в Україні

YU. S. Barash, А. О. Kravchenko, О. S. Yasnetsov

Анотація


Мета. Дослідити розвиток залізничного туризму в Україні та інших країнах світу і запропонувати додаткові заходи щодо впровадження оглядового туризму по вузьких коліях в районах Карпат. Методика. Для дослідження розвитку туризму в Україні було застосовано історичний метод, методи спостереження, узагальнення методики управління змінами та конкурентоспроможністю. Результати. На основі проведеного аналізу можна констатувати, що залізничний туризм за часи Радянського союзу був досить розвинутий, але не достатньо. Після отримання Україною незалежності транспортний туризм практично не розвивається. Це пояснюється відсутністю пасажирських вагонів необхідної якості та їх зношеністю. В той же час за кордоном залізничний транспорт широко використовується для різних видів туристичних подорожей. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку підхід щодо розвитку залізничного туризму в Україні, який базується на організації залізничних оглядових подорожей по існуючим вузьким коліям в районах Карпат та Закарпаття вітчизняними та закордонними туристичними компаніями, що дозволить підвищити ефективність використання вузьких залізничних колій та отримати додаткові надходження до місцевих бюджетів. Практична значимість. Впровадження вказаного підходу дозволить обґрунтувати економічну доцільність використання існуючих вузьких колій, по яких виконуються перевезення лісних вантажів, для проведення оглядових денних екскурсій туристами з Європи та України спеціальним рухомим складом.


Ключові слова


залізничний туризм; оглядові екскурсії; вузькі колії; рухомий склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильина Е. Н. Организация железнодорожных путешествий: Учебно-методическое пособие/ Е. Н. Ильина. – М.: Советсвий спорт, 2003. – 104 с

Мельник, Т. Розвиток туризму на залізничному транспорті// Т. Мельник, О. Христофор// Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту.– К., 2011. – Вип. 17. – С. 208 – 215.

Стрілець, В. І. Організація залізничного туризму в Україні як чинник підвищення прибутковості галузі/ В. І. Стрілець, О. Ф. Ялбуган// Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2011. – Вип. 1. – С. 114 –117.

Познякова, О. Подієвий туристський потенціал України як напрям розвитку залізничного туризму/ О. Познякова// Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту. – К., 2012. – Вип. 21 – 22. – Ч. 1. – С. 290 – 294.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40813

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)