Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг

М. І. Mishchenko, T. V. Polishko

Анотація


Вступ: Домінуючою організацією транспортного ринку можна назвати організацію, що з урахуванням масштабів виробництва матеріальної продукції або надання послуг може суттєво впливати на споживчу ініціативу користувачів транспортних послуг та діяльність конкурентів. Мета: Дослідження управлінської моделі організації транспортного ринку, що володіє високими конкурентними компетенціями. Результати: У відносинах домінуючої організації до промислового підприємства переважає націленість на витяг монопольної ренти й має місце обмеженість мотивації в максимізації корисності угоди для контрагента (промислового підприємства). Надлишок влади дає можливість домінуючій організації «примусити» підприємство платити надлишкові витрати на користь одержання даною організацією додаткових доходів. Негативними наслідками монопольної влади пануючої організації є також перекручування цінових пропорцій, створення штучних обмежень входу на ринки, заміщення реальних інвестицій інвестуванням у збереження надзвичайного стану на ринку. Механізм управління й координації, що діє в цей час в області транспорту й транспортній промисловості, поки ще поступається по своїй ефективності навіть тому механізму управління, що діяв при соціалізмі, незважаючи на те, що вже є істотний досвід функціонування в ринковій економіці. Висновки: Основні напрямки трансформації підприємств в ринковій економіці, полягають у: відтворенні цілісності в управлінні підприємствами транспорту й транспортної промисловості, обмеження приватної економічної влади окремих організацій і породжуваних ними рентних доходів, ліквідація штучних обмежень входу на ринки; реструктуризація власності на промислові підприємства з метою додання їй більшої відкритості й прозорості.


Ключові слова


домінуючі транспортні організації; ринок; управлінська модель; менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф Р. Планирование будущего корпорации [текст] / Р. Акофф. – М.: Прогресс, 1985. – 258 с.

Аксёнов И.М. Маркетинг на объектах транспорта : Монография. – Нежин : ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006.- 336 c.

Вакульчик О.М. Корпоративне управління: економіко – аналітичний аспект: [Монографія] /О.М. Вакульчик. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 343 с.

Гвишиани Д. М. Организация управления [текст] / Д. М. Гвишиани. – М. : МГТУ им. Баумана, 1998. – 452 с.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів : навч. посіб. / Т.І. Лепейко . – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009.

Мильнер Б.З. Теорія организації [текст] / Б. З. Мильнер. – М. : ИНФРА, 1998. – 754 с.

Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: [Монографія] / Т.В. Момот. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 289 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40814

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)